jul 28, 2021

Theo Schetters in De Nieuwe Wereld: “We hebben verkeerde verwachtingen van vaccinatie”

jul 28, 2021

Nadat ze elkaar in maart 2021 al in De Nieuwe Wereld hebben gesproken, maken interviewer Ad Verbrugge en immunoloog en vaccinatie-expert Theo Schetters op 24 juli jl.  ‘de balans op’ inzake vaccinatie. “Het is net of dat er een ‘agenda’ is om de hele bevolking te vaccineren.”

 

 

 

 

Over het begin:
“Gelukkig, met redelijke eenvoudige maatregelen, was het begin mei 2020 allemaal wel onder controle.”

Over nu:
“Ik begrijp echt niet dat er tussendoor geen heroverweging van beleid is geweest. Nog afgezien van het medische deel, als je ziet wat het nog steeds sociaal-economisch en maatschappelijk doet…En als je nu het rapport van Economische Zaken ziet (over de qali’s), dat zij uitrekenen dat er vijf keer zoveel schade is dan dat je redt. Dan is er toch voldoende signaal geweest om het beleid aan te passen?”

Over het vaccin:

“Mag je dit een vaccin noemen of niet? Als het een vaccin is, dan hoeven bedrijven bepaalde studies niet te doen. Maar als het genetisch medicijn is, dan moet je extra studies doen. (…) De Japanners – waar Pfizer wilde komen – vinden het een genetische basis, dus willen dat je kijkt naar of dit DNA kan veranderen (genotoxiciteit). Dat er gekeken moet worden waar het materiaal blijft. Die studies had Pfizer gedaan en zijn naar buiten gekomen. Daar komt uit dat genetische vaccins gaan circuleren: vier tot acht uur circuleert het in je bloed en komt terecht in je organen. Ook waar je het niet wilt hebben, bijvoorbeeld in de eierstokken (testen bij vrouwtjesratten).”

Over kinderen vaccineren:
“Kinderen hebben geen last van een corona-infectie. Toch rolt Nederland het beleid uit om kinderen te vaccineren. Het lijkt een doel op zich geworden.”

Over een vaccinatiepaspoort
“Een vaccinatiepaspoort heeft geen zin, want ook een gevaccineerde kan het virus doorgeven.”

Over de varianten:
“De overheid zoekt naar argumenten om een soort dreiging hoog te houden. Dat is bij de Britse variant gebeurd en daar is nu niets meer van gehoord. Nu zitten we met Deltavariant.”

Over de Deltavariant:
“De aantallen waarover je het nu hebt van mensen die ziek zijn, die zijn enorm veel lager. Wij zien, ofschoon aantallen PCR / ‘besmettingen’ hoog zijn, dat niet terug in de ziekenhuizen. Je kunt niet serieus zeggen dat er een serieuze stijging is.”

Over boosters:
“Een booster heeft totaal geen zin. Boosters zijn nog steeds gebaseerd op de situatie van 2019. Als je het vaccin wilt verkopen, heeft dat natuurlijk wel zin.”

Over testen:
“Je zou er eens een paar andere PCR-tests op los kunnen laten naar andere virussen. Gaan we dan ook zo dramatisch reageren? Zonder dat dat zich vertaalt in klinische verschijnselen?”

Over huisartsen:
“Huisartsen op de eerste lijn zijn heel belangrijk. Dáár moeten de mensen naartoe die ziek zijn, en dan doe je een test. Dat is een gezonde manier hoe je met gezondheid omgaat.”

Over beter monitoren:
“Ik heb liever dat we een monitoringssysteem hebben waar we weer kijken naar klachten, naar klinische verschijnselen. Dus via de huisarts, eventueel testen en opname via verwijzing huisarts naar ziekenhuis. NIVEL houdt dat goed bij.”

Over de bijwerkingenregistratie:
“Je zou verwachten dat je met vaccins die voorwaardelijk op de markt zijn, dat je zou moeten weten wat er gebeurt. Wil men dit eigenlijk wel weten? Het zou toch dramatisch zijn als dit vaccin daadwerkelijk zoveel schade doet? Dit is geen kinderspel. Dit moeten we serieus nemen en serieus naar kijken.”

Over vaccineren voor de ander:
“Ik ben het daar volstrekt niet mee eens. Iemand die dat wil, kan dat doen. De overheid is kennelijk overtuigd dat de vaccins werken. Dus waarom moet een ander zich dan laten vaccineren. ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’ kunnen we niet meer zeggen, want we zien dat het wel schade doet.”

Over interpretatie van cijfers:
“Groningen is donkerrood, waar niets gebeurd is. Er is een aantal positieve PCR-tests, nou prima toch? Zolang zich dat niet vertaald in ernstige ziekte dan is het allemaal loos alarm.”

Over bestaande medicijnen
“Als iemand (in India) in eerste lijn Covid heeft, dan krijgt het hele gezin een therapeutische behandeling. Ze krijgen een pakket met verschillende medicijnen, één van die medicijnen is Ivermectine. Ze hebben een aanpak waarmee ze de Deltavariant fantastisch onder controle hebben gekregen.”

Over trials
“Onderzoek veel beter de behandelingen die artsen voorschrijven aan mensen die dit soort klachten hebben. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld worden in samenwerking met Oxford trials opgezet. Investeer in behandeling. (…) We weten dat vaccins bij bepaalde varianten niet werken, maar we zitten met kwetsbare mensen die behoefte hebben aan een medicijn.”

En over de polarisatie:
“We leven in een maatschappij. Daar zit het woord ‘maat’ in, dus we moeten vrienden blijven. Ik hoop dat mensen zich dat goed in hun oren knopen.”

 

 

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.