jan 29, 2021

UNICEF: Plan van 40 organisaties voor veilig openstellen van scholen

jan 29, 2021

Ruim veertig organisaties komen met een 10 puntenplan met suggesties om de scholen veilig te kunnen openen, meldt UNICEF. “We zijn het als land verplicht aan de 2,4 miljoen leerlingen om breder en creatiever te kijken naar veilige alternatieven voor scholensluiting. Het onderwijs heeft vaak de handen te vol om hier plannen voor te maken of deze te implementeren”.

  1. Zet schoolsluitingen niet in om ouders thuis te houden
  2. Zorg voor (veilige) persoonlijke contactmomenten voor alle kinderen en jongeren
  3. Betrek kinderen en jongeren
  4. Houd zoveel mogelijk scholen veilig open
  5. Faciliteer onderwijs aan kwetsbare kinderen in plaats van alleen opvang
  6. Laat deskundige jeugdprofessionals bijdragen aan het heropenen van de scholen
  7. Verleng subsidieregelingen voor het onderwijs en regel de financiering op een eenvoudige wijze
  8. Laat scholen veel meer gebruik maken van beschikbare (leegstaande) ruimten
  9. Adviseer het onderwijs over het minimaal en maximaal aantal (online) schermuren
  10. Stel kinderopvang en de voorschoolse educatie ruimer open.

Plan om scholen weer veilig te openen – UNICEF

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.