• ondersteund door 31.592 vrienden
  • waarvan 2.080 geverifieerde medici

mei 2, 2021

Ivermectine effectief als profylaxe en behandeling

mei 2, 2021

Vroegbehandeling van Covid-19-infecties kan patiënten uit het ziekenhuis houden en daarmee de druk op de zorg verminderen. Er zijn diverse onderzoeken naar vroegbehandelingen zoals dit onderzoek naar Ivermectine.

Meta-analyses op basis van 18 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken van Ivermectine in COVID-19 hebben statistisch significante verminderingen van mortaliteit, tijd tot klinisch herstel en tijd tot virus-vrij worden laten zien. Bovendien melden de resultaten van talrijke gecontroleerde profylaxeonderzoeken aanzienlijk verminderde risico’s op het oplopen van COVID-19 bij preventief gebruik van Ivermectine. Ten slotte wijzen de vele voorbeelden van distributiecampagnes op een snelle bevolkingsbrede afname van morbiditeit en mortaliteit van dit virus.‎

Bron: Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin | American Journal of Therapeutics (lww.com)

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!