feb 27, 2024

Onderzoek uit acht landen bevestigt vaccinatieschade

feb 27, 2024

Een nieuw onderzoek naar covid-19-vaccins, waarbij bijna 100 miljoen gevaccineerde personen werden onderzocht, bevestigde het eerder waargenomen verband van de vaccins met verhoogde risico’s op bepaalde bijwerkingen, waaronder myocarditis en het Guillain-Barré-syndroom (1).

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Global Vaccine Data Network ( (GVDN), gefinancierd door de U.S. Centers for Disease Control and  Prevention (CDC), met de bedoeling om bijwerkingen in beeld te brengen en deze te benoemen door gebruik te maken van gemeenschappelijk definities. Hun eigen beschrijving van de door hen uitgevoerde activiteiten eindigt met:

“Develop communications to support vaccine confidence”

Het enorme aantal gevaccineerden uit dit onderzoek wekt de indruk van “allesomvattend”. Daar valt echter wel wat op af te dingen. Zowel het aantal soorten vaccinaties, het aantal bijwerkingen als het aantal in de berekeningen meegenomen dagen na vaccinatie om bijwerkingen in beeld te brengen zijn beperkt. De conclusies, die overigens bevestigen dat een aantal bijwerkingen wereldwijd terug worden gevonden, moeten dan ook in dit licht worden bezien.

De onderzoekers merkten in hun analyse op dat de in dit onderzoek waargenomen aandoeningen waarschijnlijk vaker werden veroorzaakt door covid-19-infecties dan door de vaccinaties. Zij voegden eraan toe dat bij het afwegen van de risico-batenverhouding van immunisatie deze factor in overweging moet worden genomen.

Dit gaat echter voorbij aan het feit dat veel studies die covid-19-infecties relateren aan de hier genoemde aandoeningen geen rekening houden met natuurlijke immuniteit en verschil in comorbiditeiten. Neuroloog Jan Bonte schreef in februari 2023 al een analyse waarin hij de hogere kans op myocarditis na infectie, vergeleken met vaccinatie misleidend achtte. Daarnaast zijn ook studies gepubliceerd die geen toename vinden van myocarditis en pericarditis na covid-19 infectie (2,3), studies die niet worden geciteerd.

In veel gepubliceerde studies over veiligheid van coronavaccins is sprake van mogelijke belangenverstrengeling, omdat de auteurs en tijdschriften direct of indirect profiteren van de farmaceutische industrie (4-6). Ook in deze studie meldden verschillende van de onderzoekers dat ze relaties hadden of eerder betalingen hadden ontvangen van de biofarmaceutische bedrijven Gilead Sciences Inc., AbbVie Inc., Pfizer en GlaxoSmithKline.

De studie werd uitgevoerd door het Global COVID Vaccine Safety-project en hield rekening met 99.068.901 gevaccineerde personen in acht landen: Argentinië, Australië, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland en Schotland.

In het rapport werd specifiek gekeken naar de bijwerkingen na toediening van de Pfizer-, Moderna- en AstraZeneca-vaccins.

De onderzoekers zochten naar dertien bijwerkingen van bijzonder belang die zich voordeden bij ontvangers van vaccins tot 42 dagen nadat de injecties waren toegediend. Deze aandoeningen omvatten het Guillain-Barré-syndroom, de verlamming van Bell, convulsies, myocarditis en pericarditis.

Onderzoekers observeerden een “significante toename” in gevallen van het Guillain-Barré-syndroom onder degenen die het AstraZeneca-vaccin kregen tot 42 dagen na toediening.

Ze constateerden ook hoger dan verwachte gevallen van acute gedissemineerde encefalomyelitis (ADEM), ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg onder degenen die hun eerste dosis van het Modernavaccin kregen.

In het onderzoek werd echter opgemerkt dat als het om ADEM ging, er “geen consistent patroon was in termen van vaccin of timing na vaccinatie, en grotere epidemiologische onderzoeken hebben geen enkel mogelijk verband bevestigd.”

Zowel de mRNA-vaccins van Pfizer als Moderna werden in verband gebracht met gevallen van myocarditis, een ontsteking van de hartspier die meer optrad dan in het onderzoek werd verwacht, waarbij de aandoening consistent een significante verhouding tussen waargenomen en verwachte waarden vertoonde na de eerste, tweede en derde  dosis.

Er werden ook aanzienlijk meer dan verwachte gevallen van pericarditis, een ontsteking van de zakachtige structuur rond het hart, waargenomen na de eerste en vierde dosis van het Modernavaccin.

“De veiligheidssignalen die in dit onderzoek zijn geïdentificeerd, moeten worden geëvalueerd in de context van hun zeldzaamheid, ernst en klinische relevantie”, schreven de onderzoekers.

“Bovendien moet voor de algemene risico-batenbeoordelingen van vaccinatie rekening worden gehouden met het risico dat gepaard gaat met infectie, aangezien meerdere onderzoeken een hoger risico hebben aangetoond op het ontwikkelen van de onderzochte gebeurtenissen, zoals GBS, myocarditis of ADEM na een SARS-CoV-2-infectie dan vaccinatie.”

Topje van de ijsberg?

Een duidelijke beperking van de nieuwe studie is dat alleen bijwerkingen werden onderzocht die tot 42 dagen na de vaccinatie werden gerapporteerd. Een vaccinatiegerelateerde toename in chronische ziekten of kanker zal daardoor in deze studie niet worden gedetecteerd.

Een tweede beperking is dat alleen werd gekeken naar “13 geselecteerde bijwerkingen van speciaal belang (AESI) voor neurologische, hematologische en cardiale uitkomsten”, waardoor een breed scala van andere bijwerkingen zoals herpes zoster-reactivatie (bijvoorbeeld gordelroos) (7) buiten beeld blijven.

Het Artsen Collectief pleit voor meer onderzoek naar de prevalentie en het scala aan symptomen van covid-mRNA-vaccinatieschade en pleit voor het stoppen met mRNA-coronavaccinaties vanwege lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen en onduidelijkheid over veiligheid op de langere termijn, zeker voor zwangere vrouwen.

Referenties

  1. Faksova K, Walsh D, Jiang Y, Griffin J, Phillips A, Gentile A, Kwong JC, Macartney K, Naus M, Grange Z, Escolano S, Sepulveda G, Shetty A, Pillsbury A, Sullivan C, Naveed Z, Janjua NZ, Giglio N, Perälä J, Nasreen S, Gidding H, Hovi P, Vo T, Cui F, Deng L, Cullen L, Artama M, Weintraub E, Lu H, Clothier HJ, Batty K, Paynter J, Petousis-Harris H, Buttery J, Black S, Hviid A. COVID-19 vaccines and adverse events of special interest: A multinational Global Vaccine Data Network (GVDN) cohort study of 99 million vaccinated individuals. Vaccine. 2024 Feb 12:S0264-410X(24)00127-0. doi: 10.1016/j.vaccine.2024.01.100. Epub ahead of print. PMID: 38350768.
  2. Tuvali O, Tshori S, Derazne E, Hannuna RR, Afek A, Haberman D, Sella G, George J. The Incidence of Myocarditis and Pericarditis in Post COVID-19 Unvaccinated Patients-A Large Population-Based Study. J Clin Med. 2022 Apr 15;11(8):2219. doi: 10.3390/jcm11082219. PMID: 35456309; PMCID: PMC9025013.
  3. Aquaro GD, Licordari R, Todiere G, et al. Incidence of acute myocarditis and pericarditis during the coronavirus disease 2019 pandemic: comparison with the prepandemic period. J Cardiovasc Med (Hagerstown) . 2022;23(7):447-453. doi:10.2459/JCM.0000000000001330
  4. Smith R. Medical journals are an extension of the marketing arm of pharmaceutical companies. PLoS Med. 2005 May;2(5):e138. doi: 10.1371/journal.pmed.0020138. Epub 2005 May 17. PMID: 15916457; PMCID: PMC1140949.
  5. Abbasi K. Covid-19: politicisation, “corruption,” and suppression of science. BMJ. 2020 Nov 13;371:m4425. doi: 10.1136/bmj.m4425. PMID: 33187972.
  6. Dickinson J. Deadly medicines and organised crime: How big pharma has corrupted healthcare. Can Fam Physician. 2014 Apr;60(4):367–8. PMCID: PMC4046551.
  7. Yoon JG, Kim YE, Choi MJ, Choi WS, Seo YB, Jung J, Hyun HJ, Seong H, Nham E, Noh JY, Song JY, Kim WJ, Kim DW, Cheong HJ. Herpes Zoster Reactivation After mRNA and Adenovirus-Vectored Coronavirus Disease 2019 Vaccination: Analysis of National Health Insurance Database. J Infect Dis. 2023 Nov 11;228(10):1326-1335. doi: 10.1093/infdis/jiad297. PMID: 37549237; PMCID: PMC10640769.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.