jul 4, 2024

Koreaanse studie: vooral na mRNA vaccinatie hogere kans op Alzheimer

jul 4, 2024

Een peer reviewed Koreaanse studie laat  zien dat corona mRNA-gevaccineerden van 65 jaar en ouder een 22% hogere kans hebben om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen.

Voor de studie werden willekeurig 50% van de  inwoners van Seoel, 558,017 personen van 65 jaar en ouder geselecteerd. De associatie tussen vaccinatie en ziekte van Alzheimer werd drie maanden na vaccinatie gemeten in deze groep. De associatie was statistisch significant, p<0.026, wat betekent dat de kans dat de associatie op toeval berust ongeveer 1 op 40 is. Bovendien werd een 2,3 maal zo hoge kans gevonden op milde cognitieve stoornissen (MCI) bij mRNA-gevaccineerden en een 1,7x hogere kans daarop bij mensen die gevaccineerd waren met DNA-vectorvaccin.

De onderzoeksgroepen bestonden uit 519,330 gevaccineerden en 38,687 ongevaccineerden. Van de gevaccineerde groep kreeg 63% het AstraZeneca (AZD1222) DNA-vaccin en 37% het Pfizer (BNT162b2) mRNA-vaccin als eerste toegediend. Veruit de meesten kregen hetzelfde vaccin bij de tweede injectie.

Personen waarbij op grond van de medische dossiers tot een jaar voor vaccinatie alzheimer of milde cognitieve stoornissen waren vastgesteld, werden uitgesloten van de studie.

Opvallend is dat er geen statistisch significante verhoging van alzheimer werd gevonden in de groep die werd gevaccineerd met het AstraZeneca DNA-vaccin. Bij mRNA- noch DNA-gevaccineerden werd een toename geconstateerd in de ziekte van Parkinson of vasculaire dementie.

Dit suggereert dat de toename van de ziekte van  Alzheimer na de mRNA-vaccinatie een specifiek effect is van deze vaccinatie. MCI zouden een specifiek effect van  coronavaccinaties op basis van gentherapie in het algemeen kunnen zijn.

Grafische samenvatting van de Koreaanse studie. IR: Incidence Ratio, HR: Hazard Ratio, MCI: Mild Cognitive Impairment, AD: Alzheimer’s Disease, PD: Ziekte van Parkinson

Voorzichtigheid geboden

Hoewel de onderzoekers hun best deden om andere oorzaken uit te sluiten, is het nog steeds mogelijk dat de gevaccineerde groep door onderliggende mentale oorzaken vaker in aanmerking kwam voor een mRNA-vaccinatie of dat personen die zich juist niet wilden laten vaccineren bepaalde eigenschappen hadden, die hen beschermden tegen alzheimer en/of milde cognitieve stoornissen. Misschien vereist de keuze om zich niet te laten vaccineren in weerwil van een meerderheidsstandpunt een actief denkvermogen dat gemiddeld in mindere mate aanwezig is bij personen die ongediagnostiseerde MCI of Alzheimer’s hebben. Daarom  mogen er uit deze studie geen harde conclusies worden getrokken.

Voorzichtigheid is evengoed geboden bij het gebruik van mRNA-coronavaccins omdat er aanwijzingen zijn dat de vaccins de ziekte  van Alzheimer zouden kunnen veroorzaken. Het injecteren  van onnatuurlijk mRNA dat  het element pseudouridine bevat kan leiden tot de productie van lichaamsvreemde eiwitten die kunnen samenklonteren en daardoor schade veroorzaken in de hersenen (2). Ook zou het Spike-eiwit zelf aggregatie van eiwitten in de hersenen kunnen veroorzaken (3,4).

Het Artsen Collectief ziet dit als een extra reden om de mRNA-coronavaccins niet meer te gebruiken en het mRNA-vaccinatieplatform voorlopig in de ijskast te zetten. Gezien de overvloed aan veiligheidsproblemen van de mRNA-vaccins is de vraag of menselijke proefpersonen  nog ingezet mogen worden voor verdere studie. Tevens hoort vaccinatieschade in de differentiaal diagnose van elke gezondheidsmedewerker.

Referenties

  1. Roh JH, Jung I, Suh Y, Kim MH. A potential association between COVID-19 vaccination and development of Alzheimer’s disease. QJM. 2024 May 28:hcae103. doi: 10.1093/qjmed/hcae103. Epub ahead of print. PMID: 38806183.
  2. Mulroney TE, Poyry T, Yam-Puc JC, Rust M, Harvey RF, Kalmar L, et al. N(1)- methylpseudouridylation of mRNA causes +1 ribosomal frameshifting. Nature 2023. doi:10.1038/s41586-023-06800-3.
  3. Bhardwaj T, Gadhave K, Kapuganti SK, Kumar P, Brotzakis ZF, Saumya KU, et al. Amyloidogenic proteins in the SARS-CoV and SARS-CoV-2 proteomes. Nat Commun 2023; 14:945.
  4. Trougakos IP, Terpos E, Alexopoulos H, Politou M, Paraskevis D, Scorilas A, et al. Adverse effects of COVID-19 mRNA vaccines: the spike hypothesis. Trends Mol Med 2022; 28:542-54.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.