feb 6, 2021

PERSBERICHT Testbeleid: hoe het anders kan én moet

feb 6, 2021

PERSBERICHT

Gisteren, vrijdag 5 februari, deed demissionair minister-president Mark Rutte een uitspraak die nog lang zal naklinken: “Ik ben nog nooit getest. Dat moet je ook alleen maar doen bij klachten.” Het Artsen Collectief vindt dit een zeer verstandige uitspraak van de heer Rutte en pleit voor onmiddellijke, noodzakelijke verandering van het testbeleid dat het kabinet de afgelopen weken heeft ingezet.

Het Artsen Collectief benadrukt al langere tijd dat je mensen zonder klachten niet moet testen. De kans dat je een ander ziek maakt terwijl je geen klachten hebt, is verwaarloosbaar klein.1 80% van de mensen die in aanraking komt met het nieuwe coronavirus krijgt geen of slechts milde klachten, minder dan 2% wordt in het ziekenhuis opgenomen. En meer dan 94% van deze groep heeft duidelijk onderliggende aandoeningen.

Test is geen diagnose

Door de uitspraak van Rutte constateert het Artsen Collectief dat Nederland nu het advies van de Wereld Gezondheidszorg Organisatie (WHO) van 20 januari 2021 volgt. Dit advies zegt ‘De PCR-test stelt op zichzelf geen diagnose. Een uitspraak over de diagnose COVID-19 en de besmettelijkheid van een persoon kan alleen gedaan worden na beoordeling van klachten door een arts die vragen stelt als ‘Hoe lang zijn de klachten al aanwezig? Welke andere ziekte kan de klachten verklaren?’

Ook Jaap van Dissel (directeur RIVM) en Marion Koopmans (professor Virologie, Erasmus MC) benadrukten al maanden geleden dat een positieve testuitslag niet betekent dat iemand ook besmettelijk is en dat de test dus niet als diagnose mag worden gebruikt.

Kwetsbaren gericht beschermen

Het Artsen Collectief vindt de huidige beleidslijn voor scholen gevaarlijk en onethisch en pleit voor het overstappen naar op een beleid waarbij gezonde mensen hun vrijheid terugkrijgen en kwetsbare mensen op basis van vrijwilligheid zo goed mogelijk bescherming wordt geboden. Mensen met klachten moeten verzocht worden om thuis te blijven. Mensen zonder klachten dienen geen maatregelen opgelegd te krijgen en niet te worden getest.

De artsen uiten hun zorgen over de toenemende mate waarin wordt opgeroepen om grote delen van de maatschappij standaard te laten testen op SARS-CoV-2, ongeacht aanwezigheid van specifieke klachten. Zo vroeg minister Hugo de Jonge de Gezondheidsraad om advies over de ethische en juridische kaders waaronder een zogenaamd ‘coronapaspoort’ ingezet zou kunnen worden. Daarbij zou het gaan om een “laagdrempelig en zich frequent herhalend testprogramma om toegang tot sociale en economische activiteiten te verkrijgen”.

‘Niet wenselijk en onrechtmatig’

Het advies werd gepubliceerd op 14 januari jl. en concludeert “De commissie heeft een ethisch­juridisch kader opgesteld met voorwaarden. Alleen wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, is de inzet van testbewijzen door de overheid in een specifieke setting te overwegen. Overigens kunnen contraproductieve maatschappelijke effecten of problemen in de praktische uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid er alsnog toe leiden dat een dergelijk beleid niet wenselijk en zelfs onrechtmatig is.”

Het Artsen Collectief ziet deze terechte conclusie graag opgevolgd en ziet de eerstkomende persconferentie met belangstelling tegemoet.

1 M. Tóth, H. Visser, Gezonde mensen maken elkaar niet ziek. Medisch contact 03, pag 18, 21 januari 2021.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.