sep 30, 2021

Long Covid bij kinderen: uit Britse studie blijkt dat kinderen die ziek worden door het coronavirus SARS-CoV-2 daar vrijwel nooit langdurig klachten aan overhouden

sep 30, 2021

Een Brits onderzoeksteam voerde een grootschalige studie uit naar het optreden van Long Covid bij kinderen in de leeftijd van 5 tot 17 jaar. De onderzoeksgroep van 1734 kinderen had symptomen van ziekte door het SARS-CoV-2 virus en een positief testresultaat. Deze groep kinderen werd vergeleken met 1734 kinderen die ook symptomen hadden, maar een negatieve test.

De kinderen met een positieve test waren gemiddeld zes dagen ziek, kinderen met een negatieve test drie dagen. Dat is korter dan de ziekteduur bij volwassenen van gemiddeld elf dagen. De studie toont aan dat kinderen weliswaar langdurig klachten kunnen hebben door het SARS-CoV-2 virus, maar dat dit vrij zeldzaam is. Na vier weken heeft 4,4% van de kinderen nog symptomen, na acht weken 1,8%. Voor volwassenen zijn deze percentages respectievelijk 13,3% en 4,5%.

Klachten die lang aanhouden, zijn meestal hoofdpijn (62,2%) en vermoeidheid (55,0%). Andere symptomen zijn koorts, keelpijn, hardnekkige hoest en verlies van reuk.

Deze studie bevestigt eerder onderzoek, dat kinderen vrijwel nooit lang ziek zijn door het Sars-CoV-2 virus en, dat de meeste infecties verlopen zonder symptomen (43-68% volgens de aangehaalde literatuur).

De roep om ook kinderen in te enten omdat die wel eens heel ziek of langdurig ziek kunnen worden door het nieuwe corona virus is daarmee niet te verdedigen. De kans op Long Covid is bij kinderen te klein om dit nog serieus te overwegen.

Bron: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2352-4642%2821%2900198-X

 

 

 

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.