nov 12, 2021

Kliklijnen, betaalde influencers, de Inspectie als sterke arm: voor VWS lijkt niets te ver te gaan in hun strijd tegen ‘desinformatie over corona’

nov 12, 2021

Het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) houdt artsen extra scherp in de gaten als het om corona en de vaccins gaat. De monitoring voert het ministerie zelf uit, maar zij moedigt ook burgers en apothekers aan om artsen te verklikken via hun meldpunt. Als artsen zich in het openbaar al te kritisch uitlaten, schakelt het ministerie hun “experts” van “Denktank Desinformatie” in, die via sociale media commentaar leveren. Dat doen deze influencers overigens zonder daarbij hun banden met de overheid te vermelden. Ook heeft VWS de Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd (IGJ) opdracht gegeven om hard op te treden tegen coronakritische artsen. De vraag rijst of er op deze manier nog sprake is van onafhankelijk toezicht en of een arts nog veilig naar eer en geweten zijn vak kan uitoefenen.

Veel artsen hebben in coronatijd ondervonden dat de Inspectie buitengewoon intimiderend optreedt tegen alles wat afwijkt van de officiële verhaallijn. De Inspectie stuurde al vijftig “corrigerende brieven” naar corona-kritische artsen, al dan niet voorzien van een waarschuwing. Dit roept vragen op. Waarom is de Inspectie zo gespitst geraakt op de corona-kritische artsen en laat zij meer voor de hand liggende misstanden, zoals de uitgestelde zorg of zwaar overbelaste GGZ, links liggen? Dit zijn we niet gewend van de Inspectie.

Lees bijvoorbeeld dit interview van afgelopen maart met Marina Eckenhausen, inspecteur-generaal en zelf opgeleid tot kinderarts. Haar betoog over gezond vertrouwen als basis voor de omgang met zorgprofessionals is alleszins redelijk. Over het afwijken van de richtlijnen zei zij destijds het volgende: “In deze tijd waarin de zorg in Nederland onder druk staat, is de kwaliteit nooit in het geding geweest. Er zijn vast dingen niet goed of minder goed gegaan. Echter, we hebben geen grote misstanden geconstateerd. We hebben als toezichthouder uitgesproken dat veiligheid in deze tijd het belangrijkste is en houden rekening met de bijzondere omstandigheden waaronder de zorg op dit moment wordt verleend. Als zorgverleners moeten afwijken van de gebruikelijke werkwijze, vragen we dat vast te leggen. Zo is achteraf altijd uit te leggen waarom bepaalde keuzes werden gemaakt. Niet alleen naar ons, maar vooral aan patiënten en collega’s. Als inspectie vertrouwen we op de professionaliteit en deskundigheid van zorgverleners.”

 

‘Artsen hard aanpakken’

 

De vraag is dus, wat is er ineens veranderd bij de Inspectie? Een antwoord op Kamervragen begin vorige maand gaf meer licht op de zaak. Het blijkt dat de Inspectie rechtstreeks opdracht heeft gekregen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid om artsen die een andere mening hebben over de corona-aanpak hard aan te pakken. De belangrijkste punten uit het antwoord van demissionair minister Hugo de Jonge:

  • VWS monitort artsen op het verspreiden van “desinformatie” over corona en vaccins. Het ministerie heeft een “Denktank Desinformatie” in het leven geroepen om te reageren op uitspraken van artsen. Dit zijn “experts” die reageren via hun eigen kanalen.
  • Demissionair minister Hugo de Jonge heeft de Inspectie gevraagd “veel aandacht te geven aan de signalering en waar nodig maatregelen te treffen” bij desinformatie over corona. VWS bekijkt nog andere mogelijkheden voor de IGJ om op te treden tegen artsen die “desinformatie verspreiden”.
  • Demissionair minister Hugo de Jonge wil dat de IGJ stappen onderneemt tegen artsen die afwijken van de richtlijnen binnen hun eigen beroepsgroep.
  • Onderdeel van de maatregelen is een ‘meldknop’, waarbij burgers anoniem een klacht kunnen indienen over een zorgaanbieder.

Als VWS waarneemt dat artsen zich al te kritisch uiten, schakelen zij hun groep van aangewezen “experts” in van hun “Denktank Desinformatie”, die doen alsof zij op eigen initiatief reageren, maar in feite deel uitmaken van de “actieve informatiestrategie” van de regering en wellicht zelfs daarvoor betaald worden. De identiteit van de leden van de “Denktank Desinformatie” zijn niet openbaar gemaakt. Welke personen deel uitmaken van deze Denktank is echter van belang: als blijkt dat bepaalde opiniemakers op de sociale media in feite betaalde influencers van het ministerie zijn, dan stelt dat hun mening in een heel ander daglicht.

Daarnaast zet VWS de Inspectie aan om hard op te treden tegen artsen die kritisch zijn op het coronabeleid. Opvallend is dat VWS wil dat IGJ stappen onderneemt tegen artsen die “afwijken van de richtlijnen”. Richtlijnen zijn echter precies wat de naam zegt, een hulpmiddel om richting te geven aan het behandelbeleid, volgens de gangbare praktijk binnen de beroepsgroep. Beredeneerd afwijken is voor artsen toegestaan, wat de inspecteur-generaal in het genoemde interview bevestigde. De opmerking van Hugo de Jonge over het dwingend volgen van richtlijnen was opvallend genoeg alleen voor Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FvD) reden om vervolgvragen  te stellen aan de demissionair minister.

 

Zorgelijke verstrengeling

 

Het Artsen Collectief vindt de toenemende verstrengeling tussen VWS en de Inspectie zorgelijk. In Nederland moet niet een situatie ontstaan dat artsen bang worden om hun patiënten voor te lichten over coronavaccins, te voldoen aan ‘informed consent’ of te zoeken naar ‘best practices’, omdat zij dan maatregelen kunnen verwachten. In dat geval schiet het toezicht van Inspectie haar doel voorbij, ten nadele van de patiënt. De Inspectie heeft het woord “onafhankelijk” opgenomen in hun motto. Het is echter de vraag of de IGJ nog onafhankelijk toezicht kan uitoefenen, als de politieke agenda zo zeer de boventoon voert. Een terugkeer naar een “gezond vertrouwen in de zorgprofessional” lijkt ons een betere weg.

 

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.