• ondersteund door 31.592 vrienden
  • waarvan 2.080 geverifieerde medici

mrt 3, 2021

SCP rapport: Een jaar met Corona

mrt 3, 2021

Het Sociaal Cultureel Planbureau inventariseert de maatschappelijke gevolgen in een rapport van ruim 200 pagina’s. Welke veranderingen in de (lichamelijke en psychische) gezondheid, onderwijs, arbeid en inkomen, sociale contacten en informele participatie, maatschappelijke samenhang en draagvlak, en legitimiteit van het overheidsbeleid treden op sinds corona en welke verschillen zijn er daarbij tussen groepen? Een jaar met corona | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!