okt 20, 2021

Hoe krijgen we weer de benodigde focus op bieden van perspectief en het versterken van vertrouwen?

okt 20, 2021

We weten allemaal dat het leven grillig en complex is. Het getuigt daarom van een tunnelvisie om te doen alsof er maar één oplossing voor deze crisis is, zoals onze demissionair minister van Volksgezondheid communiceert. Er zijn andere oplossingen, verschillende maatregelen gestoeld op vrijwilligheid, met gedegen bescherming van de vatbaren en behoud van fysieke, sociale en economische gezondheid voor de niet-kwetsbaren. Het is belangrijk dat wij kiezen voor maatregelen die ons leven stimuleren, perspectief bieden, die mensen het vertrouwen (terug)geven.

De algemene gezondheid van ons als samenleving is de afgelopen 19 maanden door alle beperkingen ernstig verzwakt. Angst doet wat met de mens. Angst voor het virus, voor de ander en daardoor het mijden van contacten, elkaar aanraken. De kans is daardoor groot dat er nu veel meer mensen ziek worden, omdat hun immuunsysteem onverhoopt is verzwakt. De dreiging van de griep is daarom reëel. Maar, voordat we weer terugvallen op de reflex van de afgelopen anderhalf jaar. moeten we niet vergeten dat de zorg een middel is en geen doel.

Het kunnen stoppen met leven in angst is een essentiële stap naar een gezonder bestaan. Maar hoe laat je een angst los die zich de afgelopen maanden (onbewust) heeft opgebouwd? Hoe krijg je het vertrouwen in je eigen en andermans gezondheid weer terug?

Hieronder bieden wij een perspectief om verder over deze materie na te denken en een gesprek met elkaar aan te gaan:

Het is belangrijk om te kijken hoe het anders kan”
Bekijk het gesprek van Paul van Liempt met internist Evelien Peeters en hoogleraar Besturen van veiligheid Ira Helsloot over de coronamaatregelen en de -pandemie. (13 februari 2021, De Nieuwe Wereld).

Angstpandemie
Er is sprake van een angstpandemie rondom corona. De schadelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor onze psychische gezondheid, zoals minder sociale contacten, minder bewegen en het ontstaan van financiële problemen, zijn zodanig groot dat zij niet in verhouding staan tot het doel ervan. Angst zonder perspectief tast gezondheid en draagvlak aan. Lees onze onderbouwing hierover of bekijk de emotionele video van psycholoog Barend van der Kar.

Visie Artsen Collectief
Ook bestuursleden van het Artsen Collectief hebben zorgen. Ze zijn gedurende de coronacrisis in een ethisch conflict geraakt door het zien van de schade die de coronamaatregelen aanrichten en hebben zich vanuit een gedeelde zorg hierover verenigd. Binnen de artseneed staat “het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van schade” voorop. In de huidige crisis zien wij dat de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen in gevaar zijn. Bekijk de video uit december 2020:

 

Een belangrijke nieuwe factor in het instandhouden van angst, de onterechte focus op ziekte en gezondheid en beangstigende oproepen tot onderling onderscheid, komt voort uit de QR- code plicht die in Nederland sinds 25 september jl. geldt. Graag lichten we dit even specifiek toe.

De QR-codemaatschappij hoort niet bij wetenschap en democratie

De afgelopen maanden praten we steeds over dé wetenschap. Maar het kenmerk bij uitstek van wetenschap is dat er ongelooflijk veel discussie en ruimte voor verschil van inzicht is. Dat is ook logisch. Want we weten misschien wel veel, maar ten opzichte van wat er allemaal te kennen valt, weten we eigenlijk heel erg weinig. Steeds weer komen we erachter dat we ons vergissen. Zo zijn we steeds vooruitgekomen. En zo komen we nog steeds vooruit.

De ruimte voor discussie is ook de basis van onze democratie. We laten elkaar vrij om zelf en met elkaar goed te leven. Daarom moeten we erg voorzichtig zijn met het elkaar opleggen van beperkingen. Dat is ook onze onderlinge afspraak die we hebben vastgelegd in onze grondrechten.

Onze Nederlandse Grondwet zegt daarover:

Iedereen heeft het recht om zelf keuzes te maken over zijn lichaam. Zonder drang of dwang. Gezondheidsdiscriminatie hoort niet thuis in een vrije samenleving.

De QR-maatschappij botst met onze grondrechten.

In de wetenschap is er erg veel discussie over de toegevoegde waarde van de QR-bewijzen. We leggen mensen nu dus beperkingen op, terwijl we niet helemaal zeker zijn of dit wel nut heeft. In een democratische samenleving is daarom geen plek voor de huidige QR-bewijzen. Ze ondermijnen de wetenschap en onze democratie. Omwille van echte wetenschap en een goed democratisch leven moeten we hier daarom per direct mee stoppen.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.