jun 29, 2021

Huisarts Bart van Tienen in EenVandaag: “De vraag is of je jongeren moet blootstellen aan risico’s want er zijn potentiële bijwerkingen”

jun 29, 2021

In de uitzending van 29 juni 2021 besteedt EenVandaag aandacht aan het advies van de Gezondheidsraad dat gezonde kinderen van 12 tot en met 17 jaar, die dat willen, zich kunnen laten vaccineren. EenVandaag laat daarbij voorstander, kinderarts Károly Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), en tegenstander, huisarts Bart van Tienen die aangesloten is bij het Artsen Collectief, aan het woord.

Het Artsen Collectief, en daarmee Bart van Tienen, is zeer kritisch op het inenten van gezonde kinderen (zie ons persbericht van 29 juni jl. “Gezonde kinderen vaccineren is onverantwoord’). Huisarts Van Tienen maakt zich terecht zorgen over de bijwerkingen van de vaccins op de lange termijn: “Die zijn nog niet bekend, onderzoeken zijn er nog niet en ook nog niet bekend is of vaccins beschermen tegen besmettelijkheid en zo ja, in welke mate.”

Fragment EenVandaag met huisarts Bart van Tienen, aangesloten bij het Artsen Collectief:

Nieuwe varianten maken mensen niet zieker

In de studio gaat Károly Illy live in op de reactie van Van Tienen. Hij noemt als reden om ‘kinderen wel te vaccineren’ de zogeheten ‘Deltavariant die in opkomst is’. Volgens Illy gaat deze variant ervoor zorgen dat er na de zomer een volgende golf komt. ‘RIVM-modellen tonen dat aan’, aldus Illy. Als we tieners vaccineren krijgen we volgens de kinderarts en OMT-lid ‘minder ziekenhuisopnames, misschien minder IC-opnames en kunnen besmettingen worden verminderd’.

Het Artsen Collectief benadrukt dat ieder coronavirus muteert. Als een virus muteert wordt de nieuwe variant dominant. Dat is ook normaal. En aanvankelijk verspreiden die zich sneller, maar dat betekent niet dat die nieuwe variant mensen zieker maakt. Tijdens een epidemie wordt een virus steeds meer endemisch, dat wil zeggen dat het zich aanpast aan zijn gastheer/-vrouw en juist minder ziekmakend wordt. Uiteindelijk wordt het een normaal onderdeel van onze microbiologische omgeving. Dit is algemeen bekend bij dit soort virussen en het hoort bij medisch gezond verstand om dit te weten.

Onjuiste inschattingen RIVM-modellen

Er wordt nu voortdurend gesproken over de Deltavariant, zo waren er afgelopen winter ook de Britse, de Indiase en de Braziliaanse variant. In de geschetste RIVM-modellen leek de Britse variant een enorm aandeel te gaan krijgen en een stuk dodelijker te zijn. Op die inschatting werd in Nederland ook de avondklokmaatregel ingevoerd. Inschattingen van het RIVM bleken onjuist.

Van nature is het dus zo dat coronavirussen door mutaties veranderen naar varianten die zich makkelijker verspreiden, maar die minder dodelijk zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen zieker worden of eerder doodgaan door infectie met de Deltavariant. Het Artsen Collectief benadrukt dat we niet moeten kijken naar het aantal ‘positief getesten’ en/of besmettingen, maar naar het aantal mensen dat wordt opgenomen in het ziekenhuis. Daarbij, alle risicogroepen – dus de mensen die het meeste kans hebben op ziekenhuisopname – zijn al gevaccineerd.

Druk op de zorg

Zal er in het najaar weer druk op de ziekenhuizen komen te staan? Ja, dat denken wij zeker wel. Maar dat heeft te maken met het feit dat de zorgvraag steeds hoger wordt en een overheid die niets doet om dit jarenlange probleem aan te pakken. Daarbij is er iedere winter een piek in de winter en wordt de zorg op de proef gesteld. Waarom zouden we gezonde kinderen moeten vaccineren (met alle bijbehorende risico’s) om de capaciteitsproblemen in de zorg op te lossen?

Er wordt steeds een achteraf onterechte angst gecreëerd voor nieuwe varianten. Deze wordt aangegrepen voor het invoeren of handhaven van maatregelen. Als blijkt dat die nieuwe variant opnieuw meevalt, worden die maatregelen niet zomaar teruggedraaid, met ernstige maatschappelijke gevolgen.
Op basis van die angst is nu door de Gezondheidsraad ingestemd met het vaccineren van gezonde tieners, waarvan steeds duidelijker wordt dat dit voor hen onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt en nauwelijks iets oplevert aan gezondheidswinst. Gaat de politiek dit advies opvolgen?

De conclusie moet ons inziens zijn dat het dreigen met de “gevaren” van nieuwe virusvarianten door OMT, RIVM, WHO en anderen volstrekt onverantwoord is en per direct moet stoppen. Het zorgcapaciteitsprobleem moet worden aangepakt.

Recent rapport toont ‘waarschijnlijk verband’ mRNA-vaccinatie en hartziekte aan

Illy stelt ook dat ‘ernstige bijwerkingen meevallen’ en hij claimt dat ‘het Artsen Collectief haar feiten baseert op verouderd onderzoek’. Dit weerspreken wij ten zeerste.

Wij, en ook huisarts Bart van Tienen, refereren aan het recente rapport van CDC met de gemelde bijwerkingen in VAERS, de Amerikaanse RIVM/Lareb, d.d. 23 juni 2021. (Bron: pagina 29 – https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/03-COVID-Shimabukuro-508.pdf)

Volgens de CDC is er ‘een waarschijnlijk verband’ tussen de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) en myocarditis/pericarditis (hartziekten) bij tieners en jongvolwassenen. Myocarditis is een zeer ernstige bijwerking, hier wordt luchtig over gedaan, maar dat is onterecht. Myocarditis is een ontsteking van de hartspier en kan leiden tot hartspierverval en blijvende hartschade. Het is een ernstige hartziekte die normaal niet voorkomt bij jongeren.

Volgens het rapport van CDC hebben vooral jongens een verhoogd risico. En ja: deze bijwerkingen treden ook op in de groep 12 tot 17 jaar. Voor jongens van deze leeftijd waren op 11 juni jl. zo’n 66 meldingen gedaan per miljoen doses van het tweede Pfizer- of Moderna-vaccin. Dat is één geval per vijftienduizend tweede prikken. Verontrustend en dus wel degelijk recent nieuws. Zo heeft een grote groep artsen uit Israel vanwege het optreden van deze bijwerkingen de overheid opgeroepen om de vaccinaties te stoppen bij jongeren.

OMT maakt ernstige fout

Illy claimt dat de vaccins inmiddels aan miljoenen kinderen over de hele wereld is verstrekt en vaccin en bijwerkingen daarmee goed onderzocht zouden zijn. Dat is een onjuist statement. Aan deze miljoenen gevaccineerde kinderen zit namelijk geen onderzoek gekoppeld en registratie van eventuele bijwerkingen bij gevaccineerde kinderen (en volwassenen) is zeer onder de maat. Hier maakt hij als OMT-lid een zeer ernstige fout.

Ook benadrukken wij nogmaals dat er mogelijk meer ‘verrassingen’ in de nabije toekomst in het verschiet liggen. De Amerikaanse arts-onderzoeker Robert Malone – nota bene een van de uitvinders van de mRNA-vaccintechniek – is er niet gerust op.

Het Artsen Collectief blijft daarom bij haar standpunt ‘vaccineer geen gezonde tieners’, meer onderzoek is nodig!

Kijk hier de hele uitzending over het item terug.
Zie ook het artikel op EenVandaag.

Lees ook ons persbericht nav besluit Gezondheidsraad: “Gezonde kinderen vaccineren is onverantwoord”

 

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.