jul 16, 2023

“Vertrouwelijke documenten tonen sterke aanwijzingen aan voor duizenden doden door Pfizer vaccins”

jul 16, 2023

Vertrouwelijke documenten die Pfizer-BioNTech overhandigde aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), vormen sterke aanwijzingen voor tienduizenden ernstige bijwerkingen en duizenden sterfgevallen onder mensen die het Pfizer Covid-19-vaccin kregen. Dit meldt de Amerikaanse organisatie ‘Children’s Health Defense’ (CHD) in een artikel. Voor bronnen en referenties verwijzen we naar hun artikel. 

Volgens deze documenten werden in de periode tussen december 2020 en juni 2022 van klinische onderzoeken en uitrol van de vaccins 4.964.106 bijwerkingen geregistreerd. Onder kinderen tot 17 jaar kwamen189 sterfgevallen en duizenden ernstige bijwerkingen voor. Pfizer-BioNTech zag in deze periode echter ‘praktisch geen veiligheidsprobleem’ en beweerde dat het vaccin voor ‘meer dan 91%’ effectief was.

Extreem

Children’s Health Defense volgt het vaccineren kritisch: “Er zijn meer dan 10.000 meldingen van myocarditis en meer dan 9.000 van pericarditis. We weten dat dit nog steeds een onderschatting van de werkelijke cijfers is. Het is misdadig dat het EMA dit vaccin op de markt houdt, want  het percentage ernstige bijwerkingen ligt ver boven de veiligheidsnorm van rond de 15%.”

Vrouwen meldden driemaal zoveel bijwerkingen als mannen. En zestig procent van de meldingen betreft ‘onbekende uitkomst’ of  ‘niet hersteld’. ‘Dit suggereert dat veel van de bijwerkingen van blijvende aard waren’, aldus CHD. De meeste bijwerkingen deden zich voor in de leeftijdsgroep van 31-50 jaar, (waarvan 92% zonder comorbiditeit, waardoor het zeer waarschijnlijk is dat het vaccin de veroorzaker van ‘de wijdverspreide, plotselinge bijwerkingen’ is. Onder de gevaccineerden kwamen 3.280 sterfgevallen voor in deze totale periode. Volgens CHD tonen de documenten aan dat ‘Pfizer al vroeg op de hoogte was van een ongekend aantal bijwerkingen’, maar bleef de producent het Covid-19-vaccin verspreiden.

Duizenden ernstige bijwerkingen en sterfgevallen bij kinderen

“Het Pfizer-document onthulde 9.605 bijwerkingen onder kinderen (waarvan 3.735 ernstig). Er vielen 20 dodelijke slachtoffers onder kinderen van 5 jaar en ouder. Oorzaken van deze sterfgevallen waren onder meer: kortademigheid, hartstilstand, koorts en myocarditis. Alle gevallen werden gezien als ‘niet gerelateerd’ aan het vaccin.

Eén voorbeeld uit het document is een 11-jarige jongen die twee dagen na de eerste dosis van het vaccin stierf aan acute ademstilstand. Een ander geval vermeldt  de plotselinge dood van een 6-jarig meisje, zeven dagen na haar eerste dosis, na complicaties als nierinsufficiëntie, epilepsie, apneu en toevallen. Een ander geval van een 6-jarige jongen staat in het document vermeld met als  doodsoorzaak ‘myocarditis, hart- en ademhalingsstilstand en Covid-19’. Hij stierf zeven dagen na de eerste dosis van het vaccin. 

Hoewel de resultaten van de autopsie nog niet bekend waren, wist Pfizer te concluderen dat het overlijden van dit jongetje ‘niets te maken had’ met de toediening van het Pfizer vaccin, en te wijten was aan ‘natuurlijke doodsoorzaken’.

Onder kinderen van 12 t/m 17 jaar vermeldt het document 21.945 bijwerkingen (waarvan 19.558 ernstig) voor de totale periode. Er werden 169 sterfgevallen geregistreerd, met als oorzaak: kortademigheid, koorts, hartstilstand, myocarditis, hartfalen, toevallen en shock. Niettemin stelt Pfizer weer dat er ‘geen nieuwe significante veiligheidsrisico’s zijn geïdentificeerd’. ”

Zwangeren zwaar getroffen

“Zwangere en borstvoeding gevende vrouwen werden aanzienlijk getroffen. Onder hen werden in totaal 3.642 bijwerkingen gezien, waaronder: spontane abortus, foetale dood, postpartumbloeding, placentaloslating, vroeggeboorte , levend geboren kinderen met aangeboren afwijkingen en doodgeboorten. Desalniettemin zag Pfizer ook hierin geen alarmsignalen. Wel staan er twee belangrijke bekentenissen in Pfizer’s eigen documenten: ‘het veiligheidsprofiel van het vaccin bij zwangere vrouwen en/of vrouwen die borstvoeding geven, is niet onderzocht in de klinische studie’, en ‘de klinische studie onder moeders werd voortijdig beëindigd wegens problemen met de werving van deelnemers’. Tegelijkertijd had Pfizer toegezegd om ‘effecten voor de zwangerschap in klinische onderzoeken’ te volgen.”

Pfizer benoemt in haar document de kennislacunes over het vaccingebruik:

 • bij zwangerschap en borstvoeding
 • bij immuungecompromitteerde patiënten
 • bij kwetsbare patiënten met comorbiditeit
 • bij patiënten met auto-immuunziekten of ontstekingsziekten
 • bij interactie met andere vaccins
 • de veiligheid op lange termijn

Niet kloppende cijfers

“Er is een opvallend verschil tussen het aantal gemelde gevallen van myocarditis in Pfizer’s eigen klinische onderzoeken en het aantal in de periode erna, tijdens de uitrol onder de bevolking. Er zou slechts één geval van myocarditis  zijn geweest tijdens de proefperiode (0,15% van alle gevallen), terwijl er in totaal (dus ook na de uitrol) 5.458 ernstige bijwerkingen op dat vlak waren. Hiervan waren 87 gevallen ‘fataal’ en 1.608 werden vermeld als ‘niet genezen’. Bij kinderen tussen 5 en 11 jaar werden 48 gevallen van myocarditis gemeld(twee doden), 366 bij 12-15-jarigen (drie doden), 345 bij 16-17-jarigen en 968 bij 18-24-jarigen (vier doden). 

Een 11-jarig meisje ontwikkelde myocarditis twee dagen na haar eerste dosis en stierf vervolgens, met als doodsoorzaken myocarditis, ademhalingsproblemen, acuut hartfalen en ademstilstand.

Een 13-jarige jongen kreeg vijf dagen na zijn tweede dosis myocarditis en stierf vervolgens aan myocarditis, hartstilstand, meervoudig orgaanfalen, hartritmestoornis en nierfalen. 

Een 13-jarig meisje zonder medische voorgeschiedenis ontwikkelde zes dagen na haar eerste dosis myocarditis en overleed later hieraan. 

Bij een 19-jarige man, die drie dagen na zijn derde dosis myocarditis kreeg en uiteindelijk stierf, onthulde een autopsie ‘uitgebreide necrose van de linkerhartkamer’.

En een 26-jarige man die samen met het Pfizer vaccin ook het griepvaccin nam, kreeg vier dagen na zijn derde Pfizerdosis myocarditis en stierf vervolgens. De doodsoorzaken waren myocarditis, aritmie, ontsteking en linkerventrikeldisfunctie. Autopsieresultaten bevestigden de myocarditis.”

Zeer veel ernstige en zeer zeldzame bijwerkingen

“Het 393 pagina’s tellende vertrouwelijke Pfizer-document laat zien dat Pfizer meer dan 10.000 soorten aandoeningen waarnam, waarvan veel ‘zeer ernstig en zeer zeldzaam’, onder een totaal van 73.542 mensen met bijwerkingen. De categorieën bijwerkingen omvatten:

 • vasculaire aandoeningen, waarvan vele zelden voorkomen·
 • aandoeningen van het zenuwstelsel
 • 100 categorieën oogaandoeningen (ongebruikelijk voor een vaccinblessure aldus CHD)
 • 47.000 ooraandoeningen, (waarvan bijna 16.000 gevallen van tinnitus)
 • 225.000 gevallen van huid- en weefselaandoeningen
 • 190.000 gevallen van ademhalingsstoornissen
 • 178.000 gevallen van voortplantings- of borstaandoeningen (waaronder 506 gevallen van erectiestoornissen)
 • 100.000 bloed- en lymfestoornissen (waarvoor ruim voldoende literatuur is die dit in verband brengt met het spike-eiwit)
 • 127.000 hartaandoeningen (waaronder ook zeldzame) hartbeschadigingen
 • 3.711 gevallen van tumoren – goedaardig en kwaadaardig·
 • 77.000 psychiatrische stoornissen
 • 3.092 neoplasmata (kwaadaardige kanker)
 • 68 gevallen van zeldzame chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie

‘Schokkend is dat er honderden zeer zeldzame neurologische aandoeningen zijn gemeld, die laten zien dat er systematisch iets mis is met de injecties, aldus CHD. ‘Ondanks duizenden doden zag Pfizer zelden een gevaar voor de volksgezondheid en zei dat hun vaccin 91,3% tot 100% effectief was. Talrijke sterfgevallen en ernstige bijwerkingen werden geregistreerd. Onder andere  duizenden beroertes met honderden doden tot gevolg, welke werden gezien als signalen maar niet als mogelijke oorzaak door het vaccin’.

Een 14-jarige man stierf aan perifere zwelling nadat hij het Covid-19-vaccin had gekregen, zonder aanvullende details. 

Een 67-jarige man ‘met een voorgeschiedenis van diabetes en een auto-immuunaandoening van de bloedplaatjes’ kreeg binnen 30 minuten na  zijn derde dosis vaccin pijn op de borst en het maagdarmkanaal. Er werd een diagnose van anafylaxie gesteld, terwijl een elektrocardiogram ‘tekenen van een hartinfarct’ vertoonde. Hij kreeg later een hartstilstand en stierf 12 dagen na zijn vaccinatie.” 

Alarmsignalen

“Eén alarmsignaal was er wel: gehoorverlies, waarop de farmaceut beloofde een ‘veiligheidscheck van tinnitus en gehoorverlies’ uit te voeren. Van myocarditis en pericarditis, werd vastgesteld dat ze een ‘belangrijk risico’ waren, terwijl prikkelbaarheid werd benoemd als een verwaarloosbaar risico. Ondanks het grote aantal sterfgevallen en ernstige bijwerkingen, schreef Pfizer dat ‘…aanpassingen of aanvullende risicobeperkingen niet nodig zijn…’

Het EMA lijkt het eens te zijn met Pfizer’s conclusies. In hun rapport schreef hun Risicobeoordelingscomité (PRAC) dat ‘de risico-batenverhouding (…) ongewijzigd blijft (…) en dus adviseert om de vergunning(en) voor het op de markt brengen te handhaven’.

CHD noemt het aantal doden en gewonden na de vaccinaties ‘misselijkmakend’, en veroordeelt Pfizer en de EMA voor het uitrollen van het Covid-19-vaccin.

Eerder deze maand werd BioNTech overigens in Duitsland aangeklaagd met als eis minimaal 150.000 euro aan schadevergoeding voor lichamelijk letsel en een vergoeding voor materiële schade.”

De Pfizer- BioNTech documenten waren oorspronkelijk aangevraagd door de EMA, de Europese geneesmiddelenwaakhond. En kwamen naar buiten door een Oostenrijks WOO verzoek. Geen enkel regulier mediakanaal heeft er echter over bericht; het bestaan van de documenten werden pas bekend toen onafhankelijke Engelstalige bloggers de documenten hadden ontdekt en gepubliceerd.

Bron: https://childrenshealthdefense.org/defender/confidential-eu-documents-deaths-pfizer-biontech-shots/

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.