apr 19, 2021

Oxford rekentool: Weet jij of je meer risico loopt op een verkeersongeluk of op ziek worden door Covid-19?

apr 19, 2021

De Oxford rekentool

Op de website van Oxford University is een tool te vinden die het risico van besmetting met het coronavirus probeert vast te stellen, voor jou als uniek persoon.

De berekeningen zijn gebaseerd op de situatie in Engeland. Oxford heeft een zekere reputatie op dit gebied.

Is zo’n tool nuttig?
Ik heb om te beginnen mijn eigen situatie eens laten doorrekenen. De rekenmachine kwam in mijn geval op een kans van 0,013% om aan Covid-19 te overlijden, en een kans van 0,075% op ziekenhuisopname tijdens een periode van 90 dagen in vergelijkbare omstandigheden als tijdens de eerste besmettingsgolf in het voorjaar van 2020. De situatie nu is anders omdat er al veel meer immuniteit onder de bevolking is, waardoor de kans op besmetting kleiner is geworden.

Aan de hand van een medische vragenlijst wordt deze kansen om ziek te worden of te overlijden aan Covid-19 berekend. Daarmee wordt nagegaan hoe groot het risico gemiddeld is voor mensen met jouw specifieke medische situatie. Het zijn, met andere woorden, statistische uitkomsten (modelberekeningen), die uiteraard waarschijnlijk niet precies zullen overeenkomen met jouw eigen situatie.

Waar is de tool goed voor?
De uitkomst geeft een inzicht in de orde van grootte waarover we praten wanneer het gaat over risico’s van het virus. Door wat te spelen met risicofactoren krijg je ook een idee over de impact van die factoren. Als ik mezelf in de tool bijvoorbeeld 81 jaar oud laat zijn met astma, dan stijgt de kans om te overlijden aan het virus tot ongeveer 0,9%.

Hoe moeten we die uitkomst duiden?
Het beste is om deze te vergelijken met andere risicofactoren. De kans voor een verkeersdeelnemer om door een ernstig verkeersongeluk in het ziekenhuis terecht te komen is ongeveer 0,13%.

> Voor het overgrote deel van de bevolking is de kans om als verkeersdeelnemer ernstig gewond te raken beduidend groter dan de kans om door een coronavirusinfectie in het ziekenhuis te belanden; de kans op overlijden aan het virus is nog veel kleiner.

Weinigen zullen op basis van deze cijfers weigeren om aan het verkeer deel te nemen. In ieders persoonlijke afweging en beoordeling van de maatregelen die de overheid neemt zouden vergelijkingen als deze een rol kunnen spelen.

Covid-19 is niet helemaal ongevaarlijk, net zoals heel veel andere dingen niet helemaal ongevaarlijk zijn. De vraag die deze koele analyse opwerpt is in hoeverre de bijna hysterische aandacht voor het besmettingsgevaar juist is.

> De tool kan ons dus helpen om de kans op besmetting met het coronavirus meer in verhouding te zien met andere risico’s in ons leven.

Ga naar de Oxford rekentool

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.