aug 21, 2020

Op 20 augustus stuurde het Arts en Covidteam een samenvatting van de eerdere brandbrief aan alle kamerleden.

aug 21, 2020

Op 20 augustus stuurde het Arts en Covidteam een samenvatting van de eerdere brandbrief aan alle kamerleden. Hierbij voegden we voorbeeldvragen toe welke in het debat over de noodwet als basis gebruikt zouden kunnen worden.

Verstuurd vanaf info@opendebat.info op 20 augustus aan 230 eerste en tweede kamerleden

Beste kamerlid,

Vanmiddag vindt een belangrijk debat plaats over het wetsvoorstel
‘tijdelijke noodmaatregelen’.
Vanuit het Arts en Covidteam sturen wij u hierbij achtergrond
informatie en een opzet voor vragen die nog onvoldoende aanbod zijn
gekomen in het debat.
Met dank aan de kamerleden die reeds een reactie stuurden en onze
informatie ter harte namen.

De extreem grote schade die de maatregelen sinds maart in Nederland
hebben aangericht op zorg (1/4 kankerdiagnoses verlaat gesteld, acute
hartzorg verlaat of niet verleent, uitgestelde spoedzorg, etc),
psychosociaal (1/3 meer angst en depressieklachten, toegenomen
zelfmoordcijfer, stijging huiselijkgeweld, etc) en financieelvlak
(miljarden uitgegeven aan COVID zorg, miljoenen verloren aan niet
geleverde zorg, groot aantal faillissementen onder zzp-ers/mkb, sterke
stijging werkeloosheid) en hiermee de komende jaren verlies aan 100- tot
600.000 gezonde levensjaren, zijn niet te verantwoorden vanuit het licht
van goede gezondheidszorg.
Deze corona pandemie had en moet anders aangepakt worden.
De besluitvorming dient interdepartementair geregeld te worden en de
verantwoordelijkheden moeten inzichtelijk zijn.

– Bijlage: Samenvatting kamerbrief artsen van 11 augustus
Pagina 2: Voorbeeldvragen voor het debat over de noodwet.
– Achtergrondinformatie te vinden op www.opendebat.info

Met urgentie en hoop,

Namens het Arts en Covidteam
Evelien Peeters, internist
Hanna Visser, internist
Femme Zijlstra, radioloog
Lieneke van de Griendt, huisarts
Roland Laurens, chirurg
Tim Smits, dermatoloog
Saskia Benthem, huisarts
Dick Bijl, president ISDB
De namen van de 2200 medisch professionals die deze boodschap
onderschrijven worden zichtbaar op opendebat.info

 

Artsenbrief aan de kamer in het kort – 19 augustus 2020

 

30 Juni van dit jaar publiceerden wij, namens een grote groep artsen, een brandbrief over de Corona maatregelen. Deze brief werd tot nu toe door meer dan 2000 medisch professionals ondertekend, waarvan ruim 800 artsen.

In deze brief uitten wij onze bezorgdheid over de gang van zaken rondom de aanpak van de Covid-19-uitbraak, de genomen noodmaatregelen en de snelheid waarmee deze bij wet worden vastgelegd. De besluitvorming die hieraan ten grondslag heeft gelegen heeft eenzijdig plaatsgevonden zonder tijdige raadpleging van maatschappij brede experts. De benodigde wetenschappelijke onderbouwing van de maatregelen ontbreekt grotendeels.

 

Bij 98% van de bevolking verloopt de infectie mild of zonder symptomen. De IFR (sterftecijfer) wordt die van de jaarlijkse influenza epidemie geschat. De risicogroepen zijn duidelijk geïdentificeerd; het sterftecijfer is hoog bij hoogbejaarden en bij mensen met onderliggend lijden. Deze feiten worden onvoldoende meegenomen bij de beleidsvorming.

 

Door de maatregelen is er bovendien aanzienlijke (en nog te verwachten) schade op het psychosociale vlak, de economie en de non-COVID zorg ontstaan. Deze collaterale schade heeft aantoonbaar disproportioneel veel verlies van gezonde levensjaren tot gevolg.

 

Volksgezondheid is meer dan het voorkómen van één specifieke virusinfectie. Al jaren is bekend dat chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en longziekten de volksgezondheid bedreigen en voor 70-90% gerelateerd zijn aan leefstijl. Aan chronische ziekten overlijden in ons land jaarlijks meer dan zestigduizend mensen, vele malen meer dan aan Covid-19. Tot op heden heeft het kabinet geen prioriteit gegeven aan investeringen voor preventie, waardoor vele levens gered hadden kunnen worden, ook tijdens virusuitbraken zoals nu. Gezonden doen het immers beter.

 

De focus op een exit-strategie exclusief gericht op een vaccin is te smal. Er zijn vanuit een breder perspectief andere bewezen veelbelovende strategieën mogelijk.

 

Als arts hebben wij een gelofte of eed afgelegd waarin we beloven de gezondheid van alle mensen te bevorderen. Wij zien het daarom als onze plicht om alle kamerleden op te roepen:

 

  1. Om de maatregelen en de noodwet onafhankelijk en kritisch te beschouwen. Laat u breed informeren en stel vragen over de proportionaliteit en subsidiariteit van de maatregelen. In de bijlage bij deze samenvatting vindt u voorbeeldvragen hiertoe.
  2. Alvorens over de noodwet te stemmen, een openbaar debat te eisen over het beleid en de maatregelen met onafhankelijke deskundigen vanuit de gehele maatschappij, teneinde de dilemma’s vanuit alle perspectieven te beschouwen. Dit kan helderheid en draagvlak creëren en voorkomen dat er nog meer, onnodig, gezonde levensjaren verloren gaan a.g.v. de maatregelen
  3. Concreet beleid te eisen voor preventie en gezondheid bevorderende leefstijlinterventies. Nu is het moment om deze op te nemen in het volksgezondheidsbeleid en meer investeringen te doen in (positieve) gezondheid in plaats van ziektebestrijding.

 

Het is tijd voor een intelligente, breed gedragen en verantwoorde exit. De huidige maatregelen zijn vele malen erger dan de kwaal die zij zouden moeten bestrijden.

 

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.