nov 27, 2022

Ioannidis: “Geen herhaalprik voor gezonde niet-ouderen”

nov 27, 2022

Prof. dr. John Ioannidis, epidemioloog verbonden aan de Universiteit van Stanford in de Verenigde Staten en een van de meest geciteerde wetenschappers te wereld, pleit sterk tegen het bevolkingsbreed inzetten van een vierde mRNA-coronavaccinatie.

Hij schrijft dit  samen met arts-onderzoeker Dr. Stefan Pilz van de Oostenrijkse medische universiteit in Graz in een peer reviewed editorial (1). Beide wetenschappers proberen de vraag te beantwoorden of herhaalvaccinaties tegen Covid-19 nog wel zinvol zijn naast natuurlijke immuniteit en/of vaccinaties tegen Sars-Cov-2.

Op grond van alle tot nu toe gepubliceerde onderzoeken komen de auteurs tot de conclusie dat er zeer weinig voordeel is voor gezonde niet-ouderen voor een herhaalprik. Dit vanwege het zeer kleine risico op een ernstige uitkomst bij het huidige niveau van immuniteit in de bevolking en met de huidige virusvarianten. Bij deze afweging worden de risico’s van bijwerkingen meegenomen, en de hoge kosten van de vaccinatiecampagnes die ook aan andere, voor de volksgezondheid meer zinvolle doelen kunnen worden besteed.

Therefore, we strongly argue to refrain from recommendations for
mass vaccination in e.g. children and healthy nonelderly adults with a fourth vaccine dose,
unless such a policy becomes supported by sufficient evidence.

 “Daarom pleiten we er sterk voor om af te zien van aanbevelingen voor massale vaccinatie in b.v. kinderen en gezonde niet-oudere volwassenen met een vierde vaccindosis, tenzij een dergelijk beleid door voldoende bewijs wordt ondersteund”.

Referentie:

  1. Pilz S, Ioannidis JPA. Does natural and hybrid immunity obviate the need for frequent vaccine boosters against SARS-CoV-2 in the endemic phase? Eur J Clin Invest. 2022 Nov 11:e13906. doi: 10.1111/eci.13906. Epub ahead of print. PMID: 36366946.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.