mrt 21, 2023

Uitspraken van minister Hugo de Jonge over de veiligheid van de coronavaccins waren onjuist en ongegrond

mrt 21, 2023

Via aanvragen in het kader van de Wet open overheid (Woo) zijn documenten boven water gekomen die onder andere onderzoeker Cees van den Bos analyseerde. Het betrof de correspondentie van en naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij de aanloop en start van de vaccinatiecampagne, eind 2020-begin 2021.

Uit de documenten komt het beeld naar voren dat het vaccin als de enige uitweg uit de coronacrisis werd gezien. De ambtenaren en gedragswetenschappers zetten zich in om de vaccinatiebereidheid te maximaliseren, ondanks dat er nog weinig bekend was over eventuele risico’s van de vaccins. Toen de eerste meldingen van bijwerkingen binnenkwamen, ging de vaccinatiecampagne gewoon door, want men “wilde geen onrust veroorzaken”.

Enkele van de door Van den Bos naar boven gehaalde feiten uit de documenten:

  1. Ambtenaren maakten zich vooral zorgen om de vaccinatiebereidheid en eventuele onrust in relatie tot gerapporteerde bijwerkingen;
  2. Al vroeg tijdens de vaccinatiecampagne werden ernstige bijwerkingen en dodelijke slachtoffers gerapporteerd;
  3. Bijwerkingencentrum Lareb ontving zeven keer zo veel meldingen als verwacht. Desondanks was dat geen reden om de campagne te staken. Het is onduidelijk waar die grens om te stoppen wél lag voor het ministerie van VWS;
  4. De uitspraken van minister Hugo de Jonge over de veiligheid van de coronavaccins waren onjuist en ongegrond;
  5. Het aantal ernstige bijwerkingen dat aan het begin van de vaccinatierondes werd gerapporteerd, komt verhoudingsgewijs overeen met recente berichten van het Duitse gezondheidsministerie;
  6. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) pauzeerde eerst en staakte vervolgens het gebruik van AstraZeneca op grond van meldingen uit het buitenland;
  7. De rol die het bijwerkingencentrum Lareb voor zichzelf zag weggelegd, was naast de voor de hand liggende signaleringsfunctie, opvallend genoeg juist ook: het wegnemen van ongerustheid over de vaccins.
  8. De signaleringsfunctie van het Lareb heeft een onduidelijke bijdrage geleverd aan het staken van het gebruik van AstraZeneca, ondanks dat er meer meldingen waren dan verwacht. De voornaamste reden om te stoppen met het AstraZeneca-vaccin was berichtgeving uit het buitenland.

Lees het hele onderzoeksverslag hier.

Het Artsen Collectief pleit voor het stoppen met de huidige mRNA-(herhaal)vaccins vanwege hun lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen en de onverklaarde oversterfte.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.