feb 1, 2021

Start met het gezamenlijk voorbereiden van het herstelbeleid dat we na de coronacrisis gaan inzetten

feb 1, 2021

Blijf de gezondheidscrisis bedwingen. Zet de steun aan ondernemers, werknemers en kwetsbare groepen voort en intensiveer waar nodig. Heb meer oog voor het mentale welzijn van ons allemaal. Blijf intensief communiceren en uitleggen om naleving en draagvlak te stimuleren.

Het zijn adviezen van de Denktank Coronacrisis. Zij komt met een briefadvies met aanbevelingen voor beleid om te komen tot een aanpak van de coronacrisis die de gevolgen van de crisis voor de komende maanden beperkt en een brede welvaart ondersteunt. Hierbij zijn vijf voornoemde hoofdadviezen leidend.

De Denktank Coronacrisis is in maart 2020 opgericht op initiatief van SER-voorzitter Mariƫtte Hamer en bestaat uit vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, SER Jongerenplatform, de Raad voor Leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, Instituut Clingendael, TNO, de Onderwijsraad, vakcentrale FNV, werkgeversorganisatie VNO-NCW en NCW, CNV, AWVN en VCP.

Lees meer in bijgaande artikel: Coronacrisis: Gezamenlijk aan de slag met herstelagenda | SER

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!