sep 30, 2021

‘Hoge vaccinatiegraad zorgt niet voor afname van nieuwe Covid-19 gevallen’

sep 30, 2021

Coronavaccins worden momenteel over de hele wereld ingezet als het eerste middel voor het bestrijden van Covid-19. Springer Link publiceerde op 30 september jl. een studie waarin wordt beschreven wat de relatie is tussen het percentage bevolking volledig gevaccineerde en nieuwe Covid-19 gevallen (= incidentie). Het onderzoek is gedaan in 68 landen en in 2.947 districten in de VS. De onderzoekers concluderen dat een hoog vaccinatiepercentage in de bevolking niet zorgt voor een afname van nieuwe Covid-19 gevallen.

Zie: Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States | SpringerLink

Per land
Op het landenniveau lijkt er geen relatie te zijn tussen het percentage van de bevolking volledig gevaccineerde en nieuwe Covid-19 gevallen. De trendlijn suggereert zelfs een marginaal positieve associatie waarbij landen met een hoger gevaccineerd percentage bevolking een hogere Covid-19 incidentie hebben. Zo werd Israël geprezen voor zijn snelle en hoge vaccinatiegraad (meer dan 60% is volledig gevaccineerd), maar het land kent nu een aanzienlijke heropleving in Covid-19 gevallen en zelfs de hoogste incidentie. Ook hebben IJsland en Portugal bijvoorbeeld meer dan 75% van hun bevolking volledig gevaccineerd en hebben zij een hoger Covid-19 incidentie dan landen zoals Vietnam en Zuid-Afrika. In die landen is ongeveer 10% van de bevolking volledig gevaccineerd.

Per district
Ook op districtsniveau in de VS zien de onderzoekers geen afname van Covid-19 gevallen naarmate het percentage volledig gevaccineerde van de bevolking toeneemt.

De onderzoekers stellen dat inspanningen die worden geleverd om de bevolking aan te moedigen zich te laten vaccineren, met nederigheid en respect moeten gebeuren. Het stigmatiseren van bevolkingsgroepen kan volgens hen meer kwaad dan goed doen. Ze achten het belangrijk dat andere niet-farmacologische preventieve inspanningen – bijvoorbeeld het belang van elementaire hygiëne met betrekking tot het bewaren van veilige afstand of handen wassen, en het bevorderen van frequentere en goedkopere vormen van testen – moeten worden geactualiseerd om de balans te vinden tussen leren leven met Covid-19 op dezelfde manier als dat we 100 jaar later leven met verschillende seizoensveranderingen van het griepvirus van 1918.

* Incidentie
In de epidemiologie is de incidentie van een aandoening in een specifieke populatie het relatieve aantal nieuwe gevallen van die aandoening in een bepaalde tijdsperiode. De incidentie wordt berekend ten opzichte van de populatie waarin de aandoening zich kan voordoen, niet ten opzichte van een totale bevolking.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.