sep 4, 2021

Reactie op publicatie NRC

sep 4, 2021

NRC publiceerde in hun uitgave van zaterdag 4 september een artikel waarin een interview met Hannah Visser, internist, was verwerkt en waarin ook Jan Vingerhoets, huisarts, werd aangehaald. Beiden zijn aangesloten bij het Artsen Covid Collectief. Je kunt via deze link het artikel van NRC lezen.

De toon en opzet van het artikel maken dat wij enkele wezenlijke opmerkingen willen benoemen.

Tot onze verbazing speelden onze argumenten, bijvoorbeeld om kinderen niet te vaccineren, nauwelijks tot geen rol in het artikel. In plaats daarvan werden derden opgevoerd om zonder enige tegenspraak, een mening over onze organisatie te uiten. Dat is uiteraard aan NRC, maar de vraag waarom hiervoor werd gekozen, dringt zich onvermijdelijk op. NRC had ook iets toe kunnen voegen aan het open debat waar wij zo vurig voor pleiten en waar velen in onze samenleving behoefte aan hebben in deze tijd van groeiende polarisatie.

Wij zullen blijven staan voor wederzijds respect en een open dialoog over de feiten. Discussiëren is goed en belangrijk. Elkaar scherp houden eveneens. Helaas zagen we daar weinig van terug in het NRC-artikel.
Objectieve verslaggeving acht het Artsen Collectief belangrijk. Juist daarom verbaast het ons om via een artikel te worden geconfronteerd met uitspraken van derden, zonder dat het Artsen Collectief voorafgaand aan plaatsing van het artikel is gevraagd om een reactie daarop.

Wij zijn bezorgde artsen die vanuit hun diverse specialismen oproepen tot grote voorzichtigheid en zorgvuldige besluitvorming, zowel met betrekking tot vaccins die zich nog in onderzoeksfase bevinden, als tot de door de overheid afgedwongen maatregelen. Dit lijkt ons geen overbodige luxe in een tijd van zoveel onzekerheden en nieuwe ontwikkelingen.

Een harde waarheid op de thema’s waar we het over hebben bestaat niet –  de wetenschap op deze onderwerpen is heel dun. Ons verschil in visie ligt in een andere weging. Wij hangen de voorzichtige kant aan: bij twijfel en zonder bewezen meerwaarde niét doen. De overheid lijkt de andere kant te bepleiten: jongeren worden opgeroepen hun gezondheid, zeker op de lange termijn in de waagschaal te stellen voor een nog niet bewezen voordeel ten aanzien van groepsimmuniteit en een wél bewezen afwezig voordeel voor henzelf.

Alle signalen van mogelijk gevaar op de korte of langere termijn nemen wij heel serieus. En we blijven openstaan voor iedere discussie op niveau, waarin we samen kijken wat de beste oplossingen zijn in deze tijd. Helaas was het stuk in NRC hier geen goed voorbeeld van.

Het valt ons op dat de toon waarop er over ons gesproken en geschreven wordt in bepaalde media toenemend aanmatigend, aanvallend en polariserend is. Dat verbaast ons zeer. Wij hebben als artsen morele en ethische bezwaren/of zorgen. Dat is de reden dat wij ons uitspreken. Wij doen dat zonder financieel gewin of zakelijke belangen en worden hier als individuen niet beter van. De enige reden waarom wij ons inzetten als Artsen Collectief is onze zorg over de volksgezondheid.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.