okt 31, 2022

Subklinische – (nog) niet waarneembare – myocarditis na mRNA-vaccinatie komt mogelijk vaker voor dan aanvankelijk gedacht

okt 31, 2022

Dat de mRNA-coronavaccins vooral bij jongens en jonge mannen hartschade kunnen veroorzaken, is inmiddels breed bekend. Net als dat het risico hierop groter is door vaccinatie dan door infectie met het coronavirus. Hoewel deze hartaandoeningen bij deze groep vrij zeldzaam zijn, in de orde van 1 op 1000 tot 1 op 3000, kan de nasleep langdurig zijn. Bij vervolgafspraken voelen de jongens of jonge mannen zich meestal goed en worden er geen inspanningsbeperkingen opgelegd. Maar in meer dan de helft van de gevallen laten MRI-scans van hun hart afwijkingen zien die maanden aan kunnen houden (1-3).

Vanwege deze ernstige bijwerking zijn op een aantal plaatsen in de wereld zogenaamde prospectieve studies uitgevoerd (proefpersonen met een risicofactor worden dan langdurig gevolgd om te onderzoeken of ze een bepaalde ziekte ontwikkelen) waar alle proefpersonen werden getest na toediening van de mRNA-vaccins, onafhankelijk van het optreden van klachten. Een eerste studie uit Thailand onder jongens  in de leeftijd van 13-18 jaar vond een hoog percentage (3,5%) subklinische hartschade na de tweede vaccinatie.

In een recent artikel in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Science vertelt Christian Müller, directeur van het Cardiovascular Research Institute van het Universitair Ziekenhuis Basel, dat hij onlangs bloedmonsters verzameld heeft van bijna 800 ziekenhuismedewerkers drie dagen nadat ze een Covid-19-booster kregen. Geen van hen voldeed aan de criteria voor myocarditis, maar 40 hadden hoge niveaus van troponine, een molecuul dat kan duiden op schade aan de hartspier. Chronische hartproblemen en andere reeds bestaande aandoeningen konden in 18 gevallen de oorzaak hiervan zijn, maar voor de andere 22 gevallen (2,8% van de deelnemers), vrouwen en mannen  denkt Müller dat de troponinespiegels door het vaccin  gestegen zijn. Deze bevindingen, door hem gepresenteerd op een congres in augustus 2022, sluiten aan bij de Thaise studie. Daarnaast suggereren zij dat ook bij oudere groepen een hoog percentage vaccin-geïnduceerde hartschade kan voorkomen.

Hoewel Müller zich geen zorgen maakt over het verlies van 1000 à 2000 hartspiercellen als gevolg van vaccinatie, doet hij dat wel over een mogelijk cumulatief effect van jaarlijkse boosters. “Ik maak me grote zorgen als dit een terugkerend fenomeen wordt.”

Een duidelijke uitleg (Engelstalig) van de gegevens van Dr. Müller hier:

Het Artsen Collectief spreekt zich al enige tijd uit tegen het vaccineren van jongens en jonge mannen met de mRNA-vaccins, en roept op tot terughoudendheid bij nieuwe vaccinatierondes, zeker als het gezondheidsvoordeel niet eenduidig is gedocumenteerd.

Wat dat laatste betreft, zelfs Paul Offit, specialist infectieziekten in het Children’s Hospital in Philadelphia en directeur van het Vaccine Education Center, die tot de top van het medisch establishment gerekend kan worden, denkt dat als het doel is om een ernstige ziekte af te wenden, er weinig bewijs voor is dat gezonde mensen onder de 65 jaar een boosterdosis nodig hebben – en zeker geen adolescenten.
Een voorbeeld van dichterbij: inmiddels adviseert het Deense RIVM om alleen nog mensen onder de 50 jaar te prikken als ze in een bepaalde risico categorie vallen.

Referenties:

  1. Schauer J, Buddhe S, Gulhane A, Sagiv E, Studer M, Colyer J, Chikkabyrappa SM, Law Y, Portman MA. Persistent Cardiac Magnetic Resonance Imaging Findings in a Cohort of Adolescents with Post-Coronavirus Disease 2019 mRNA Vaccine Myopericarditis. J Pediatr. 2022 Jun;245:233-237. doi: 10.1016/j.jpeds.2022.03.032. Epub 2022 Mar 26. PMID: 35351530; PMCID: PMC8957353.
  2. Kracalik I, Oster ME, Broder KR, Cortese MM, Glover M, Shields K, Creech CB, Romanson B, Novosad S, Soslow J, Walter EB, Marquez P, Dendy JM, Woo J, Valderrama AL, Ramirez-Cardenas A, Assefa A, Campbell MJ, Su JR, Magill SS, Shay DK, Shimabukuro TT, Basavaraju SV; Myocarditis Outcomes After mRNA COVID-19 Vaccination Investigators and the CDC COVID-19 Response Team. Outcomes at least 90 days since onset of myocarditis after mRNA COVID-19 vaccination in adolescents and young adults in the USA: a follow-up surveillance study. Lancet Child Adolesc Health. 2022 Sep 21:S2352-4642(22)00244-9. doi: 10.1016/S2352-4642(22)00244-9. Epub ahead of print. PMID: 36152650.
  3. Karlstad Ø, Hovi P, Husby A, et al. SARS-CoV-2 Vaccination and Myocarditis in a Nordic Cohort Study of 23 Million Residents. JAMA Cardiol. 2022;7(6):600–612. doi:10.1001/jamacardio.2022.0583
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.