mei 11, 2021

Open brief beUnited aan Tweede Kamer: 38.000 MKB’ers fel tegen tijdelijke wet testbewijzen

mei 11, 2021

“Het is zowel voor de ondernemers uit het Midden en Kleinbedrijf (MKB) als de samenleving niet te aanvaarden dat testen voor toegang wettelijk wordt ingevoerd”. Dit schrijft beUnited, de grootste onafhankelijke MKB-organisatie met 38.000 leden, in een open brief aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamerleden stemden dinsdag 11 mei voor de tijdelijke wet testbewijzen Covid-19.

Het Artsen Collectief onderschrijft de standpunten uit de open brief van het MKB en vindt massaal (snel)testen van de bevolking medisch gezien onacceptabel. “Meer en gedwongen (snel)testen bij niet zieke mensen leidt tot schijnveiligheid, versterkt angsten en is ethisch onverantwoord”, benadrukte het Artsen Collectief al eerder in haar persbericht van 22 februari jl.

Testen voor toegang praktisch gezien onhaalbaar en te duur

Het is volgens beUnited niet haalbaar voor het MKB om zich in te richten op de controle op testresultaten. Deze resultaten zijn niet lang genoeg geldig om in de praktijk te functioneren. Ook benadrukken ze dat los van de eventuele kosten van de test zelf, de benodigde inspanning van het individu niet in verhouding staat tot de vrijheid die daarmee zou worden teruggegeven aan de samenleving.
De MKB-organisatie stelt volgens het Artsen Collectief verder terecht dat het tijd wordt dat er gerichte maatregelen worden genomen en er blijk wordt gegeven aan voortschrijdend inzicht. beUnited zegt daarover in hun open brief: “Er is geen enkel onderzoek dat aantoont dat de maatregelen die zijn genomen effect hebben gehad op de verspreiding van het virus. Maatregelen als het beschermen van de kwetsbaren en de maatschappij-brede inzet op goede ventilatie zullen effectiever zijn nu de WHO en het CDC inmiddels ook erkennen dat aerosolen de grootste rol spelen in de verspreiding”.

Verregaande gevolgen

Volgens de 38.000 leden van beUnited leek het in het begin duidelijk dat er alles aan gedaan moet worden om de ouderen en kwetsbaren tegen het virus te beschermen, zelfs als ‘dat verregaande gevolgen heeft voor de maatschappij’. Maar ze stellen dat ‘solidariteit spontaan en onbaatzuchtig dient te zijn’ en er ‘geen ethische of politieke rechtvaardiging is voor het wettelijk opleggen van solidariteit’.

Zo zegt Pancras Bouw, oprichter van beUnited, in de open brief: “Ondernemers weten als geen ander dat een leven zonder risico’s niet bestaat. We leven al eeuwen met het risico van virussen maar daar kunnen we ons leven niet voor stilzetten. Laten we samen blijven werken aan een gezondere maatschappij, met gezonde voeding, sporten, sociale contacten en minder stress. Iets waar deze maatregelen juist volledig aan voorbij gaan.”

Stoppen met opgelegde regels

De MKB-organisatie geeft aan zelf hard mee te werken aan oplossingen, maar men wil niet langer langs de zijlijn toezien welke maatregelen er uit een zeer beperkt perspectief worden opgelegd. “Na anderhalf jaar spreken we niet meer van noodmaatregelen”, aldus beUnited. “Er is een structurele aanpak nodig. Daarvoor moet er een breed draagvlak zijn, geen opgelegde regels van bovenaf.”
Het zijn duidelijke uitspraken waar het Artsen Collectief zich volledig in kan vinden.

Klik hier voor de open brief van beUnited aan de Tweede Kamer >
Lees meer over het standpunt van het Artsen Collectief over (snel)testen > 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.