aug 14, 2023

“Preprint-servers censureren op grond van politieke motieven”

aug 14, 2023

Platform bedoeld voor vrij publiek debat censureert wetenschappelijk Covid-onderzoek op voorhand

Covid-onderzoek dat niet strookte met het overheidsnarratief werd gecensureerd. De Amerikaanse hematoloog-oncoloog  Vinay Prasad M.D., MPH, professor en directeur van een medisch beleidslaboratorium aan de Universiteit van Californië in San Francisco, ontdekte dat de publicaties van zijn lab naar zg. ‘preprint-servers’ werden afgewezen of verwijderd, hoewel dezelfde artikelen uiteindelijk wel in tijdschriften werden gepubliceerd en veel ervan werden gedownload. Dit meldt de Amerikaanse organisatie ‘Children’s Health Defense’ (CHD) in een artikel. Voor bronnen en referenties verwijzen we naar hun artikel. 

Een preprint-server is een online archief waarin waarin wetenschappelijke onderzoekers hun output kunnen delen voordat die het formele peer review-proces heeft ondergaan. Preprint-servers zijn gewoonlijk open (iedereen kan indienen, iedereen kan lezen) en focussen op een specifieke academische discipline. Ze zijn oorspronkelijk opgericht om inefficiënties bij academische publicaties  op te pakken. Maar preprint-servers blijken te zijn gebruikt om wetenschappelijke artikelen te censureren met kritiek op de Amerikaanse variant van het RIVM, de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en op door de regering-Biden gemaakte beleidsfouten, aldus Vinay Prasad.

Prasad meldt dat zijn laboratorium honderden onderzoeken heeft ingediend bij preprint-servers, maar dat alleen de onderzoeken die afweken van het officiële overheids-Covid-19-verhaal werden afgewezen.

Ondermijning van de wetenschap

“Alle afgewezen artikelen waren in overeenstemming met de wetenschappelijke praktijk en norm. Soortgelijke artikelen die niét kritisch waren op het CDC of de regering-Biden werden wel geaccepteerd”, schrijft Prasad. Hij voegde hij eraan toe “Als alleen artikelen die de CDC-visie prijzen worden geaccepteerd door preprint-servers, dan wordt de rol van de wetenschap met de controlefunctie op onjuist beleid ondermijnd”. Veel wetenschappelijke tijdschriften zijn in particuliere handen, en alleen toegankelijk via dure persoonlijke of instituutsabonnementen. Preprint-servers bieden juist een open plek voor wetenschappelijke rapporten en onderzoeken. Terwijl het onderzoek door vakgenoten wordt beoordeeld (peer review), zijn de wetenschappelijke bevindingen intussen onmiddellijk en gratis beschikbaar voor een breder publiek. Er is dus geen collegiaal beoordelingsproces voor het plaatsen van preprints, maar wel een doorlichtingsproces. Prasad zei dat preprint-servers verondersteld worden neutraal te zijn en al het onderzoek te plaatsen met een duidelijk uitgelegde en reproduceerbare toegepaste methodologie. “Het doel is om inclusief te zijn en wetenschappelijk debat mogelijk te maken. Maar in plaats daarvan zijn verschillende van de preprint-servers tot ‘poortwachters’ van wetenschappelijke studies geworden” aldus Prasad. ”Als de mensen die bij de preprint-servers werken gepolitiseerd en bevooroordeeld zijn, denk ik dat er een probleem is”.

Preprint-servers wetenschappelijk geanalyseerd

Om de bevooroordeeldheid (bias) van preprint-servers te testen voerde het laboratorium van Prasad een uitgebreide analyse uit van hun eigen preprints. Laboratoriumpersoneel onderzocht de resultaten van alle preprints die ze indienden bij SSRN, medRxiv (uitgesproken als “med archive”) en Zenodo-servers. Ze ontdekten met hun analyse “een verrassend patroon van censuur en inconsistenties van preprintservers. Preprint-servers, en met name MedRxiv and SSRN, lijken politiek te bedrijven”, schreef Prasad. “Vooral onderzoeken die kritisch waren op het CDC, de masker- en vaccinatieprotocollen en de regering-Biden werden geweigerd”.

“Preprint-servers zijn geen wetenschappelijke tijdschriften. Het is niet de bedoeling dat ze artikelen weigeren alleen omdat de mensen die de servers besturen het niet eens zijn met de argumenten erin”, vervolgt hij. Maar zelfs de preprint van deze analyse van Prasad werd afgewezen door zowel medRxiv als SSRN. “Dat is sneu. Je moet het plaatsen omdat het feitelijk waar is”, zei hij eraan toevoegend.

Gecensureerde artikelen

Een aantal van de geweigerde onderzoeken zijn:

  • Een heranalyse van een studie gepubliceerd in het New England Journal of Medicine, waarin werd vastgesteld dat stoffen maskers de overdrachtssnelheid van Covid-19 op sommige scholen in Massachusetts verminderden. Het laboratorium van Prasad ontdekte dat door simpelweg het tijdsbestek van de geanalyseerde gegevens in de analyse te verlengen, de conclusie van het artikel ongeldig werd. Uit de gegevens bleek in plaats daarvan dat maskers de verspreiding juist niet vertraagden.

De servers plaatsten hun artikel niet vanwege ´de noodzaak om voorzichtig te zijn met het plaatsen van medische inhoud´. Volgens Prasad werd het artikel echter gecensureerd, “omdat het vraagtekens plaatst bij iets dat eerlijk gezegd behoorlijk stom is, namelijk kinderen stoffen maskers laten dragen: een domme interventie gebaseerd op de interpretatie van iemand die gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken niet kan lezen. Maar vervolgens werd het wel met volle kracht gepusht door de overheid, zonder geloofwaardig bewijs en zonder gerandomiseerde gegevens”, zegt hij. Dus ook de uitgebreide analyse van Prasad’s lab werd door de servers gecensureerd met als motivatie: ‘de noodzaak om voorzichtig te zijn met medische inhoud’.

  • Een ander gecensureerd artikel ging over de systematische review en meta-analyse van het laboratorium van Pfizer-BioNTech-vaccinatie bij 5- tot 11-jarigen. Het artikel was kritisch over de goedkeuring door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) van het vaccin voor die leeftijdsgroep. De SSRN-server verwijderde ook die preprint, opnieuw met het argument van ‘de noodzaak om voorzichtig te zijn met medische inhoud’.

SSRN gebruikte dezelfde standaardzin om de beoordeling door het laboratorium van onderzoeksmethoden en conclusies in Cochrane-rapporten te verwijderen. Bevindingen die de controversiële conclusie van de Cochrane-review dat maskers geen invloed hebben op het vertragen van de verspreiding van Covid-19 ondersteunden.

Wetenschap buiten spel gezet

Een ander door medRxiv afgewezen artikel documenteerde statistische en numerieke fouten die tijdens de pandemie door de CDC waren gemaakt. Het werd eerder al geaccepteerd door een wetenschappelijk tijdschrift en is een van de tien meest gedownloade artikelen aller tijden op SSRN. ”Dit is het punt”, zegt Prasad, “je hoeft het niet met me eens te zijn, maar deze preprint-server laat wetenschappers niet eens beslissen. Wie heeft hun deze bevoegdheid gegeven? Ze kunnen het artikel niet beoordelen. Dat is niet hun bevoegdheid”.

Geweigerde artikelen massaal opgevraagd

Het team ontdekte dat 38% van hun inzendingen bij preprint-servers werd afgewezen of verwijderd. Toch werden deze afgewezen artikelen uiteindelijk gepubliceerd en uitgebreid gedownload. “Het mediane aantal downloads voor een afgewezen dan wel verwijderd artikel dat later door een andere server werd geaccepteerd, was 4.142 versus 300 voor artikelen die werden ingediend en geaccepteerd zonder afwijzing of verwijdering”, aldus Prasad.

Inconsistent beleid

Uit Prasad’s analyse bleek verder dat Zenodo over het algemeen geen artikelen censureert, maar SSRN en medRxiv wel. “Dus deze organisaties, opgericht om wetenschap transparant en ongecensureerd te maken, zijn poortwachters geworden ‘voor hun vrienden’, voor de opvattingen die hen bevallen”. Prasad zei ook dat het serverbeleid inconsistent was, zonder duidelijke wetenschappelijke duiding voor de afwijzing.“Ze wijzen 38% van onze artikelen af ​​omdat deze kritisch zijn over het vastgestelde Covid-19-beleid”, zegt hij en voegt eraan toe: ”de Covid-19-pandemie is in feite een geweldig voorbeeld van hoe mensen aan de macht minderheidsstandpunten onderdrukken, zelfs als die opvattingen aanbevelenswaardig zijn, zoals peuters geen maskers opzetten, scholen open houden, boosters niet verplichten. Niemand met Covid had het vaccin moeten krijgen. Dat is namelijk een verstandig medisch beleid dat correct is. Deze preprint-servers zijn echt een schande”.

Bron: https://childrenshealthdefense.org/defender/vinay-prasad-covid-research-preprints-censorship/

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.