feb 21, 2021

‘Long Covid’ geen reden voor coronamaatregelen

feb 21, 2021

Sinds we zijn geconfronteerd met COVID-19 weten we ontzettend veel meer over het virus SARS-CoV-2 en welke risicogroepen de ziekte COVID-19 kunnen krijgen. Daarom pleiten we als Artsen Collectief, samen met Herstel NL, voor een risicogestuurd beleid. Daarbij bieden we kwetsbaren zo goed mogelijk – op basis van vrijwilligheid – bescherming en versterken we de gezondheid van álle Nederlanders. Van alles wat nu bekend is over de ziekte, lichten we er één aspect uit waar veel burgers hun zorgen over uiten en waarvoor zij angstig zijn: ‘Long Covid’. Een nare nasleep die ook voorkomt bij andere infectieziekten.

Allereerst wat feiten: Van de mensen die besmet raken met het virus SARS-CoV-2 wordt 80% niet ziek. Doordat zij geen symptomen hebben, kunnen zij andere mensen niet besmetten. 15% krijgt griepklachten en 5% wordt ziek, hiervan heeft nog geen 2% ziekenhuisopname nodig.

Langdurige klachten

Veel mensen die de ziekte COVID-19 doormaken, worden beter. Er is echter een relatief kleine groep mensen die langdurig klachten houdt: zij hebben dan ‘Long Covid’.
Mensen met ‘Long Covid’ hebben last van aanhoudende klachten die wisselend van aard en duur zijn en losstaan van de ernst van het aanvankelijke ziektebeeld van COVID-19. Klachten die kunnen voorkomen zijn vermoeidheid, kortademigheid, concentratieproblemen en sterk afgenomen spierkracht en conditie. Ook kunnen reuk- en smaakproblemen optreden. De klachten kunnen van grote invloed zijn op het persoonlijk leven en maatschappelijk functioneren van deze patiënten (1,2,3).
Het ontbreekt momenteel aan wetenschappelijk onderzoek om de orde van grootte van ernst en omvang vast te stellen, alsmede aan een goede definitie van het probleem. Ook is de precieze oorzaak van dit fenomeen onbekend (4,5,6,).

Overeenkomst met andere infectieziekten

Het ontstaan van langdurige of chronische klachten na een infectieziekte is een bekend fenomeen. Dit is alleen minder bekend bij de bevolking. Voorbeelden van infecties waar sommigen nog lang klachten van houden zijn de ziekte van Pfeiffer, de ziekte van Lyme en Q-koorts. Zo is de schatting bij mensen die de ziekte van Lyme doormaken dat 10% langdurige klachten houdt (8, 9). Onderzoek uit Australië laat zien dat zes maanden na een acute infectie 12 % van de patiënten nog steeds klachten heeft, zoals invaliderende vermoeidheid, spierpijn en concentratieverlies (8).
De nasleep die bij COVID-19 kan voorkomen, is dus niet nieuw voor infectieziekten.

Herstel is mogelijk

Door hun specifieke, niet besmettelijke klachten vormt deze groep patiënten geen risico voor de rest van de bevolking. Ondanks de ernst van deze aandoening en invloed die het heeft op het persoonlijk leven van de betrokkenen, vormt ‘Long Covid’ geen reden voor politieke maatregelen op maatschappelijk niveau. De groep verdient echter zeker extra zorg en aandacht.
Gezien de bestaande kennis en ervaring over het beloop van chronische beelden bij andere virale infectieziekten is het te verwachten dat het overgrote deel van deze mensen uiteindelijk zal herstellen, en maatschappelijk weer normaal zal kunnen functioneren. Zoals artsen die deze groep patiënten behandelen ook benadrukken: “Uiteindelijk wordt het voor het gros van de patiënten beter”. (3)

Mediafocus geeft onjuist beeld

In eerdere jaren is in de media nooit veel aandacht besteed aan het chronisch verloop van de hiervoor genoemde ziekten. Er is weinig onderzoek naar gedaan en het heeft nooit geleid tot het idee van het treffen van maatregelen die de hele bevolking raken.
Nu deze klachten echter volgen op COVID-19, een ziekte waar in de media dagelijks aandacht aan besteed wordt en waardoor onder de bevolking grote angst is ontstaan, wordt er ook regelmatig nadruk gelegd op ‘Long Covid’ . Het chronisch verloop van een kleine groep COVID-19-patiënten wordt door sommigen als reden aangedragen om de gehele maatschappij maatregelen op te leggen. Daarbij wordt echter uit het oog verloren dat het bij dit beeld niet gaat om een voor anderen gevaarlijke conditie. Deze groep patiënten is niet besmettelijk voor anderen. De klachten kunnen wel degelijk zeer belastend zijn, maar het beeld verergert niet en is niet potentieel dodelijk .

Kleine groep

Dr. Jaap van Dissel van het RIVM schatte recentelijk dat er nu door 3 miljoen Nederlanders (7) immuniteit is opgebouwd voor het virus. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) schat het aantal mensen dat te maken heeft met ‘Long Covid’ op ongeveer 40.000 mensen (3).

De groep mensen met een chronisch beloop, dus ‘Long Covid’, is op zich een gering percentage van het aantal mensen dat in totaal contact is gekomen met het SARS-CoV-2-virus. Vanwege onzekerheid over de definitie van het ziektebeeld en de schattingen van patiëntenaantallen moeten de genoemde cijfers voorlopig met terughoudendheid worden geïnterpreteerd.

Geen risico

Het bestaan van een nasleep bij een infectieziekte is dus een bekend gegeven, waarvan veel mensen op den duur weer zullen herstellen. Door de niet besmettelijke klachten vormt deze groep patiënten geen risico voor de rest van de bevolking. Het Artsen Collectief benadrukt dat ‘Long Covid’ geen argument is om de coronamaatregelen door te voeren, maar zorg te dragen voor de kwetsbaren inclusief deze specifieke groep patiënten. Net als dat het geval is voor andere patiënten die de nasleep ervaren van infectieziekten zoals Pfeiffer, Lyme en Q- koorts.

  1. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
  2. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00031-X/fulltext
  3. https://www.ad.nl/binnenland/tienduizenden-jonge-gezonde-mensen-gesloopt-door-corona-ik-neem-afscheid-van-wie-ik-was~a588bc90/ 
  4. https://bjgp.org/content/71/703/54.long
  5. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00408-021-00423-z
  6. https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/langdurig-gevloerd-door-covid-19/volledig
  7. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5212577/miljoen-coronagevallen-maar-hoeveel-mensen-hebben-het-virus-gehad
  8. https://www.bmj.com/content/333/7568/575
  9. https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/qkoorts_QVS_factsheet%28kleur%29_HR.pdf

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.