mrt 6, 2024

Prominent cardioloog roept op: onderzoek letsel door covid-19-vaccinaties

mrt 6, 2024

De Britse cardioloog Dr. Dean Patterson, fellow van het Royal College of Physicians, schreef een buitengewone brief aan de CEO van de Britse ‘General Medical Council’ (GMC) waarin hij hem oproept de ongekend grote schade door de covid-19-vaccinaties te laten onderzoeken. GMC ishet Britse equivalent van de KNMG, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

Wij bieden deze brief in vertaling aan: (bron: https://doctoraseem.com/top-cardiologist-calls-on-gmc-to-investigate-covid-19-vaccine-injuries/)

19 February 2024
Charlie Massey
Chair of Executive Board
The General Medical Council

Dear Mr Massey,

“Ik schrijf u om mijn steun uit te spreken voor Dr. Aseem Malhotra, een vooraanstaand arts die zich wijdt aan het verbeteren van de volksgezondheid en het bevorderen van de evidence based geneeskunde, en talloze medische professionals heeft geïnspireerd om zich uit te spreken voor een niet-farmaceutische benadering van chronische ziekten.

Dr. Malhotra is in het verleden aangevallen vanwege zijn standpunten ten aanzien van suikergebruik en cholesterolverlagers. Vandaag wordt hij opnieuw beschuldigd van het verspreiden van gevaarlijke misinformatie, door een groep medische professionals die de wetenschap en medische praktijk lijken te reduceren tot een echokamer van bestaande opvattingen. De afgelopen 10-15 jaar ben ik mij in toenemende mate bewust geworden van de aanzienlijke bijdrage die Dr. Malhotra als cardioloog heeft geleverd aan preventieve cardiologie en lifestyle geneeskunde. Hij heeft conventionele medische opvattingen uitgedaagd en gepleit voor een meer holistische benadering van de gezondheidszorg. Dat heeft hem brede waardering en bewondering opgeleverd, zowel binnen de medische gemeenschap als daarbuiten. Ook heeft hij in de loop der jaren tegenstand ondervonden van critici. Hij is openlijk ingegaan op deze kritiek en heeft het debat over de wetenschap aangemoedigd, wat immers een fundamentele pijler van de wetenschappelijke methode is.

Noodzaak tot paradigmaverschuiving

Ik ben geïnspireerd geraakt door de moed van Dr. Malhotra. Hij is een voorbeeld van integriteit en moed in het opkomen voor de veiligheid van de patiënt. De wereld heeft meer artsen zoals hij nodig. Veel artsen zijn te bang om heersende dogma’s aan te vechten. Als artsen de vrijheid van meningsuiting onderdrukken door Dr. Malhotra de mond te snoeren, schaadt dat de veiligheid van patiënten. Ik herinner me dat ik voorafgaand aan de covid-19-pandemie een online lezing van Dr. Malhotra heb gevolgd met de titel “Evidence-Based Medicine has been hijacked.” Daarin legt hij beknopt uit waarom artsen tegenwoordig onvoldoende in staat zijn om de risico-batenverhoudingen van medicijnen en interventies aan hun patiënten uit te leggen. Dr. Malhotra is niet alleen een bekwaam arts, maar ook een gepassioneerd pleitbezorger voor het aanpakken van de onderliggende oorzaken van chronische ziekten, met name door middel van leefstijlinterventies en dieetaanpassingen. Zijn inspanningen om mensen bewust te maken van de gevolgen van overmatige suikerconsumptie en het overmatige gebruik van medicijnen bij de behandeling van chronische ziekten hebben belangrijke gesprekken op gang gebracht over de noodzaak van een paradigmaverschuiving in de gezondheidszorg. Het is een trieste ironie dat Dr. Malhotra is bestempeld als een antivaxxer en complotdenker, aangezien hij zelf het covid-19-vaccin heeft genomen en het ook anderen heeft aangeraden; zelfs zijn vader. Later zag hij dat er ernstige veiligheidssignalen werden gemeld, en was hij begrijpelijkerwijs bezorgd dat het vaccin mogelijk had bijgedragen aan een versneld en fataal acuut myocardinfarct bij zijn gevaccineerde vader.

Nog nooit zoveel schade gezien

De afgelopen 18 jaar was ik partner, consultant-cardioloog en algemeen arts  bij de ‘Medical Specialist Group’ en het ‘Princess Elizabeth Hospital’ op Guernsey, met 63.000 inwoners. Ik ben er trots op dat we onze patiënten persoonsgerichte zorg kunnen bieden die leidt tot uitzonderlijke continuïteit van zorg in vergelijking met de National Health Services (NHS), waar meerdere artsen in ploegendienst voor patiënten zorgen. Het covid-19-vaccin heeft mij uitermate bezorgd gemaakt over de veiligheid van patiënten hier op Guernsey. In mijn 33-jarige praktijk als arts heb ik nog nooit zoveel schade gezien door een therapeutische interventie. Ik verloor in 2021 een 42-jarige vrouwelijke patiënt aan myocarditis; een 63-jarige fitte vrouw overleed aan myocarditis één maand na haar boostervaccinatie in 2022;een week na deze injectie was ze kortademig geworden. Daarnaast heb ik persoonlijk gezorgd voor een 20-jarige man met ernstige myocarditis die zich binnen 24 uur na zijn tweede Pfizer-vaccinatie ontwikkelde. In het eerste jaar van de vaccin-uitrol diagnosticeerde ik na hun vaccinaties 20 patiënten met myocarditis en 15 gevallen van pericarditis, waaronder één overlijden (42-jarige) en een andere patiënt die een ICD nodig had (79-jarige man). In de 16 jaar hiervoor diagnosticeerde ik gemiddeld twee tot drie gevallen van myocarditis per jaar, waarbij ernstige gevallen beperkt bleven tot één per drie tot vier jaar.

De Britse ONS-gegevens (Office for National Statistics, het Britse Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) voor Engeland en Wales laten 250 ziekenhuisopnames zien voor myocarditis over een periode van tien jaar. Dit komt overeen met twee per tien jaar voor Guernsey. In het eerste jaar van de vaccin-uitrol hadden we al tien ziekenhuisopnames voor myocarditis. In het tweede jaar heb ik nog eens achttien gevallen van myocarditis gezien, waaronder de dood van de 63-jarige vrouw die hierboven wordt genoemd. Bovendien heb ik een toename gezien in het aantal gevallen van hartfalen en acuut myocardinfarct. Ik controleer momenteel afgenomen ECG’s (Electrocardiogram) in verband met mijn vermoeden van een toename in aritmieën.

Ongelooflijk genoeg houden de bijwerkingen hier niet op, aangezien we recentelijk een verdubbeling hebben gezien van het aantal beroertes, met een toename van trombo-embolische ziekten sinds de uitrol van de covid-19-vaccins. Ik schrijf u daarom niet alleen ter ondersteuning van de opvattingen van Dr. Malhotra over deze kwestie, maar ook om u te informeren dat de medische wereld blind lijkt te zijn voor de schade. Ik maak me uitermate veel zorgen dat de medische praktijk zelf onherstelbaar zal worden beschadigd door de gevolgen van de verkeerde benadering van de bijwerkingen van het covid-vaccin. Dr. Malhotra moet worden gesteund bij zijn inspanningen om dit aan het licht te brengen. Hoewel het GMC het mandaat heeft om patiënten te beschermen en artsen te reguleren, bevindt het zich momenteel in een regelgevend vacuüm waarin het – net als veel reguliere artsen – niet in staat is openlijk steun te geven aan een dringend onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van het covidvaccin.

Onderrapportage van bijwerkingen

Naar mijn mening zijn de gemelde bijwerkingen slechts het topje van de ijsberg. Zorgprofessionals zijn slecht in het rapporteren van bijwerkingen, terwijl de meeste artsen overbelast zijn en waarschijnlijk geen 30 à 45 minuten zullen besteden aan het rapporteren van een mogelijke bijwerking. Dit is met name het geval wanneer dezelfde artsen geloven dat de covid-vaccins veilig en effectief zijn, terwijl het bewijs voor deze veiligheid en effectiviteit uit dubbelblinde placebogecontroleerde studies uiterst zwak is. De oorspronkelijke Covid-studies zouden in het vierde kwartaal van 2023 worden afgerond en we wachten nu op het definitieve rapport, hoewel de meeste deelnemers van de placebogroep in 2021 zijn gevaccineerd.

De eerste covid-studies zouden in het vierde kwartaal van 2023 worden afgerond en we wachten op het eindrapport, ondanks de ernstige onderzoekstekortkoming dat het grootste deel van de placebogroep in 2021 alsnog is gevaccineerd. Zeer recent is een artikel gepubliceerd (K. Faksova, et al, COVID-19 vaccins and adverse events of special interest: A multinational Global Vaccine Data Network cohort study of 99 million vaccinated individuals,Vaccine,2024) dat significante bijwerkingen toont op basis van deze bekende onderrapportage.

Bewijs voor corona als oorzaak van hartschade is zwak en gecorrumpeerd

Cardiologen blijven vooral covid19-infectie de schuld geven van de schade die ik zie, maar ikzelf heb geen enkel geval van myocarditis na covid-19 gediagnosticeerd vóór de uitrol van het vaccin in Guernsey. Op de website van de Britse overheid van 2021 tot nu staat dat covid myocarditis veroorzaakt. Het bewijs dat ze hiervoor aanvoeren is gebrekkig. Eén studie die ze als bewijs gebruiken is die van Buckley et al ( Prevalence and clinical outcomes of myocarditis and pericarditis in 718,365 COVID-19 patients. Eur J Clin Invest. 2021; 51:e13679. https://doi.org/10.1111/eci.13679) concludeerde dat myocarditis een prevalentie van 5% had bij covid-patiënten.Deze studie gebruikte gegevens uit de Amerikaanse Elektronische Patiënten Dossiers, die vervuild zijn door de geldstroom. Het is goed gedocumenteerd dat ziekenhuizen in de VS $37000 betaald kregen als een patiënt met covid op de IC werd opgenomen. IC-opnames zouden worden gestimuleerd voor patiënten met comorbiditeit. Een stijging van troponine, hoe onbeduidend ook, zou reden mogen zijn voor het diagnosticeren van myocarditis en de bijbehorende betaling van $37000 als de patiënt op de IC werd opgenomen.

Voor covid was het al algemeen bekend onder cardiologen dat patiënten met sepsis vaak een stijging van troponine hebben en dat deze evenredig is met de leeftijd en comorbiditeiten – en niet wijst op myocarditis of een hartaanval. In 2020 had Guernsey 20.000 covidgevallen, wat volgens het artikel van Buckley et al dan zou leiden tot 1000 gevallen van myocarditis, maar ik heb geen enkel geval van myocarditis gediagnosticeerd vóór de vaccin-uitrol.

Verkeerde interpretatie van hartscans bij covid-patiënten

Dr. Melissa Heightman, covid-expert aan de Universiteit van Londen (UCL), verklaarde tijdens haar toespraak in 2022 op het congres Acute & General Medicine dat er tijdens een multidisciplinair overleg met cardiologen was gesproken over contrastvloeistof die zichtbaar was op MRI-scans van het hart, wat als gebruikelijke achtergrondruis beschouwd moest worden.
In het artikel van Buckley et al hierboven, verwijzen ze naar een artikel van Puntmann et al (Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. 2020 Nov 1;5(11):1265-1273.), dat ten onrechte concludeerde dat 78 van de 100 proefpersonen die herstelden van milde covid zonder hartklachten, myocardiale issues hadden op hun hartscans.
De juiste interpretatie is dat de waargenomen afwijkingen te wijten waren aan hetzelfde achtergrondgeluid (de zichtbare contrastvloeistof) waarnaar Dr. Heightman verwees. Deze interpretatie werd bevestigd door een Duitse studie uitgevoerd met Tesla-3 MRI-scanners. In het VK gebruiken we voornamelijk Tesla-1,5 MRI-scanners. Meer kracht = meer ruis!

Naar mijn mening dient de GMC klokkenluiders zoals Dr. Malhotra niet alleen te ondersteunen, maar moet ook dringend de volgende maatregelen nemen:

  • Een werkgroep instellen om de veiligheid van het covid-19-vaccin te onderzoeken. Ik stel voor dat u Dr. Yvonne Young van de UKHSA (Britse RIVM) en Dr. Melissa Heighten (UCL) uitnodigt om hun visie op deze kwestie te delen. Ik hoor bij een groeiende groep artsen die graag deel uit wil uitmaken van dit onderzoek, onder wie hoogstwaarschijnlijk ook Dr. Malhotra
  • Een hulplijn instellen voor het ondersteunen van artsen die bang zijn om zich uit te spreken
  • Een hulplijn instellen om degenen die vaccinschade hebben opgelopen te ondersteunen. voor financiering hiervan zou de GMC zou support moeten zoeken bij de MHRA (Britse RIVM) en de overheid
  • Een panel oprichten om de bovengenoemde strategie openlijk te bespreken en te verslaan in de media, op een rustige, onbevooroordeelde manier om onnodige stress voor de bevolking en druk op het gezondheidszorgsysteem te vermijden

De geneeskunde bevindt zich op een kruispunt

Tot slot, ik sta volledig achter Dr. Aseem Malhotra en geloof dat zijn inzet voor het bevorderen van een meer patiëntgerichte, evidence based benadering van de gezondheidszorg hem van extra toegevoegde waarde maakt voor de medische gemeenschap. Ik ben ervan overtuigd dat zijn bijdrage in het blootleggen van de waarheid over de veiligheid van het covid-19 vaccin een blijvende impact zal hebben op de gezondheid en het welzijn van ontelbare mensen. Er zijn veel artsen en zorgprofessionals die mijn standpunt openlijk zullen ondersteunen. Maar helaas is er een zwijgende meerderheid die dit alleen fluisterend in persoonlijke gesprekken zal durven ondersteunen.

Helaas bevindt de geneeskunde zich nu op een kruispunt. Er is aanzienlijke verdeeldheid gegroeid. De vraag voor u is daarom: gaat u deze wonden helen? Of juist de onomkeerbare splitsing van de gezondheidszorg die een steeds onzekerder toekomst staat te wachten, versterken?”

Hoogachtend, Dr. Dean Patterson MBCHB, FRCP

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.