feb 24, 2022

Twee coronawetten door de Eerste Kamer, terwijl we versoepelen. Hoe zit dat?

feb 24, 2022

“We zijn in Nederland inmiddels druk aan het versoepelen en het ‘oude normaal’ lijkt nabij. Maar beleidstechnisch gebeurt er in Nederland en binnen de Europese Unie rondom het coronavirus een hoop. Een A-status, verlening van de Spoedwet en gesprekken over een Europese of zelfs internationale aanpak van pandemieën. Hoe zit dit precies?”

Op Metro Nieuws een helder artikel waarin wordt uitgelegd wat er op nationaal en Europees niveau gaande is:

“Hoewel aankomende vrijdag de mondkapjes, QR-codes en sluitingstijden verdwijnen, is de politiek ook bezig met een langetermijnvisie als het gaat om het coronavirus. Gezondheidsminister Ernst Kuipers liet weten dat instrumenten zoals de QR-codes in de gereedschapskist blijven en viroloog Ab Osterhaus legde uit dat de pandemie nog niet voorbij is. Want terwijl we uitkijken naar de festivalzomer en zorgeloze vakanties, worden een aantal zaken ook vastgelegd.

Twee coronawetten door Eerste Kamer

Gisteren ging de Eerste Kamer akkoord met twee coronawetten. Daarbij ging het om een vierde verlenging van de zogenoemde Spoedwet en een wet die Covid-19 als A-ziekte beschouwt.

Spoedwet en A-status

De verlenging van de Spoedwet, wat houdt dat in? Deze tijdelijke wet is voor de vierde keer verlengd en vervalt volgens de website van de Rijksoverheid in 2023. De wet is bedoeld om het coronavirus te bestrijden, maar kon de afgelopen tijd ook rekenen op weerstand omdat er sommige burgerrechten (tijdelijk) door worden ingeperkt. Denk hierbij aan een mondkapjesplicht, de afstandsregel of het gebruik van een coronapas. Het gaat hier om een ethische discussie over het beschermen van de Volksgezondheid of het beschermen van burgerrechten. Oud-staatssecretaris Mona Keijzer kaartte dit recent aan bij Beau.

En wat betekent een A-ziekte? Een ziekte met een zogenoemde A-status geeft de ernst van de ziekte aan. Bij dit soort gevallen moet een arts direct een melding maken bij de GGD. Onder meer Polio en Pokken hebben een A-status. Ziekten als Cholera, de Pest en Difterie hebben een B-status. Bij de ziektes met een A-status is overheidsingrijpen bij escalatie toegestaan. Denk aan quarantaines, verboden en maatregelen.

Europese en internationale beslissingen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleit inmiddels voor een ‘One Health’-aanpak waarbij een conventie, overeenkomst of ander internationaal instrument de „preventie, paraatheid en reactie op een pandemie moet versterken”. De Europese Raad sluit zich aan bij zo’n mondiale aanpak. Ze schrijven: „De Covid-19-pandemie is nog niet voorbij en het zal ook niet de laatste pandemie in zijn soort zijn.” Want de aanpak van het coronavirus verschilde de afgelopen tijd per land. „De scheidslijnen tussen landen en binnen samenlevingen moeten worden overbrugd, met politici die het goede voorbeeld geven, zodat Covid-19 voor eens en voor altijd kan worden overwonnen. En zo toekomstige bedreigingen op een meer verenigde manier en met meer solidariteit worden aangepakt”, aldus de Europese Raad. Ook kaart de Raad de verspreiding van desinformatie aan en pleiten zij voor een wereldwijde aanpak.

De Raad van Europa (niet te verwarren met de bovengenoemde Europese Raad) schrijft in zijn meest recente resolutie dat „invoering van vaccinatievoorschriften voor specifieke groepen of voor de bevolking in het algemeen” moet worden besproken. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de EU-commissie, sprak eerder over een algemene vaccinatieplicht.

Hele artikel lezen op: https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2022/02/coronawetten-spoedwet/

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.