nov 16, 2021

“Reputatie wetenschap loopt deuk op door niet-transparant coronadebat”

nov 16, 2021

“Zaterdag 6 november werd het gebruik van de coronapas fors uitgebreid, onder meer in sportscholen, zwembaden en op terrassen. Aanleiding hiervoor waren de stijging van het aantal besmettingen en de oplopende druk in de ziekenhuizen. Dat het kabinet zich hier zorgen over maakt is begrijpelijk. Maar of er enig verband is tussen de toekomstige IC bezetting en de ingezette maatregelen, inclusief de massavaccinatie, is voor ons wetenschappers een open vraag. En des te urgenter gezien met de verdere aanscherping van de maatregelen afgelopen vrijdag.”

Aldus Dr. Eline van den Broek-Altenburg, Assistant Professor Population Health Science Universiteit van Vermont, Prof. dr. Ronald Meester, hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening VU Amsterdam, Prof. dr. Aart Nederveen, hoogleraar Toegepaste MR Fysica UvA/Amsterdam UMC en Prof. dr. Sascha Kersten, hoogleraar Sustainable Process Technology, Universiteit Twente. Bron: Reputatie wetenschap loopt deuk op door niet-transparant coronadebat | LinkedIn

“Wetenschappelijke gezien is er nog geen aanwijzing dat de, sinds een maand, ingevoerde coronapas, tot nu toe ook maar het geringste effect heeft gehad. Er zijn bovendien maar weinig gegevens over het aantal besmettingen op de verschillende plaatsen waar sinds zaterdag een coronapas verplicht werd. Neem de terrassen of ouders die hun jonge kinderen naar zwemles brengen, er waren geen aanwijzingen dat mensen elkaar daar massaal besmetten en er zijn evenmin aanwijzingen dat een QR-code hier verandering in brengt. Wat we wel weten is dat op één enkel dansfeest meer dan 1000 besmettingen zijn vastgesteld. Het rapport daarover kon echter geen verband leggen tussen de besmettingen en ongevaccineerden, wel omgekeerde causaliteit: dat de besmettingen onder gevaccineerden plaats hadden gevonden.”

“Ondanks het uitblijven van een wetenschappelijke toetsing van het beleid heeft het demissionaire kabinet aangekondigd dat ze op 12 november al gaat “evalueren” wat het effect is van de nieuwe maatregelen. Als die onvoldoende effect hebben op het aantal besmettingen, zal dat een reden zijn om bijvoorbeeld coronapassen in te voeren op de werkvloer of als toegangsbewijs voor winkels. Maar een dergelijke “evaluatie” kan natuurlijk niet gedaan worden in minder dan één week na het ingaan van nieuwe maatregelen. De suggestie dat gestuurd zal worden op de ‘gemeten’ bereidheid van mensen om zich aan de regels te houden, maakt de sturing nog onwetenschappelijker.”

“Helaas zijn dit soort verregaande maatregelen niet zonder negatieve effecten. De gecreëerde splitsing tussen mensen, de bewijsplicht en de ongekende inperkingen van basale vrijheden zorgen voor angst, spanningen en mogelijk tot minder gezond gedrag. Intussen stijgt het percentage gevaccineerden op de IC per dag (waarbij de vraag is: waarom?), zonder bewijs voor enig verband tussen de toekomstige ziekenhuis bezetting en de ingezette maatregelen. Laten we in ieder geval afspreken dat als de besmettingen blijven oplopen dat deze maatregelen niet hebben geholpen, opgeheven dienen te worden en niet opnieuw dienen te worden ingevoerd.”

“Vaccinatie van kwetsbare mensen kan een groot goed zijn, maar vaccinatiedwang is onder alle omstandigheden onacceptabel. Het huidige beleid van de overheid maakt in ieder geval één ding heel duidelijk: de overheid ontneemt burgers grondrechten zonder enige redelijke of wetenschappelijke rechtvaardiging. Dat vinden wij als wetenschappers volkomen onacceptabel, juist omdat telkens de suggestie wordt gewekt dat het beleid gestoeld is op wetenschappelijke en objectieve inzichten.”

“Wetenschap is onmisbaar en leidt vaak tot inzichten die praktisch kunnen worden ingezet. Maar wie dat onbescheiden doet zonder het inbouwen van wetenschappelijke onzekerheid, betaalt een grote prijs. Om te voorkomen dat over 1 of 2 jaar de betrouwbaarheid van onze overheid, de aan haar verbonden instanties en de wetenschap een enorme deuk oplopen, roepen wij nú de in Nederland aanwezige, integere wetenschappers op om met ons samen de samenleving hun wetenschappelijke twijfel te tonen en middels transparant onderzoek en het durven stellen van vragen dit dwalende coronabeleid weer op een recht wetenschappelijk pad te zetten.”

Dr. Eline van den Broek-Altenburg, Assistant Professor Population Health Science, Universiteit van Vermont

Prof. dr. Ronald Meester, hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening, VU Amsterdam

Prof. dr. Aart Nederveen, hoogleraar Toegepaste MR Fysica, UvA/Amsterdam UMC

Prof. dr. Sascha Kersten, hoogleraar Sustainable Process Technology, Universiteit Twente

Noot van de auteurs: met #transparantewetenschap nodigen wij collega-wetenschappers, -medici, ziekenhuizen en andere zorginstellingen uit tot het voeren van een open, eerlijk en transparant wetenschappelijk debat inzake het huidige gezondheidsnarratief.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.