ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishTurkish
  • ondersteund door 33.233 vrienden
  • waarvan 2.160 geverifieerde medici

sep 11, 2020

Het Regenboogteam spreekt in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen en kritiek uit over het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen Covid-19.

sep 11, 2020

Het Regenboogteam is een multidisciplinair gelegenheidsteam van bezorgde burgers, waaronder Bob de Wit, Michaela Schippers, Unico van Kooten, Jaap Dito.

De brief heeft vier hoofdvragen/punten:
1. Het wetsvoorstel geeft als grondslag voor de wet de grondwettelijke en democratische onhoudbaarheid van de vigerende noodverordeningen. Dan is het dus van belang allereerst de grondslag en noodzaak van die noodverordeningen te onderzoeken en of deze niet opgeheven kunnen worden met de huidige kennis en inzicht in het Covid-19 virus.
2. Het wetsvoorstel geeft de Minister de ruimte om de Tweede Kamer voor onbepaalde tijd buiten spel te zetten. Deze bevoegdheid zou ten minste beperkt moeten worden in tijd.
3. Het wetsvoorstel geeft buitenproportioneel veel macht aan de Minister van VWS.
4. Er is meer debat nodig over of de maatregelen die in het wetsvoorstel wettelijk worden vastgelegd met de huidige kennis over het virus wel voldoende proportioneel zijn, juridisch, economisch en maatschappelijk.

Een link naar de brief vindt u hier:
https://opendebat.info/wp-content/uploads/2020/09/Brief-aan-Tweede-Kamer-der-Staten-Generaal-versieArib.pdf

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!