mrt 29, 2021

Is het coronavirus gevaarlijk?

mrt 29, 2021

Minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat noemde de drukte in het Vondelpark van Amsterdam onlangs “levensgevaarlijk”. Afgezien van het feit dat er in de buitenlucht tot op heden nog geen besmettingen zijn aangetoond, willen we – met respect naar de mensen die geraakt zijn door de ziekte COVID-19 – ingaan op hoe daadwerkelijk ’levensgevaarlijk’ het coronavirus voor mensen is. De sterftekans heeft met name te maken met (hoge) leeftijd én of mensen al andere ziekten hebben. Als je onder de 70 bent en gezond, is de kans eraan te overlijden zeer klein.

95% wordt niet (echt) ziek
Volgens schattingen van dr. Jaap van Dissel van het RIVM zijn tot eind februari 2021 ongeveer 3 miljoen mensen in Nederland besmet (geweest) met het coronavirus SARS-CoV-2.1 Inmiddels is bekend dat van de mensen die besmet raken met het virus 80% niet ziek wordt. 15% krijgt griepklachten en 5% wordt ziek. Van deze laatste groep heeft minder dan 2% ziekenhuisopname nodig.

Een half procent
Het aantal gerapporteerde sterfgevallen met/aan COVID-19 lag eind februari 2021 rond de 15.400.2 De kans om aan het virus te overlijden is, globaal gesproken, dus ongeveer 0,5%. Een half procent.
Het RIVM zelf houdt een sterftekans aan van tussen de 1 en 1,3%; in eerdere berichten van de WHO en het RIVM werd zelfs gesproken van een sterftekans van 3,4%. Gelukkig is dat dus zeker niet het geval. Maar laten we die 0,5% van zojuist nog wat nader onder de loep nemen.

Slachtoffers hebben onderliggende aandoeningen
Meer dan 94% van de sterfgevallen betreft mensen met andere, onderliggende aandoeningen3. Denk aan mensen met duidelijke risicofactoren als diabetes, fors overgewicht, chronische hart- of longaandoeningen of een slecht afweersysteem door ziekte of medicatiegebruik. In die gevallen heeft het virus het sterven bespoedigd, maar niet echt veroorzaakt.

Meer dan 50% woonde in verpleeghuis
Verder viel bijna de helft van de slachtoffers onverhoopt in verpleeghuizen. Het gemiddelde verblijf van een persoon in een verpleeghuis ligt rond de negen maanden. Het virus is grosso modo gevaarlijker bij toenemende onderliggende problemen, dus het is een veilige conclusie dat de levensverwachting van deze slachtoffers gemiddeld gesproken niet hoger was dan negen maanden.

Ouderdom
Verder speelt leeftijd een belangrijke rol. 93% van de mensen in Nederland die overleden zijn, is ouder dan 70 jaar. Dit betreft de ‘gerapporteerde overledenen’. Op de totaal 15.400 sterfgevallen, gaat het dan over 14.322 mensen. Dat betekent dat slechts rond de 1000 mensen onder de 70 jaar oud zijn overleden aan het virus4. De sterfte aan corona moet wel vergeleken worden met de jaarlijkse totale sterfte van ongeveer 150.000 mensen. 90% van de sterfgevallen is dus niet coronagerelateerd.

0,001
Laten we nu even ruwweg kijken wat dit allemaal betekent. Nederland heeft zo’n 17,4 inwoners. Daarvan zijn 2,4 miljoen mensen boven de 70 jaar en ongeveer 15 miljoen mensen jonger dan 70 5. Dus bijna 87% van de Nederlandse bevolking is onder de 70. Laten we aannemen dat de eerder geschatte “3 miljoen besmettingen” geen onderscheid maken tussen leeftijden.6 Dan zijn 2,6 miljoen mensen onder de 70 jaar besmet (geweest). Hiervan zijn er ongeveer 1.000 overleden. Dat betekent voor mensen onder de 70 jaar dat, mochten zij ziek worden, er een mortaliteit is van 1 op 2.600, dus 0,04 %. Voor mensen onder de 40 jaar daalt dit zelfs naar 0,001%: één op de honderdduizend.

Elk sterfgeval is verdrietig. Maar laten we de dingen wel in perspectief zien. Het gevaar van het virus is voor het grootste deel van de bevolking erg klein.

#vanangstnaarvertrouwen

1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5212577/miljoen-coronagevallen-maar-hoeveel-mensen-hebben-het-virus-gehad
2 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/stefte
3 Zie bijvoorbeeld: https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.120.019259
4 Bron: RIVM en www.allecijfers.nl
5 Bron: www.opendata.cbs.nl
6 Dit is echt een aanname. Enerzijds zijn mensen onder de 70 social actiever en daardoor vatbaarder voor besmettingen. Anderzijds komen juist ouderen ook zelf wellicht meer ouderen tegen, hetgeen de besmettingen in die leeftijdscategorie kunnen opleveren. Het gaat in deze bijdrage echter vooral om de orde van grootte van de cijfers.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.