dec 29, 2021

I.M. – Robin Fransman

dec 29, 2021

We zijn verdrietig en stil…

Gisteren, dinsdag 28 december jl., bereikte ons het bericht van het overlijden van de door ons zeer gewaardeerde Robin Fransman, zelfstandig econoom en lid van onze voormalige klankbordgroep. Robin is onverhoopt bezweken na een lang ziekbed na coronabesmetting. Afgezien van het grote verdriet en de lege plek die hij achterlaat, maakt de oorzaak van zijn ziekbed het verlies extra bitter.

Robin heeft zich vanaf begin 2020 vol verve ingezet en uitgesproken tegen het gevoerde coronabeleid door de overheid. Daarbij heeft hij de ziekte nooit ontkend, maar zich sterk gemaakt om covid-kwetsbaren op basis van vrijwilligheid te beschermen en gezonde mensen vrij te laten en geen buitenproportionele maatregelen op te leggen.

Robin trok vol passie en met zijn economische deskundigheid regelmatig met ons op om te pleiten voor een medisch en ethisch coronabeleid met maatregelen waarbij zo min mogelijk nevenschade ontstaat en gezondheid wordt gestimuleerd. Hij kreeg het hard te verduren, maar bleef fier overeind staan en stond pal voor zijn op feiten gebaseerde mening.

Onze grote, kritische man is geveld. Zijn stem is verstomd, maar zijn visie en scherpe blik blijven in ons voortklinken. Wij zijn hem enorm dankbaar voor alle kennis en steun die hij ons gaf en gedenken hem bovenal als een betrokken en dierbaar mens. Wij houden hem, maar ook zijn vrouw, kinderen en allen die hem dierbaar zijn, vast in ons hart.

Ab imo pectore.

 

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.