feb 23, 2023

Grenzen aan vrijheid? Hoe ver mag conformisme gaan?

feb 23, 2023

De invloedrijke Canadese psycholoog, voormalig professor (Harvard en Universiteit van Toronto), en politiek-activist dr. Jordan Peterson wordt door het College of Psychologists (het toezichthoudende orgaan van de beroepsgroep) gesommeerd om zich door ‘experts’ te laten ‘heropvoeden’ over hoe hij zich als professional en in het openbaar heeft te gedragen.

Zelf zegt hij hierover: “The Ontario College of Psychologists has demanded that I submit myself to mandatory social-media communication retraining with their experts for, among other crimes, retweeting and criticizing Justin Trudeau and his political allies.”

Als Peterson weigert moet hij voor een tuchtraad verschijnen en kan hij zelfs door de beroepsgroep uit het register van psychologen worden geschrapt.

Peterson houdt zich zijn hele professionele leven lang al bezig met vrijheid van meningsuiting en de macht van ideologieën en zijn boeken daarover vinden veel weerklank. Van zijn boek 12 rules for life zijn in de westerse wereld zeven miljoen verkocht. Jordan Peterson is niet bang om zijn uitgesproken meningen te delen over alles wat hij maatschappelijk en academisch gezien belangrijk vindt. Daarbij schuwt hij kritiek op de Canadese regering en diverse actuele onderwerpen niet.

Hij is van mening dat de beroepsverenigingen en de toezichthoudende instanties van professionals zoals juristen, artsen en psychologen in Canada – maar zeker ook in de VS en het Westen in het algemeen –  worden gecorrumpeerd door valse argumentaties en lobby’s met vaak een verborgen agenda. Hij ziet deze ontwikkelingen als een bedreiging voor de democratische rechtstaat en vrijheid van meningsuiting. Ook vreest hij dat dit soort acties vanuit beroepsverenigingen de zelfcensuur onder professionals in bijvoorbeeld juridische, medische en psychologische vakgebieden zal versterken,

Een deel van de artsen, medisch zorgprofessionals en wetenschappers bij het Artsen Collectief hebben de laatste drie jaren ervaren dat ook hun handelingsvrijheid werd ingeperkt door mechanismen leidend tot zelfcensuur of of tot zelfcorrigerende maatregelen. Zij die zich ondanks dat uitspraken, deden dit omdat die beperkingen hun morele grenzen overschreden en hen weerhielden van goed hulpverlenerschap.
Jordan Peterson’s waarschuwingen zijn daarom – ook afgezien van zijn politieke kleur – voor veel artsen herkenbaar.
Goed hulpverlenerschap betekent ook het inwinnen van onafhankelijke informatie als de situatie daar aanleiding toe geeft.

Deze actie vanuit een beroepsvereniging om een lid op deze manier proberen te muilkorven zien wij als een glijdende en potentieel gevaarlijke schaal. Laten we er over blíjven praten, want de kracht ligt in de verbinding!

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.