aug 5, 2022

Publieke Gezondheidsinstellingen VS  ‘volgen de wetenschap niet,’ volgens officials

aug 5, 2022

‘Mensen krijgen slecht advies en we kunnen niets zeggen.’

Auteurs: Dr. Marty Makary is professor op de Johns Hopkins School of Medicine, de schrijver van The Price We Pay, en medisch adviseur van de gouverneur van Virginia, Glenn Youngkin. Dr. Tracy Beth Høeg is epidemioloog, verbonden aan The Florida Department of Health, zij publiceerde research over Covid-19 op scholen in MMWR, het blad van de CDC’s (Center for Disease Control and Prevention, afgekort CDC. In de Verenigde Staten het nationale instituut belast met de zorg voor de volksgezondheid.

Bron: https://www.commonsense.news/p/us-public-health-agencies-arent-following

De telefoontjes en sms’jes gaan onophoudelijk door. Ze komen van artsen en wetenschappers op de hoogste niveaus van de NIH (National Institutes of Health), FDA (Food and Drug Administration) en het eerder genoemde CDC. Ze zijn gefrustreerd, geïrriteerd en gealarmeerd over de richting die de instelling waar ze hun carrière aan hebben gewijd inslaat.

“Het is net een horrorfilm waar ik gedwongen naar moet kijken en ik kan mijn ogen niet sluiten,” uitte een hoge functionaris van de FDA zijn diepe bezorgdheid. “Mensen krijgen slecht advies en wij kunnen niets zeggen.”

Deze FDA-arts verwees naar twee recente ontwikkelingen binnen de instelling. Ten eerste, hoe de instelling zonder degelijke klinische gegevens, toestemming gaf voor Covid-vaccins voor zuigelingen en peuters, inclusief de kinderen die al Covid hadden doorgemaakt. En ten tweede, het feit dat slechts enkele maanden daarvoor de FDA zijn externe deskundigen links liet liggen om toestemming te geven voor boostershots1 voor jonge kinderen.

Die arts staat niet alleen

Bij het NIH klagen artsen en wetenschappers bij ons over een laag moreel en gebrek aan personeel: Het NIH’s Vaccine Research Center heeft het afgelopen jaar veel van zijn ervaren wetenschappers zien vertrekken, waaronder de directeur, de adjunct-directeur en de ‘chief medical officer’. “Er is nu geen leiderschap. Plotseling komt er een enorm aantal banen vrij op de hoogste posities,” vertelde een NIH-wetenschapper ons. Uit angst voor professionele repercussies wilden de mensen die met ons spraken alleen anoniem worden geciteerd.).

Het CDC heeft een soortgelijke uittocht meegemaakt. “Er is een groot verloop geweest. Het moreel is laag,” vertelde een hoge ambtenaar van het CDC ons. “Alles is zo politiek geworden, dus waar zijn wij dan nog voor?” Een andere CDC-wetenschapper vertelde ons: “Vroeger was ik er trots op mensen te vertellen dat ik bij het CDC werk. Nu schaam ik me daarvoor.”

Waarom schamen ze zich?

In het kort: valse wetenschap. En het uitgebreidere antwoord: de hoofden van hun instellingen gebruiken zwakke of gebrekkige gegevens om beslissingen te nemen die van groot belang zijn voor de volksgezondheid. Deze besluiten worden gedreven door wat politiek gezien beter uitkomt voor mensen in Washington of voor de regering Biden. En er is een kortzichtige focus op één virus in plaats van op de algemene gezondheid.

Nergens is dit probleem duidelijker gebleken – of de inzet hoger – dan bij het officiële volksgezondheidsbeleid ten aanzien van kinderen en Covid.

Ten eerste eiste men dat jonge kinderen op scholen mondmaskers moesten dragen. Op dit punt hadden de instanties het mis. Uit overtuigende studies2 bleek later dat scholen waar kinderen maskers droegen dezelfde besmettingspercentages hadden als op scholen zonder deze maskers. Des te kwalijker omdat  kinderen voor hun sociale en taalkundige ontwikkeling de gezichten van anderen moeten kunnen zien.

Vervolgens werden scholen gesloten. De instanties hadden het mis, met rampzalige gevolgen. Kinderen uit arme gezinnen en uit minderheidsgroepen liepen een leerachterstand op, met alleen al een daling van 11 punten3 in wiskundescores en een daling van 20%4 in het aantal geslaagden voor wiskunde. Er zijn tientallen van dit soort statistieken.

Vervolgens negeerde men de natuurlijke immuniteit. Opnieuw fout. De overgrote meerderheid van de kinderen heeft al Covid gehad, maar dit telde niet meet voor de algemene verplichtingen voor kindervaccins. Door het verplicht stellen van vaccins en boosters voor jonge gezonde mensen, zonder dat deze verplichting wodt ondersteund door overtuigende  onderzoeksgegevens, wordt het vertrouwen van het publiek in  in deze voorheen zo betrouwbaar geachte instellingen alleen maar verder  uitgehold.

Een CDC-wetenschapper vertelde ons over haar schaamte en frustratie over wat er met Amerikaanse kinderen is gebeurd tijdens de pandemie: “De CDC is er niet in geslaagd de risico’s van Covid af te wegen tegen andere risico’s die voortkomen uit het sluiten van scholen,” zei ze. “Leerachterstand en verslechtering van de geestelijke gezondheid werden al snel duidelijk en dat werd alleen maar erger nadat de leiding erop aandrong de lessen virtueel te geven. De CDC-richtlijnen zorgden voor een vergroting van de rassenongelijkheid voor de komende generaties. Men heeft deze generatie kinderen in de steek gelaten.”

Een ambtenaar van de FDA zei het zo: “Ik kan u niet vertellen hoeveel mensen bij de FDA mij hebben gezegd dat ze er niet achter stonden, maar meededen omdat ze hun pensioen moesten halen.’

Op dit moment zijn de interne critici van deze instellingen vooral gefocust op één vraag: Waarom hebben de FDA en de CDC zulke stevige algemene adviezen gegeven voor Covid-vaccins voor kinderen?

Drie weken geleden heeft de CDC nadrukkelijk mRNA-Covid-vaccins aanbevolen voor 20 miljoen kinderen onder de vijf jaar. Dr. Rochelle Walensky, directeur van de CDC, verklaarde5 dat de mRNA-Covid-vaccins aan iedereen van zes maanden of ouder moeten worden gegeven omdat ze veilig en effectief zijn.

Het probleem is dat deze vergaande aanbeveling gebaseerd was op uiterst zwakke, niet overtuigende door Pfizer en Moderna aangeleverd gegevens.

Om te beginnen Pfizer.
Na drie doses vaccin bij 992 kinderen in de leeftijd van zes maanden tot vijf jaar, vond Pfizer geen statistisch significant bewijs voor de werkzaamheid van het vaccin. In de subgroep van jongere kinderen in de leeftijd van zes maanden tot twee jaar gaf de studie aan dat het vaccin zou kunnen resulteren in een 99% lagere kans op infectie – maar dat deze groep ook een 370% verhoogde kans op infectie zou kunnen hebben.

Met andere woorden, Pfizer rapporteerde een dusdanig breed spectrum van werkzaamheid van het vaccin6 dat er geen conclusies uit konden worden getrokken. Geen enkel gerenommeerd medisch tijdschrift zou zulke slordige en onvolledige resultaten uit een dergelijke kleine steekproefgrootte accepteren. Sterker nog, deze resultaten zouden degenen die verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid, tot nadenken hebben moeten stemmen.

Verwijzend naar de werkzaamheid van Pfizer’s vaccin bij gezonde jonge kinderen, grapte een hooggeplaatste CDC-ambtenaar wiens expertise ligt in de evaluatie van klinische gegevens: “Je kunt ze ermee injecteren of het in hun gezicht spuiten, en je krijgt hetzelfde resultaat.”

De resultaten van Moderna die een studie uitvoerde op 6.388 kinderen met twee doses – waren niet veel beter. Tegen asymptomatische infecties claimden zij een zeer zwakke werkzaamheid van het vaccin van slechts 4% bij kinderen van zes maanden tot twee jaar7. Zij beweerden ook dat de werkzaamheid 23% was bij kinderen tussen de twee en zes jaar oud – maar geen van beide resultaten was statistisch significant.
Het vaccin van Moderna vertoonde wel een statistisch significante werkzaamheid tegen symptomatische infecties, maar de effectiviteit was laag: 50% bij kinderen van zes maanden tot twee jaar en 42% bij kinderen tussen de twee en zes jaar.

Dan is er nog de kwestie van hoe lang een vaccin bescherming biedt. Uit gegevens over volwassenen weten we dat dit over het algemeen een kwestie van maanden is. Maar voor jonge kinderen hebben we dergelijke gegevens niet.

Citaat van een CDC-arts: “Het lijkt misdadig dat we de aanbeveling doen om mRNA-Covid-vaccins aan baby’s te geven zonder goede gegevens. We weten echt nog niet wat de risico’s zijn. Dus waarom zo aandringen?”  Een hoge ambtenaar van de FDA dacht er net zo over: “Het publiek heeft geen idee hoe ondeugdelijk deze gegevens werkelijk zijn. Het zou voor geen enkele andere vergunning door de beugel kunnen.”

En toch hebben de FDA en de CDC het doorgedrukt. Deze klap in het gezicht van de wetenschap kan verklaren waarom slechts 2% van de ouders8 van kinderen onder de vijf jaar ervoor koos het Covid-vaccin te laten toedienen. 40% van de ouders in plattelandsgebieden zegt dat hun kinderarts het Covid-vaccin voor hun kind heeft afgeraden9.

Dit is niet de eerste keer dat aanbevelingen voor Covid-vaccins op basis van weinig bewijsmateriaal door deze twee instanties worden doorgedrukt.

Het gebrek aan klinisch bewijs voor boostershots bij jongeren zorgde in mei 2022 voor opschudding bij de FDA. Het Witte Huis maakte er al keihard reclame voor nog voordat de regelgevende instanties van de FDA enige gegevens hadden gezien. Toen ze de gegevens eenmaal zagen, waren ze niet onder de indruk. Er bleek geen duidelijk voordeel te zijn tegen ernstige ziekte bij mensen onder de 4010.

De twee belangrijkste vaccinadviseurs van de FDA – Dr. Marion Gruber, directeur van het FDA-vaccinbureau, en haar adjunct-directeur, Dr. Philip Krause – zijn vorig jaar opgestapt vanwege de politieke druk om vaccinboosters bij jonge mensen toe te staan. Na hun vertrek schreven zij vernietigende commentaren waarin zij uitlegden waarom brede toelating van boosters niet ondersteund werd door gegevens, waarbij zij in de Washington Post stelden11 dat “de aandrang om iedereen een booster te geven de pandemie in feite zou kunnen verlengen”, daarbij verwijzend naar de bezorgdheid dat boosters op basis van een verouderde variant contraproductief zouden kunnen zijn.

“Het voelde alsof we een politiek instrument waren”, vertelde een CDC-wetenschapper ons over de kwestie. Die insider legde verder uit dat hij zich vroeg had laten vaccineren, maar op basis van de gegevens ervoor had gekozen zich niet te laten boosteren. Ironisch genoeg kon deze persoon niet met een groep ouders op reis gaan omdat een bewijs van booster-vaccinatie vereist was. “Ik vroeg of iemand me de gegevens kon laten zien. Ze zeiden dat het beleid gebaseerd was op de CDC-aanbeveling.”

Zoals een NIH-wetenschapper ons vertelde: “Er is een stilzwijgen, een onwil van wetenschappers van het bureau om iets te zeggen. Ook al weten ze dat sommige uitspraken van de instelling absurd zijn.”

Dit was een thema dat we keer op keer hoorden – mensen hadden het gevoel dat ze niet vrijuit konden spreken, zelfs niet intern binnen hun instellingen. “Je krijgt een etiket opgeplakt op basis van wat je zegt. Als je erover praat krijg je daar last mee, daar ben ik van overtuigd,” vertelde een FDA-medewerker ons. Een andere medewerker voegde daaraan toe: “Als je vrijuit spreekt, word je anders behandeld.”

En dus zwijgen ze, spreken met elkaar onder vier ogen of in groepen op Signal.

Een onderwerp waar deze artsen en wetenschappers zich hartstochtelijk mee bezighouden, maar dat ze niet ter sprake mogen brengen, is de natuurlijke immuniteit. Waarom, vragen zij zich af, dringen wij aan op het immuniseren van kinderen die al enige immuniteit tegen de ziekte hebben omdat zij Covid hebben gehad?

In februari had 75% van de kinderen in de V.S. al natuurlijke immuniteit door een eerdere besmetting12. Dat kan vandaag de dag gemakkelijk meer dan 90% van de kinderen zijn, gezien de alomtegenwoordigheid van Omikron sindsdien. Het eigen onderzoek van de CDC13 toont aan dat natuurlijke immuniteit beter is dan immuniteit door vaccinatie. Een recente studie in de New England Journal of Medicine uit Israël14 heeft vraagtekens geplaatst bij de voordelen van het vaccineren van eerder besmette personen. Veel landen hebben de natuurlijke immuniteit lang gelijkgesteld met verplicht vaccineren. Zo niet de V.S.

De leiders van de genoemde Amerikaanse gezondheidsdiensten hebben van de V.S. een internationale uitzondering gemaakt in de manier waarop zij kinderen behandelen. Zweden heeft nooit vaccinaties aangeboden aan kinderen onder de 12 jaar. Finland beperkt het vaccineren van kinderen onder de 12 tot degenen die een hoog risico hebben. Het Noorse Instituut voor Volksgezondheid stelt15 dat “sommige kinderen er voordeel bij zouden kunnen hebben” maar “voorgaande infectie biedt net zo’n goede bescherming als het vaccin tegen herinfectie.” Denemarken gaf op 22 juni aan dat hun aanbeveling om kinderen onder de 16 te vaccineren een vergissing was. “De vaccinaties werden niet in de eerste plaats aanbevolen voor het welzijn van het kind maar om te zorgen voor controle van de pandemie,” zei Søren Brostrøm16, hoofd van het Deense Ministerie van Gezondheid.

Het is statistisch onmogelijk dat iedereen die bij onze gezondheidszorginstellingen werkt het 100% eens is over zo’n nieuw en lastig onderwerp. Het feit dat er geen openlijke onenigheid of een debat is valt alleen te verklaren met het feit dat men gemuilkorfd is, of althans het gevoel heeft dat dit zo is.

Het is een oude, morele plicht in het medisch beroep om zich uit te spreken wanneer we waarnemen dat er twijfelachtige behandelingen worden voorgesteld. Dat is ook beter voor het publiek. Wat zou er gebeurd zijn in een wereld voor waarin de wetenschappers die suggereerden dat het opzetten van maskers bij kinderen en het sluiten van scholen erger zou zijn voor de volksgezondheid, niet waren verdacht gemaakt en weggezet maar dat in plaats daarvan een openlijk gevoerd debat op gang gekomen was?

Het officiële antwoord van Volksgezondheid op Covid heeft het geloof van het publiek in de Volksgezondheid zelf ondermijnd. Dit is een verschrikkelijk resultaat met potentieel desastreuze gevolgen. Eén ervan is dat vanwege deze slordige en gepolitiseerde aanpak wij het risico lopen dat ouders de routinevaccinaties voor hun kinderen gaan weigeren – de vaccinaties waarvan we al heel lang weten dat ze veilig, effectief en levensreddend zijn.

De leiding van de CDC, de FDA en de NIH zouden interne discussie moeten omarmen – zelfs onenigheid – gebaseerd op bewijzen. Artsen tot zwijgen brengen is niet “de wetenschap volgen.” Minder absolutisme en meer nederigheid bij de mannen en vrouwen die onze volksgezondheidsinstellingen leiden is een noodzaak. Er is nog een lange weg te gaan voordat het vertrouwen van de bevolking herwonnen zal zijn.

 1. https://www.newsweek.com/why-america-doesnt-trust-cdc-opinion-1713145
 2. https://www.researchsquare.com/article/rs-1773983/v1
 3. https://www.chalkbeat.org/2021/7/28/22596904/pandemic-covid-school-learning-loss-nwea-mckinsey
 4. https://emilyoster.net/wp-content/uploads/MS_Updated_Revised.pdf
 5. https://www.cdc.gov/about/leadership/director-debriefing.html
 6. https://www.fda.gov/media/159193/download
 7. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-moderna-and-pfizer-biontech-covid-19-vaccines-children#:~:text=For%20the%20Pfizer%2DBioNTech%20COVID,years%20of%20age%20and%20older.
 8. https://edition.cnn.com/2022/07/07/politics/covid-19-vaccine-children-under-5/index.html
 9. https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/poll-finding/kff-covid-19-vaccine-monitor-winter-2021-update-on-parents-views-of-vaccines/
 10. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2115926
 11. https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/11/29/booster-shots-universal-opinion/
 12. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7117e3.htm
 13. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7101a4.htm?s_cid=mm7101a4_w
 14. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2118946
 15. https://www.fhi.no/en/publ/information-letters/coronavirus-vaccine-for-children-5-11-years/
 16. https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-06-22-set-i-bakspejlet-fik-vi-ikke-meget-ud-af-at-vaccinere-boernene-erkender-brostroem?cid=_soco%3Atw%3A4%3Anews%3A%3A%3A

 

Spread the love
Steun ons, word vriend!
Vind u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en ontvangt u 10% korting op artikelen in onze webshop. Daarnaast blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.