ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishTurkish
  • ondersteund door 33.233 vrienden
  • waarvan 2.160 geverifieerde medici

aug 31, 2021

Overschatting van Covid-19 als doodsoorzaak

aug 31, 2021

In deze studie werd de hypothese getoetst of er sprake is van overrapportage van Covid-19 als doodsoorzaak, met de daarmee gepaard gaande onderrapportage van andere doodsoorzaken. Hiervoor werden de sterftecijfers van het CBS gebruikt van 2010 t/m het 1e kwartaal 2021.
Het CBS gebruikt de doodsoorzaakverklaringen van de arts voor de sterftecijfers. Uit zg. regressieanalyse blijkt dat de gerapporteerde sterfte als gevolg van andere doodsoorzaken dan Covid-19 significant lager is dan de verwachting op basis van de voorafgaande langjaarlijkse trend. Bovendien blijkt dat de verwachte sterfte zoals gepresenteerd door het CBS lager is dan hier werd herberekend, waardoor de oversterfte als gevolg van Covid-19 nog hoger wordt.

Bron: Overdiagnose van Covid-19 (jruis.nl)

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!