mei 2, 2021

Ivermectine effectief als profylaxe en behandeling

mei 2, 2021

Vroegbehandeling van Covid-19-infecties kan patiënten uit het ziekenhuis houden en daarmee de druk op de zorg verminderen. Er zijn diverse onderzoeken naar vroegbehandelingen zoals dit onderzoek naar Ivermectine.

Meta-analyses op basis van 18 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken van Ivermectine in COVID-19 hebben statistisch significante verminderingen van mortaliteit, tijd tot klinisch herstel en tijd tot virus-vrij worden laten zien. Bovendien melden de resultaten van talrijke gecontroleerde profylaxeonderzoeken aanzienlijk verminderde risico’s op het oplopen van COVID-19 bij preventief gebruik van Ivermectine. Ten slotte wijzen de vele voorbeelden van distributiecampagnes op een snelle bevolkingsbrede afname van morbiditeit en mortaliteit van dit virus.‎

Bron: Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin | American Journal of Therapeutics (lww.com)

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.