aug 23, 2023

Ivermectine maakt een comeback

aug 23, 2023

Hoe het mogelijk was dat ivermectine, een van de veiligste en effectiefste medicijnen ter wereld voor mensen, in 2021 veranderde tot een gevaarlijke horse dewormer is voer voor de geschiedkundigen van deze en volgende generaties.

Gelukkig lijkt het tij te keren.

In de eerste plaats heeft een vertegenwoordiger van de FDA, de Amerikaanse medicijnwaakhond, voor de rechtbank toegegeven dat artsen ivermectine mogen voorschrijven tegen Covid-19.

De beruchte tweet van de FDA “You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y’all. Stop it.” was een “quirp”, een kwinkslag.

Dit betekent overigens niet dat de FDA ivermectine aanbeveelt voor Covid-19.

In de tweede plaats is, twee jaar na indiening, eindelijk de Peruaanse studie gepubliceerd die sterke aanwijzingen biedt voor de effectiviteit van ivermectine tegen Covid-19.

De studie beschrijft een “natuurlijk experiment” dat toevallig tot stand kwam in 2020, waarbij in Peru als voorzorgsmaatregel tegen het destijds nieuwe virus in verschillende provincies vanaf verschillende tijden ivermectine werd gegeven. Later werd dit in het hele land verboden. De auteurs correleren dit goed gedocumenteerde gebruik van ivermectine met gedetailleerde sterftecijfers per tijdsperiode per gebied.

Deze analyses maken een gefundeerde correlatie mogelijk van trends voor extra sterfgevallen met de mate van ivermectinegebruik. De auteurs vonden dat het aantal sterfgevallen significant sterker daalde in gebieden en op tijden dat ivermectine werd gebruikt. De kans dat deze relatie op toeval berustte, werd berekend op 1 op 500 tot 1 op 1.000.

De reductie in sterfgevallen die associeerde met ivermectinegebruik werd geschat op 74%.

Naast dit “natuurlijke experiment” beargumenteren de auteurs waarom de aanwijzingen voor werkzaamheid van ivermectine als profylaxe tegen het Sars-Cov-2-virus zeer sterk zijn op basis van vijf verschillende studies. Een real time meta-analyse van ivermectinestudies laat gemiddeld een 85%-verbetering zien in de uitkomst van Covid-19 bij profylactisch gebruik van ivermectine en een 62%-verbetering bij vroegbehandeling.

Referentie

  1. Chamie J J, Hibberd J A, Scheim D E (August 08, 2023) COVID-19 Excess Deaths in Peru’s 25 States in 2020: Nationwide Trends, Confounding Factors, and Correlations With the Extent of Ivermectin Treatment by State. Cureus 15(8): e43168. doi:10.7759/cureus.43168
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.