mrt 28, 2022

Open brief van de World Council for Health

mrt 28, 2022

De in 2021 opgerichte World Council for Health (WCH), een initiatief van een internationale groep van wetenschappers, advocaten en artsen, is in Nederland nog niet erg bekend, maar is inmiddels al actief in ruim veertig verschillende landen, waar hij samenwerkt met een groot aantal organisaties om voorlichting te geven aan het grote publiek over gezondheidzorg. De visie van WCH zou overal de normaalste zaak van de wereld moeten zijn:

“We geloven in een gezonde wereld waarin iedereen transparante informatie kan krijgen, toegang heeft tot bewezen medicijnen, en waar daadwerkelijk actie wordt ondernomen in geval van ziekte – met respect voor ieders persoonlijke beslissing met betrekking tot gezondheid, zonder dat er angst hoeft te zijn voor discriminatie of vervolging. We geloven in een wereld waarin we ons water en onze lucht zuiver houden, voedsel niet verontreinigd wordt, en waar families samen kunnen zijn.”

De WCH is gealarmeerd over het pandemieverdrag van de WHO en probeert daar wereldwijd aandacht voor te vragen  door middel van een open brief. Deze brief is gericht aan iedereen, maar vooral ook aan regeringen, beleidsmakers en onafhankelijke media, en  uiteraard aan de WHO en de Verenigde Naties zelf. Wat staat er allemaal in deze open brief?

Het WHO-pandemieverdrag wordt gezien als een machtsgreep , vergemakkelijkt door de afleiding die de huidige oorlogscrisis biedt. Niet alleen is het pandemieverdrag onnodig, het is ook een bedreiging voor de soevereiniteit en onvervreemdbare rechten van de mens. Het verdrag geeft de WHO een verstikkende macht: zij kan een pandemie uitroepen die niet gerechtvaardigd is, op basis daarvan lockdowns opleggen met alle inmiddels bekende negatieve gevolgen ervan, en ze kan mensen dwingen dure medicijnen te nemen die niet voldoende zijn onderzocht op effectiviteit en bijwerkingen. Het grote publiek is op geen enkele manier betrokken bij het ontwikkelen van dit plan. De WCH stelt daarom ook dat het blijkbaar vooral gaat om het verkrijgen van meer macht voor de zakelijke partners van de WHO. Het verdrag lijkt op geen enkele manier ontworpen om de volksgezondheid positief te beïnvloeden.

De WHO is geen overheidsorgaan, maar handelt onder de vlag van de Verenigde Naties (ook geen overheidsorgaan). De WCH benadrukt dat een verdrag van de WHO zonder voorafgaand fatsoenlijk democratisch proces  onrechtmatig, onwettig en ongeldig is.

In het verleden heeft de WHO ook al een bedenkelijke reputatie opgebouwd, onder meer met het onterechte uitroepen van de Mexicaansegrieppandemie, en meer recent met betrekking tot Covid-19 door het tegenhouden van mogelijk effectieve vormen van vroegbehandeling, het promoten van schadelijke lockdowns en massavaccinatie, dit alles zonder voldoende wetenschappelijke onderbouwing. Aan zo’n Wereldgezondheidsorganisatie kun je volgens de WCH de gezondheid van de wereldbevolking niet overlaten, laat staan het afdwingen van zogeheten ‘biosurveillance’ (*).

De WHO wordt gefinancierd met geld uit de publieke sector, maar krijgt ook forse bedragen van private organisaties zoals bijvoorbeeld meer dan een miljard dollar van GAVI ), een door Bill Gates opgerichte alliantie die vaccins promoot. De WCH ziet dit als belangenverstrengeling en stelt dat deze sponsoren mede de richting van het beleid van de WHO bepalen.

De WCH en al zijn partners zetten zich in om dit machtsmisbruik tegen te gaan, en om het recht van mensen om hun eigen beslissingen te nemen veilig te stellen, ook als deze persoonlijke beslissingen anders zijn dan de overheid zou willen. Een belangrijke doelstelling is om mensen bewust te maken van de gevolgen van het WHO-pandemieverdrag. Hiertoe moeten niet alleen individuele mensen worden benaderd, maar ook instellingen, politieke partijen, vakbonden, media en meer. Er moeten nationale campagnes worden opgezet om het bewustzijn te vergroten en de democratische rechtsstaat te beschermen. De WHO is van plan om het pandemieverdrag in 2024 te bekrachtigen. De WCH heeft aangekondigd tot die tijd alles in het werk te stellen om dit te verhinderen en dit ondemocratische proces te stoppen.

Bron: https://worldcouncilforhealth.org/news/2022/03/pandemic-treaty/45591/?utm_sq=h084dewsd1

(*)Biosurveillance gaat over het actief verzamelen van data ten behoeve van de analyse en interpretatie van gegevens met betrekking tot ziekte en bedreigingen voor de gezondheid van mensen of dieren, of het nu gaat om infecties, gif, stofwisseling of anderszins.
Het betreft het voortdurend monitoren van informatiebronnen ter wille van het ontdekken en beheersen van een uitbraak of andere publieke gezondheidsgebeurtenis, of die nu natuurlijk ontstaan is dan wel opzettelijk veroorzaakt.

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.