jan 23, 2023

Vaccinexpert Mike Yeadons waarschuwingen bevestigd door effecten op moeder en kind

jan 23, 2023

Neville Hodgkinson, de voormalige medische en wetenschappelijke correspondent van verschillende landelijke nieuwsbladen, waaronder de Sunday Times, Sunday Express en Daily Mail, heeft onderzoek gedaan en dit samengevat voor de The Conservative Woman (TCW). Het is een gedetailleerde beschrijving van het aantal meldingen van schade door de Covid-mRNA prikken, van myocarditis, menstruatiestoornissen en onvruchtbaarheid tot overlijden van tieners en mensen jonger dan 30 jaar en een toename van de frequentie van kanker. Voor een reeks artikelen voor de TCW verdiepte hij zich in elk van deze schadelijke effecten. Je kunt de inleiding op deze artikelen hier lezen en zijn artikel over hartschade hier. In bijgaand artikel gaat hij in op het onderwerp van veiligheid van het coronavaccin voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Dit artikel werd in december 2022 gepubliceerd. Wij denken dat dit discussiestuk belangrijk genoeg is om het (red: NL vertaald) te publiceren.

De Britse wetenschapper Mike Yeadon, met 32 jaar ervaring in de farmaceutische industrie, waarschuwde al bij het begin van het uitrollen van het coronavaccin, dat een op genetica gebaseerde prik onder geen voorwaarde gegeven zou mogen worden aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd, zonder studies die bevestigden dat het veilig zou zijn. 

Yeadon, voormalig vice-president van de research bij Pfizer, één van de makers van de experimentele mRNA producten, startte een petitie bij de European Medicines Agency (EMA) op 1 december 2020, waarbij hij stelde, dat zelfs het testen van de prik op menselijke vrijwilligers onethisch was, als er geen rekening werd gehouden met veiligheidsoverwegingen.

Eén van de zorgen was de gelijkenis tussen viruseiwitten waarop de geïntroduceerde vaccinaties zich richten en een eiwit (syncitine) dat essentieel is voor de vorming van de placenta in de zwangerschap. Als antilichamen die door de prik worden getriggerd ook op die eiwitten zouden inwerken, zo stond in de petitie, dan “zou dit erin resulteren dat gevaccineerde vrouwen in essentie onvruchtbaar worden.”

Mede ondertekend door Dr. Wolfgang Wodarg, een vooraanstaande Duitse arts, bevatte het document ook de waarschuwing dat er in de onderzoeken naar de vaccins veel te weinig tijd was gestoken om schadelijke effecten op de lange termijn te onderkennen. Er werd nog aan toegevoegd dat uit de onderzoeksopzet niet op te maken was, of het product zorgde dat iemand zelf niet besmet raakte of anderen niet meer kon besmetten.

Vervolgens voerde Yeadon als één van de eerste wetenschappers het bewijs van een eerdere vertrouwelijke studie van Pfizer aan, dat aantoonde dat de vaccinproducten niet op de plaats van injectie blijven, maar overal verspreid worden door het lichaam, inclusief de eierstokken.

Met het oog op de toxische aard van het spike-eiwit dat de prik aanmaakt (hier samengevat), waarschuwde Yeadon in Augustus 2021: ‘Op dit moment is mijn hypothese dat deze vaccins zich concentreren in de eierstokken van elke vrouw aan wie ze gegeven zijn. We weten niet wat dat teweegbrengt, maar het kan niet onschuldig zijn en het zou ernstige schade teweeg kunnen brengen.’

Het wordt nu algemeen erkend dat de prik niet beschermt tegen infectie, noch tegen overdracht, zoals Yeadon en Wodarg in hun petitie al stelden. Als hun kennis was gedeeld bij het begin van de coronacrisis, had in de UK alleen al 500 miljard Engelse ponden voor de lockdown kunnen worden bespaard evenals de daarmee gepaard gaande enorme sociale schade.

Maar hoe zit het met de waarschuwingen over de vruchtbaarheid? Ondanks zijn jaren ervaring aan de top op zijn gebied is Yeadon verketterd voor het naar buiten treden hiermee. Is hij echt niet meer dan “een held van de coronacomplotdenkers”, zoals de Times hem beschreef?

Geboortecijfers zijn significant gedaald in veel landen, inclusief de UK, in het kielzog van de uitrol van de vaccins. Er zijn diverse redenen gesuggereerd voor deze daling, maar in het algemeen wordt de prik buiten beschouwing gelaten.

Toch observeerde Dr. James Thorp, een 68 jaar oude Amerikaanse arts die meer dan 42 jaar praktiseert in de verloskunde en die jaarlijks duizenden hoogrisico zwangere patiënten ziet, veel complicaties die aan de prikken zijn toe te schrijven, inclusief foetale sterfte en miskramen. “Wat ik de laatste twee jaar gezien heb is ongekend,” zegt hij.

Met behulp van verschillende collega’s vergeleek hij aantallen meldingen van complicaties na de coronaprikken met de aantallen die na de griepprik werden gemeld bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De focus lag op zwangerschap en menstruatie, waarbij gegevens werden gebruikt van de US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

Een voorpublicatie van hun bevindingen die werd gepubliceerd op 28 september 2022, toont een duizendvoudige toename van menstruatiestoornissen na de coronaprik, en een significante toename van miskramen, foetale afwijkingen, groeistoornissen, hartafwijkingen, foetale sterfte en doodgeboorte.

Thorp heeft ook de aandacht gevestigd op de risico’s voor pasgeboren baby’s die borstvoeding krijgen van hun gevaccineerde moeders. In een studie werd het mRNA van de prik gevonden bij vijf van de 11 zogende vrouwen die de vaccinatie minder dan zes maanden voor hun bevalling gekregen hadden.

Vorige maand, onthulde de Amerikaanse microbioloog en biomedische wetenschapper Dr. Sean Lin in een veelomvattend overzicht in de Amerikaanse Epoch Times, dat Thorp “tenminste drie pasgeborenen heeft gezien die helemaal gezond waren op het moment van hun geboorte, maar die overleden nadat ze borstvoeding gekregen hadden van hun recent gevaccineerde moeders.” Dit suggereert dat de componenten van het vaccin niet alleen kunnen ophopen in de eierstokken, maar ook kunnen worden doorgegeven aan kinderen via borstvoeding, zo schreef hij.

Hij voegde details toe van de dierproeven die waren uitgevoerd voordat de prikken werden toegelaten en die recent werden verkregen via een WOB. De dierproeven toonden aan dat mRNA en het spike-eiwit door alle barrières heen gaan in een moederrat om bij de foetus terecht te komen. De ratten zelf hadden last van toxiciteit tijdens de zwangerschap, waardoor sommigen onvruchtbaar werden en hun achterpoten niet meer konden gebruiken.

In een oproep om te stoppen met alle coronaprikken bij zwangere vrouwen totdat lange termijn veiligheidsgegevens beschikbaar komen, schrijft Lin:
“De medische sector en beleidsmakers in de gezondheidszorg zouden moeten vasthouden aan het fundamentele ethische principe van ‘breng geen schade toe’.”

Een ziekenhuismemo van een verpleegkundige in Fresno (Californië,US) die werd gelekt naar de Epoch Times, onthulde hoe er in het ziekenhuis een dramatische stijging werd gezien van het aantal doodgeboorten, inmiddels tot 22 per maand, vergeleken met voorheen een gemiddelde van één of twee per drie maanden. Deze enorme toename lijkt op één lijn te liggen met soortgelijke ervaringen in het hele land, met daarnaast een mogelijke toename van vruchtbaarheidsproblemen, miskramen en foetale ontwikkeling, zo schreef de krant.

Zou het vaccin kunnen hebben bijgedragen aan een ”zeer ongebruikelijke” bevinding van spike in pasgeboren baby’s die nu wordt onderzocht in Schotland?

In de UK zijn er anderhalf miljoen Yellow Card meldingen van verdachte bijwerkingen op de vaccins, inclusief 821 miskramen en 58.171 voortplantings-/borst aandoeningen

Bijwerkingen bij tientallen miljoenen toegediende doses hebben de autoriteiten er nog niet van overtuigd dat er een probleem is, hoewel de werkelijke ongewenste effecten wel tien keer vaker kunnen voorkomen dan gerapporteerd. “Ons advies blijft dat de coronavaccins veilig en effectief zijn tijdens de zwangerschap en borstvoeding,” bevestigde de Medicines and Health products Regulatory Agency (MHRA) opnieuw in september.

In een review vorige maand in het blad Vaccine werd gesteld dat, op basis van de studies die tot op heden gepubliceerd waren, er tot nu toe “geen wetenschappelijk bewijs is” van enig verband tussen de prikken en verminderde vruchtbaarheid bij zowel mannen als vrouwen.

Het hangt er vanaf wat er bedoeld wordt met “wetenschappelijk bewijs.” Wanneer wetenschappers niet de juiste vragen stellen, kunnen ze onwelgevallige antwoorden vermijden. Zij die de verspreiding van het vaccin promoten, kiezen ervoor niet de duizenden gerapporteerde stoornissen te zien als gerelateerd aan de prikken, ondanks de recordaantallen en de duidelijk aangetoonde schadelijke mechanismen.

Er was bijvoorbeeld een wiskundige/zakenman voor nodig om bewijs van een dosis-respons relatie aan te tonen tussen de prikken en de overleden kinderen, waarbij significant meer foetale sterfte tijdens de zwangerschap werd gerapporteerd na de hoger gedoseerde Moderna prik dan na injectie met het Pfizer product.

Igor Chudov, die dit fenomeen onder de aandacht bracht met gebruikmaking van de getallen van de US Centers for Disease Control (CDC), zegt dat het Moderna product in vergelijking met het Pfizer vaccin geassocieerd is met bijna twee keer hogere sterfte van pasgeborenen en 42 procent meer miskramen.

In het licht van deze gegevens vraagt hij zich af: “Hoe kan het coronavaccin dat wordt toegediend tijdens de zwangerschap veilig zijn, geen invloed hebben op overlijden van kinderen? Hoe komt het dat niemand bij het CDC deze vraag gesteld heeft? Hoe komt het dat onze media hierover zwijgen?’

Het is alsof er parallelle universa zijn: het ene wordt bewoond door degenen die geen schade kunnen zien, en het andere door artsen en wetenschappers die volhouden dat we oog in oog staan met een zorgwekkende situatie.

Bij de tweede groep horen drie Amerikaanse medische klokkenluiders die ontdekten dat er in 2021 een stijging van miskramen bij vrouwen in het Amerikaanse leger was van bijna 300 procent in vergelijking met de voorgaande vijf jaar. Er was geen toename in 2020, toen Covid-19 begon.

Artsen die de coronavaccinaties bij zwangere vrouwen een halt willen toeroepen krijgen vaak te maken met beledigingen en censuur.

In Oktober 2021 vertelde gynaecoloog Dr. Christiane Northrup aan de Epoch Times: “Vrouwen hebben bloedingen. De artsen in onze beroepsgroep verwijderen baarmoeders bij jonge vrouwen van in de dertig. Ze zeiden: “Dat is niet ongebruikelijk”. Laat ik u vertellen, als gekwalificeerd gynaecoloog, dat dit uiterst ongebruikelijk is. De menstruaties van vrouwen zijn overal in de war. Ik had een grote Facebookgroep met duizenden vrouwen die hierover praatten en die groep werd verwijderd.”

Hoe zit het met de bezorgdheid van Yeadon, dat een immuunreactie op het spike-eiwit de zwangerschap zou kunnen afbreken?

Een kleine studie in Singapore bij 15 vrouwen, rapporteerde dat geen van hen anti-syncitine antilichamen had ontwikkeld na de prik, maar Yeadon zegt dat de werkelijke gegevens een duidelijke toename toonden, maar dat die door de onderzoekers arbitrair werden geduid als niet significant.

“Het leek erop dat iemand had geprobeerd onze zorgen te verwerpen door te testen op bewijs voor het specifieke probleem waarvoor we gewaarschuwd hadden. Helaas is het enige dat ze bereikten een toename van onze zorgen.”

“We voorspelden het risico dat, in reactie op het synthetische stuk viruseiwit, de immuunsystemen van de vrouwen ook een immuunreactie zouden geven tegen hun eigen placenta-eiwit. Dat is precies wat er gerapporteerd werd in de voorpublicatie van het artikel.”

“Alleen al op basis van deze zorgen zou deze categorie experimentele producten volledige gecontraïndiceerd moeten zijn bij vrouwen voor de menopauze.”

Hij houdt vol dat een scala aan toxicologische problemen betekende, dat “ongewenste impact op de vruchtbaarheid en het vermogen een zwangerschap in stand te houden vanaf het begin te voorzien waren. Er waren en zijn nog steeds geen gegevens die de veiligheid in de zwangerschap of voor de conceptie ondersteunen.”

 

Meer over zwangerschap en Covid-19 lees je op onze onderbouwingspagina: Zwangeren – Stichting Artsen Collectief

Spread the love
Steun ons, word vriend!
Vind u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.