jun 28, 2021

‘Gebruik tieners niet als immunologisch schild’

jun 28, 2021

Bron: NRC 28 juni

Volgens minister De Jonge is het veilig om gezonde tieners vaccineren tegen Covid-19. Maar dat is nog helemaal niet zeker, betogen Bart van Tienen en Felix van der Wissel c.s.. Denk nog eens na.

De Gezondheidsraad komt naar verwachting deze dinsdag met een advies over het eventueel vaccineren van gezonde kinderen van 12 tot 18 jaar tegen Covid-19. Het is te hopen dat de leden van de raad zich laten leiden door de feiten: gezonde kinderen hebben nauwelijks een aandeel in de verspreiding van het coronavirus. Vaccinatie van deze groep zal daardoor waarschijnlijk slechts een „marginaal voordeel” opleveren voor anderen, volgens een recent Editorial in het vooraanstaande British Medical Journal.

Afgelopen week werd de druk op de raad fors opgevoerd. Aura Timen van het RIVM liet weten dat het OMT „in ieder geval voorstander” is van het vaccineren van tieners vanwege de gunstige invloed op het reproductiegetal (R-getal). Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) noemde het vaccineren van tieners „een onmisbare bijdrage” aan het bedwingen van het coronavirus in het najaar.

Het is niet alleen ongepast dat de minister een voorschot neemt („het is veilig”) op het advies van de Gezondheidsraad, maar wat hij beweert is bovendien bezijden de waarheid. Niemand weet hoe veilig het vaccineren van tieners is, omdat de praktijk dit nog volledig zal moeten uitwijzen.

Bovendien: hoe ethisch is het om kinderen te gebruiken als immunologisch ‘schild’? Gezonde tieners krijgen meestal geen of slechts milde klachten van Covid-19. Als kinderen voor het eerst in de historie van het Rijksvaccinatieprogramma worden gevaccineerd met name „voor een ander”, dient de veiligheid van het vaccin voor kinderen onomstotelijk vast te staan. Ook hierover zal de Gezondheidsraad zich uitspreken.

Het Europees medicijnagentschap (EMA) heeft het Pfizer-vaccin ‘voorwaardelijk’ goedgekeurd voor tieners vanaf 12 jaar op basis van één onderzoek, waarin duizend gevaccineerde kinderen van 12 tot 15 jaar zijn vergeleken met duizend ongevaccineerde controles. Zo’n studie is te beperkt om eventuele bijwerkingen op de (middel-)lange termijn te kunnen opsporen. Over mogelijke schade op de lange duur weten we helemaal niets.

Massavaccinatie na beperkte klinische testen gaat doorgaans gepaard met onaangename verrassingen. We zagen het ook bij het Mexicaanse griepvaccin, dat in 2009 eveneens razendsnel op de markt kwam. Daarna ontwikkelden ook Nederlandse kinderen narcolepsie, een invaliderende neurologische ziekte. Het was een bijwerking die pas gaandeweg aan het licht trad: zo’n negen maanden na de start van de vaccinatiecampagne.

En we zien het nu bij de vaccinatie van volwassenen. De coronavaccins geven in een aantal gevallen serieuze bijwerkingen. Variërend van – maar niet beperkt tot – anafylactische shock, verlammingen, vorming van bloedstolsels en overlijden. De meeste zijn pas gaandeweg aan het licht gekomen.

Aan welke onbekende risico’s stellen we gezonde kinderen bloot als wordt besloten tot het vaccineren van 12- tot 18-jarigen? Wat we nu al weten, is dat hartontsteking (myocarditis) en ontsteking van het hartzakje (pericarditis) kunnen optreden bij jongeren na toediening van vooral het tweede Pfizer-vaccin. Ook in ons land zijn deze bijwerkingen al gemeld bij twintigers. Volgens Bijwerkingencentrum Lareb zijn er echter „nog niet genoeg gegevens om te kunnen bepalen of er een verband is met de prikken”.

In de VS is men die fase al voorbij. Precies één dag voordat onze minister het Pfizer-vaccin alvast „veilig” verklaarde voor tieners, liet de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) een verklaring uitgaan, gebaseerd op de Amerikaanse bijwerkingendatabase (VAERS). Volgens de CDC is er een „waarschijnlijk verband” tussen de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) en myocarditis/pericarditis bij tieners en jongvolwassenen. Vooral jongens hebben een verhoogd risico. En ja: deze bijwerkingen treden ook op in de groep 12 tot 17 jaar. Voor jongens van deze leeftijd waren op 11 juni zo’n 66 meldingen gedaan per miljoen doses van het tweede Pfizer- of Moderna-vaccin. Dat is één geval per vijftienduizend tweede prikken.

Liggen er meer verrassingen in het verschiet? Dat is best mogelijk. De Amerikaanse arts-onderzoeker Robert Malone – nota bene een van de uitvinders van de mRNA-vaccintechniek – is er niet gerust op. Op zijn Linkedin-pagina heeft hij een ondubbelzinnig statement geplaatst (zie onderaan dit artikel). Malone waarschuwt onder meer voor auto-immuunziekten die zich mogelijk pas na maanden of jaren kunnen manifesteren.

De vraag is: gaan we ‘geblinddoekt’ gezonde kinderen vaccineren, of hechten we (nog) waarde aan het aloude voorzorgsprincipe? Wat ons betreft is er bij massavaccinatie van tieners „ten behoeve van een ander” geen enkele ruimte voor vermijdbare schade.

 

Els Peeters, kinderneuroloog, Nelleke Hilbrands, jeugdarts, Cindy Sjaardema, SEH arts, Felix van der Wissel, huisarts, Lidewij Hoorntje, plastisch chirurg, Viera Koopman – Kalinina Ayuso, oogarts, Bart van Tienen, huisarts, zijn allen verbonden aan het Artsen Covid Collectief.

 

Bron: NRC 28 juni 2021

Bronnen:

 

Aanpassing 30 juni:

De Linkedin-pagina van Robert Malone is verwijderd. We delen daarom hieronder het statement wat hij op zijn linkedin pagina had geplaatst omtrent mRNA-vaccins:
Once again I feel it necessary to make a clear and unambiguous statement. The data strongly indicate that the experimental genetic vaccines, including the mRNA and recombinant adenoviral vaccines, have saved lives. Many lives.

But it is also increasingly clear that there are some risks associated with these vaccines. Various governments have attempted to deny that this is the case. But they are wrong. Vaccination-associated coagulation is a risk. Cardiotoxicity is a risk. Those are proven, and discussed in official USG communications, as well as communications from a variety of other governments.

Based on what I have seen, I believe that other toxicity risks will become more apparent. These include menstrual irregularities, development of thrombocytopenia, cerebrovascular effects, and reactivation of latent viruses such as clinical shingles.

But we do not know how prevalent these are, and the spectrum of severity is unknown and possibly unknowable because the V-Safe database is not being shared outside of CDC, the VAERS systems is deeply flawed, and we just do not have the comprehensive safety data necessary to accurately evaluate risk/benefit for the various cohorts – elderly, healthy normal adults, immunocompromised, pregnancy, adolescents, children, and infants. Particularly the long term safety data necessary to evaluate risks such as autoimmune complications that may manifest months or years post-vaccination. That is just a #Sciencefact.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.