jun 22, 2021

Petitie voor Europees Parlement: Behoud onze fundamentele rechten en vrijheden

jun 22, 2021

Heb je net als wij zorgen aangaande de disproportionaliteit van de coronamaatregelen en het behoud van onze fundamentele rechten en vrijheden? Teken dan de Nederlandse petitie zodat het Europees Parlement een standpunt gaat innemen over de uitzonderlijke maatregelen ter bestrijding van COVID-19.

Vorig jaar hebben we samen met Herstel-NL gewerkt aan het opzetten van deze Nederlandse petitie. Verschillende Europese landen gingen ons al voor. Het is een lang traject geweest, maar ook de Nederlandse petitie staat nu live! De petitie wordt dus vanuit verschillende landen ingediend bij het Europees Parlement.

Klik op onderstaande button om naar de petitie te gaan en schrijf je in via de groene button rechtsonder (register). Je moet er wel even wat voor doen.

Hoe te registeren?

Om te kunnen stemmen op een petitie voor het Europees Parlement, moet je wel wat doen. We leggen het uit:

Klik hieronder op de rode button ‘TEKEN PETITIE’: – Je komt op de pagina met de Nederlandse petitie die in het Engels staat – Klik op de groene button rechtsonder ‘register’ – Je gaat naar een nieuwe pagina om in te loggen

Ben je al geregistreerd bij het Europees Parlement? – Vul dan je inlognaam en wachtwoord in – Vul bij de zoekoptie 0038/2021 in om naar de juiste petitie te gaan – Onderteken – Je krijgt een bevestigingsmail

Ben je nog niet geregistreerd? – Vul dan je naam, adres, registratienaam, wachtwoord etc in en ga akkoord met de voorwaarden – Je krijgt een verificatiemail die je moet beantwoorden (let op je spambox) – Daarna krijg je een bevestiging om te kunnen stemmen – Ga hiervoor naar https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/show-petitions – Vul bij de zoekoptie (rechtsboven) 0038/2021 in om naar de juiste petitie te gaan – Nu kun je ondertekenen – Als dat goed is gegaan, krijg je een bevestigingsmail

Dank voor je moeite!

Je kunt ondertekenen als persoon, maar ook bijvoorbeeld als groep of instituut. Hieronder hebben we de punten op een rij gezet waarvan we van het Europees Parlement noodzakelijke actie verwachten.

 

Teken samen met ons voor behoud van onze
fundamentele rechten en vrijheden!

TEKEN PETITIE

 

Wat onderteken je?

Het Europees Parlement moet een standpunt innemen over de uitzonderlijke maatregelen ter bestrijding van COVID-19.

Het Europees Parlement moet ervoor zorgen dat de EU-begroting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de beginselen die zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

 

In de petitie waarschuwen we het Europees Parlement voor buitensporige maatregelen voor de volksgezondheid die zijn opgelegd door EU-regeringen.

Hoewel de ongekende situatie aan het begin van 2020 gerechtvaardigde schendingen van de fundamentele rechten en vrijheden van EU-burgers kan hebben betekend, wijzen we het Europees Parlement erop dat de lockdowns, inperkingen en andere daaropvolgende beperkingen niet langer proportioneel, gerechtvaardigd of empirisch onderbouwd zijn.

We spreken ons uit over het gebrek aan consensus van de Europese wetenschappelijke en medische gemeenschap dat aanleiding geeft tot ernstige bezorgdheid over de evenredigheid van deze maatregelen.

Hoewel wordt gesteld dat de beperkingen op het gebied van de volksgezondheid worden ondersteund door wetenschappelijk bewijs, bestaat er géén consensus over:

 • de omvang van de pandemie;
 • de geschiktheid van PCR-tests als diagnostisch hulpmiddel;
 • SARS-CoV-2-infectiepercentage en de overdraagbaarheid ervan in asymptomatische gevallen;
 • de toeschrijving van sterfgevallen aan COVID-19;
 • de rechtvaardiging van de voorgestelde massavaccinatie op basis van het voorzorgsprincipe.

We geven aan dat de talrijke beperkingen van essentiële openbare vrijheden worden onderschat en dat dit ertoe leidt dat burgers het ergste vrezen voor de toekomst van Europa en zijn democratieën, rechtsstelsels, economieën, levensstijlen en toekomstige generaties.

In dit verband verzoeken wij het Europees Parlement om een ​​parlementaire onderzoekscommissie op te richten die onpartijdig onderzoek moet doen naar de relevantie van het volksgezondheidsbeleid dat de lidstaten sinds maart 2020 voeren en om de gebeurtenissen te verifiëren die de beheersing van de Covid-19-crisis hebben veroorzaakt en versterkt, evenals de sociale, economische en gezondheidscrises die zich hebben voorgedaan.

We roepen op tot een beoordeling van de noodzaak, evenredigheid en rechtvaardiging van de uitzonderlijke maatregelen die de lidstaten in deze periode hebben genomen om de niet-naleving van de fundamentele waarden van de Europese Unie. Denk daarbij aan respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid en respect voor democratie en te overwegen om artikel 7 van het ‘Verdrag betreffende de Europese Unie’ in werking te stellen tegen lidstaten die deze mogelijk hebben overschreden.

We verzoeken het Europees Parlement ook om schriftelijk bewijs te leveren van de rechtvaardiging van de opgelegde maatregelen:

 • uitgevaardigde wetgeving;
 • economische impact;
 • evenredigheidsbeoordeling;
 • inachtneming van grondrechten;
 • en toepassing van het voorzorgsbeginsel.
Deze informatie zal de Europese burgers in staat stellen om:
 1. De impact van deze maatregelen op hun persoonlijke situatie volledig te beoordelen om een ​​rechtsmiddel te zoeken.
 2. Deze beperkingen wegens onbevoegdheid op te heffen.
 3. Schadevergoeding te verkrijgen van het Hof van Justitie van de EU.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.