nov 28, 2023

Opsluiting van kwetsbare mensen in verzorgingshuizen tijdens een pandemie leidt tot de slechtst mogelijke resultaten

nov 28, 2023

Het opsluiten van kwetsbare mensen in verzorgingshuizen tijdens een pandemie levert voor hen de slechtst mogelijke resultaten op – een wetenschappelijk artikel. 

Een verpleeghuisarts vertelt:

Een van mijn ouderen liep elke dag een rondje rond het verpleeghuis. Tijdens de lockdown mocht dat niet meer. Iedereen was opgesloten. Voor weken en maanden. Toen de lockdown was opgeheven kon hij het niet meer.

Het is één verhaal uit duizenden. Kwetsbare ouderen werden bij elkaar opgesloten in hun verpleeghuizen om besmettingsgevaar te verminderen. Maar was dat wel zo? Een nieuwe studie uit Canada toont aan dat het opsluiten van kwetsbare mensen juist de besmettingskans vergroot. En dat is niet op basis van nieuwe inzichten. Maar gewoon volgens al lang bekende epidemiologische principes.

In dit nieuwe artikel gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift PLoS One laten wetenschappers van CORRELATION zien dat het isoleren van kwetsbare mensen van de gezondere meerderheid van de bevolking de slechtst mogelijke resultaten voor hen oplevert (1).

Het artikel, getiteld “Voorspellingen van standaard epidemiologische modellen van de gevolgen van het scheiden en isoleren van kwetsbare mensen in zorginstellingen”, is geschreven door Joseph Hickey, PhD en Denis G. Rancourt, PhD, van de non-profitorganisatie CORRELATION Research in the Public Interest (correlatie-canada.org) gevestigd in Ottawa, Canada.

Uit het artikel blijkt dat de standaardmodellen voor epidemieën die al tientallen jaren in de wetenschappelijke literatuur bestaan, dus ook allang voor de WHO-pandemieverklaring van 11 maart 2020 over Covid-19, ondubbelzinnig een significante toename voorspellen van het aantal infectieziekten voor de kwetsbare bevolking wanneer die geïsoleerd en gescheiden wordt van de algemene bevolking.

Uit het artikel:

“De kwetsbare bevolking wordt geschaad door isolatie van de niet-kwetsbare bevolking en profiteert niet van een verlaging van het infectierisico door de vermenging met of verdunning binnen de niet-kwetsbare bevolking tijdens de epidemie of pandemie.” …

En:

“Het segregatiebeleid in verzorgingshuizen kan verantwoordelijk zijn geweest voor veel sterfgevallen als gevolg van Covid-19 in westerse landen.”

De auteurs laten zien dat, bij de huidige stand van kennis, isolatie en segregatie van ouderen geen enkel nut heeft bij het voorkomen van sterfgevallen onder epidemische of pandemische omstandigheden. De studie is relevant voor voortgezet onderzoek naar de erkende catastrofe in de gezondheidszorg die zich in het voorjaar van 2020 heeft voorgedaan in instellingen voor langdurige zorg in Canada en andere landen.

CORRELATION is een geregistreerde non-profitorganisatie die onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar onderwerpen van algemeen belang, en wordt volledig gefinancierd door individuele publieke donaties.

Alle CORRELATION-onderzoeksartikelen: https://correlation-canada.org/research/

Referentie

  1. Hickey J, Rancourt DG. Predictions from standard epidemiological models of consequences of segregating and isolating vulnerable people into care facilities. PLoS One. 2023 Oct 30;18(10):e0293556. doi: 10.1371/journal.pone.0293556. PMID: 37903148; PMCID: PMC10615287. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293556

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.