aug 23, 2021

Professor Andrew Pollard kritisch over effect vaccineren en groepsimmuniteit

aug 23, 2021

In deze korte (1:41 minuten) clip is professor Andrew Pollard, hoofd van de Oxford Vaccine Group, aan het woord. Hij geeft aan dat mensen ondanks vaccinatie nog steeds geïnfecteerd kunnen raken met het coronavirus SARS-CoV-2. Het virus zal in de toekomst nieuwe varianten ontwikkelen, die volgens hem nog beter dan de huidige varianten in staat zullen zijn om gevaccineerde mensen te besmetten. Naar zijn mening is het onhaalbaar om groepsimmuniteit te bereiken met corona vaccinaties.

De Oxford Vaccine Group is verbonden aan de Universiteit van Oxford. Pollard is ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Astra Zenica-vaccin. De clip komt uit een interview met Nieuwszender Channel 4, naar aanleiding van het door Pollard en zijn collega’s uitgebrachte advies aan de Britse overheid.

‘Tegenhouden varianten is zinloos’

Het huidige streven van de meeste regeringen, ook de Nederlandse, is om de verspreiding van de nieuwste variant tegen te houden. Pollard acht dat zinloos, evenals het nastreven van een bepaald percentage gevaccineerden “om groepsimmuniteit te bereiken”. Het virus vindt daar wel een antwoord op door zich aan te passen, zo zegt hij.

Pollard sprak zich bovendien uit tegen het massaal testen onder de bevolking, zoals nu nog veelal gebeurt: “Vooruitkijkend denk ik dat als we doorgaan met het testen van de algemene bevolking en het voortdurend uiten van zorgen over deze groep, we dan eindigen met een situatie waarin we iets proberen te managen dat niet te managen is.” Hij wil liever dat de gezondheidszorg zich richt op het voorkomen van opnames in het ziekenhuis. En mocht opname nodig zijn, om dan goede zorg te bieden en sterfte zo veel mogelijk zien te voorkomen. Het zijn opmerkelijke uitspraken van iemand die zelf betrokken was bij de ontwikkeling van coronavaccins. In feite veegt hij alle grond weg onder de huidige vaccinatiecampagne.

“Gezondheidszorg moet zich richten op
het voorkomen van opnames in het ziekenhuis”

Het zijn in ieder geval nuchtere constateringen van deze vaccinexpert, die geheel aansluiten bij onze standpunten:

  • Voorkom dat mensen ernstig ziek worden, door in te zetten op vroegbehandeling bij de eerste klachten om hen zo buiten het ziekenhuis te kunnen houden. Iets waar het RIVM-protocol nu nog niet in voorziet en waar vrijwel geen onderzoek naar gedaan wordt.
  • Breid de zorgcapaciteit uit, om voldoende kwetsbare mensen te kunnen opvangen als behandeling in het ziekenhuis wel nodig blijkt. Uitbreiding van de IC-capaciteit is recentelijk afgewezen door de Tweede Kamer.
  • Test alleen bij klachten en na een diagnose door een arts.
  • Stop met massale vaccinatie van gezonde mensen: gezonde mensen worden meestal niet (ernstig) ziek van een coronabesmetting.

En daar willen we aan toevoegen:

Jaag niet langer het onhaalbare achterna, zoals het willen voorkomen van de verspreiding van de nieuwste virusvariant. Het onafwendbare kun je misschien uitstellen, maar niet voorkomen. Uiteindelijk zullen we allemaal eens in contact komen met het coronavirus.
Ondanks alle angstberichten uit de media is het goed om te beseffen dat de meerderheid van de mensen geen of slechts minimale klachten zal ontwikkelen na contact met dit virus.

Kans op risicostapeling 

Het kan zijn dat de Nederlandse regering en hun adviseurs anders redeneren. Zij lijken het vaccin-falen aan te grijpen om meer vaccins te willen toedienen aan de bevolking vanaf 12 jaar, meer van hetzelfde als ‘booster’, of voor 2022 en 2023 in de vorm van een nieuwe versie van de coronavaccins. Dat is geen goed idee.
Massale vaccinatie tegen een seizoensgebonden griepvirus is nog nooit nodig geweest, dat is nu niet anders. Bijwerkingen op de middellange en lange termijn zijn nog niet goed bekend. En bij herhaling van de vaccinatie kan een risicostapeling ontstaan  – de risico’s tellen bij elkaar op – waardoor meer of ernstiger bijwerkingen kunnen ontstaan.

Onze boodschap is daarom:

  • werk aan behoud van het natuurlijke, eigen afweersysteem door normaal onderling contact;
  • focus op preventie en behandelingen in het vroegste stadium van klachten, zodat erger voorkomen wordt.
    Dan zijn vaccinaties voor niet-risicogroepen overbodig.

Bronnen:
https://www.smh.com.au/world/europe/astrazeneca-lead-scientist-says-delta-makes-mass-testing-pointless-in-uk-20210811-p58hpe.html 

Spread the love
Steun ons, word vriend!
Vind u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.