nov 7, 2022

Geboortecijfer in Duitsland en Zweden naar beneden, negen maanden na vaccinaties

nov 7, 2022

zwangerOnderzoek door het Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (Duitsland) en de Universiteit van Stockholm (Zweden) laat zien dat er in deze twee landen vanaf begin 2022 een sterke daling was van het geboortecijfer met 10-15% (1). In 2020 en 2021 was er in deze beide landen geen afname van het geboortecijfer.

De studie onderzoekt een aantal mogelijke oorzaken voor deze sterke afname. Er werd geen verband gevonden tussen de vruchtbaarheidstrends en veranderingen in werkloosheid, corona-infecties of sterfgevallen door Covid-19.

Er was echter wel een duidelijk verband met de start van de coronavaccinatieprogramma’s. De auteurs schrijven hierover: “Daarentegen is er een duidelijke correlatie tussen het begin van de vaccinatieprogramma’s en vruchtbaarheidsdalingen die negen maanden later plaatsvonden. Zowel in Duitsland als in Zweden bereikten de vaccinatiecampagnes met massale deelnames voor een eerste vaccinatie hun hoogtepunt in april, mei en juni 2021, gevolgd door een golf van tweede vaccinaties met een piek tussen mei en augustus van hetzelfde jaar (twee vaccinaties werden als volledig gevaccineerd beschouwd). De implementatie van deze programma’s in zowel Duitsland als Zweden valt opmerkelijk samen met een duidelijke verandering in vruchtbaarheidsniveaus precies negen maanden later. De vruchtbaarheidscijfers bleven de hele eerste helft van 2022 op een verlaagd niveau.”

De auteurs tasten in het duister naar de mogelijke oorzaak van dit verband. Een mogelijkheid is volgens hen dat mensen hun kinderwens hebben uitgesteld tot na de vaccinatierondes vanwege angst voor mogelijke bijwerkingen tijdens de zwangerschap (2).

Opvallend is dat een mogelijke negatieve rol van de vaccins zélf op vruchtbaarheid en/of zwangerschap niet ter sprake komt in het onderzoek. Menstruatiestoornissen zijn een bekende en veelvoorkomende bijwerking van de mRNA-coronavaccins, die recent door de EMA als erkende bijwerking is toegevoegd (3). Menstruatiestoornissen zoals kortere of langere cycli correleren met verminderde vruchtbaarheid (4-7).

Volgens het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb is er echter “geen risico op onvruchtbaarheid of nadelige gevolgen tijdens zwangerschap” door de mRNA-vaccins (3).

Het Artsen Collectief is van mening dat het generiek adviseren van vaccinatie en herhaalvaccinatie aan de gehele groep zwangeren, jongeren en jong volwassenen onverantwoord is, gezien de grote onbekendheid met de langetermijngevolgen van de coronavaccins en veiligheidssignalen vanuit verschillende bijwerkingen-databases (8) . Lees onze analyse van eind vorig jaar hier.

Referenties:

  1. Bujard, Martin; Andersson, Gunnar (2022): Fertility declines near the end of the COVID-19 pandemic: Evidence of the 2022 birth declines in Germany and Sweden. Stockholm Research Reports in Demography. Preprint. https://doi.org/10.17045/sthlmuni.20975611.v1
  2. Diaz P, Zizzo J, Balaji NC, Reddy R, Khodamoradi K, Ory J, Ramasamy R. Fear about adverse effect on fertility is a major cause of COVID-19 vaccine hesitancy in the United States. Andrologia. 2022 May;54(4):e14361. doi: 10.1111/and.14361. Epub 2021 Dec 30. PMID: 34970749.
  3. https://www.lareb.nl/news/hevige-menstruatiebloeding-in-bijsluiter-pfizer-en-moderna-coronavaccin geraadpleegd 2022-11-04.
  4. Wesselink AK, Wise LA, Hatch EE, Rothman KJ, Mikkelsen EM, Stanford JB, McKinnon CJ, Mahalingaiah S. Menstrual cycle characteristics and fecundability in a North American preconception cohort. Ann Epidemiol. 2016 Jul;26(7):482-487.e1. doi: 10.1016/j.annepidem.2016.05.006. Epub 2016 May 31. PMID: 27449569; PMCID: PMC4964792.
  5. Kolstad HA, Bonde JP, Hjøllund NH, Jensen TK, Henriksen TB, Ernst E, Giwercman A, Skakkebaek NE, Olsen J. Menstrual cycle pattern and fertility: a prospective follow-up study of pregnancy and early embryonal loss in 295 couples who were planning their first pregnancy. Fertil Steril. 1999 Mar;71(3):490-6. doi: 10.1016/s0015-0282(98)00474-9. PMID: 10065787.
  6. Small CM, Manatunga AK, Klein M, Feigelson HS, Dominguez CE, McChesney R, Marcus M. Menstrual cycle characteristics: associations with fertility and spontaneous abortion. Epidemiology. 2006 Jan;17(1):52-60. doi: 10.1097/01.ede.0000190540.95748.e6. PMID: 16357595.
  7. Gizzo S, Andrisani A, Noventa M, et al. Menstrual cycle length: a surrogate measure of reproductive health capable of improving the accuracy of biochemical/sonographical ovarian reserve test in estimating the reproductive chances of women referred to ART. Reprod Biol Endocrinol 2015; 13: 28.
  8. Finsterer J, Scorza FA. Real world data speak a different language about the outcome of pregnancies undergoing SARS-CoV-2 vaccinations. Ann Med Surg (Lond). 2022 Jun 5;78:103951. doi: 10.1016/j.amsu.2022.103951. PMID: 35693100; PMCID: PMC9167463.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.