feb 1, 2021

Start met het gezamenlijk voorbereiden van het herstelbeleid dat we na de coronacrisis gaan inzetten

feb 1, 2021

Blijf de gezondheidscrisis bedwingen. Zet de steun aan ondernemers, werknemers en kwetsbare groepen voort en intensiveer waar nodig. Heb meer oog voor het mentale welzijn van ons allemaal. Blijf intensief communiceren en uitleggen om naleving en draagvlak te stimuleren.

Het zijn adviezen van de Denktank Coronacrisis. Zij komt met een briefadvies met aanbevelingen voor beleid om te komen tot een aanpak van de coronacrisis die de gevolgen van de crisis voor de komende maanden beperkt en een brede welvaart ondersteunt. Hierbij zijn vijf voornoemde hoofdadviezen leidend.

De Denktank Coronacrisis is in maart 2020 opgericht op initiatief van SER-voorzitter Mariëtte Hamer en bestaat uit vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, SER Jongerenplatform, de Raad voor Leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, Instituut Clingendael, TNO, de Onderwijsraad, vakcentrale FNV, werkgeversorganisatie VNO-NCW en NCW, CNV, AWVN en VCP.

Lees meer in bijgaande artikel: Coronacrisis: Gezamenlijk aan de slag met herstelagenda | SER

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.