feb 18, 2022

Waarom de coronapas niet effectief is: wetenschappelijke onderbouwing door Jona Walk en Ronald Meester

feb 18, 2022

Arts dr. Jona Walk, gepromoveerd op vaccinimmunologie en dr. Ronald Meester, hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekenen waren mede-initiatiefnemers van het ruim 870.000 keer ondertekende manifest Onverdeeld Open. Graag willen zij hierover een gesprek met de vaste Kamercommissie van VWS. In een kort videobericht lichten zij alvast toe op basis van welke wetenschappelijke bewijzen de coronapas, het coronatoegangsbewijs (CTB) niet zinvol is. Ook onderbouwen zij  waarom een instrument dat onze grondrechten ernstig beperkt niet ‘in de gereedschapskist’ gehouden mag worden voor een puur theoretische toekomst, gebaseerd op foute aannames.

Jona Walk: “Wetenschap werkt met experimenten, de observaties daarvan moeten door wetenschappers worden verbonden. Daarom zijn vrij denken en vrij debat zo belangrijk”. Er kunnen immers verschillende manier van kijken naar en beoordelen van data zijn. Met betrekking tot een maatregel als het CTB kunnen dan verschillende afwegingen worden gemaakt, en er dient ruimte te zijn voor diversiteit aan interpretaties. Zeker met een grote mate van onzekerheid over de werking van de coronavaccins, licht zij toe.

Doel van het coronatoegangsbewijs was: voorkomen van te veel besmettingen die druk op zorg onbeheersbaar zouden maken. Dat heeft het CTB niet kunnen waarmaken.
Ronald Meester refereert aan de minister De Jonge’s brief van 3 dec 2021 aan de Tweede Kamer, met in een bijlage het model waarop het beleid op zou rusten. In het model wordt de vergelijking gemaakt tussen een zg. ‘naïeve situatie’, dat wil zeggen de bevolking zonder vaccinatie, en de situaties met CTB, 1G, 2G of 3G. Het model voorspelt bijna 90% minder ziekenhuisopnames bij een 3G-beleid, vergeleken met een naïeve populatie. “Dat kunnen we checken, want in Nederland zaten we eind 2020 in een naïeve situatie en eind 2021 met een ingevoerd 3G-beleid. De omstandigheden in beide jaren zijn goed vergelijkbaar. We zien dan dat die berekende 90% afname uit het model in geen velden of wegen te bekennen is. Oftewel: het model had niets met de werkelijkheid te maken”.

Hoe dat kan? “In elk model wordt uitgegaan van aannames over het effect van een bepaalde maatregel”, vervolgt Meester. “Dus je moet de computer eerst alles zelf vertellen, voordat deze kan gaan rekenen”. Hij noemt dan voorbeelden van aannames in latere modellen van de TU-Delft (aannames die naderhand niet bleken te kloppen):

  • mensen zonder CTB zullen thuis blijven (die gingen samenkomen op alternatieve plekken)
  • het effect van het vaccin zal in de loop der tijd gelijk blijven (terwijl het binnen een paar maanden sterk zou afnemen)
  • de controle op het CTB zal perfect zijn (niemand zal een CTB van een ander gebruiken – terwijl dat wel bleek te gebeuren)
  • er zou verschil in besmettelijkheid zijn van mensen met of zonder CTB (dat bleek genuanceerder te liggen).
  • ouderen worden beschermd door schoolsluitingen (maar grootouders werden massaal ingezet om op hun kleinkinderen te passen, omdat de ouders moesten werken)

Wat is het geval? Een model berekent de gevolgen van je aannames.
“Als minister Kuipers zegt dat het CTB een dempend effect had op besmettingen, gebaseerd op het gebruikte model, dan betekent dit dat hij daarmee de onderliggende aannames deelt. Daarover zou gediscussieerd moeten worden. Het CTB heeft géén dempend effect gehad. Er is géén deugdelijke onderbouwing van het CTB. De vraag is: waarom wil de overheid dat niet inzien?
De natuurkundige Newton zei ooit: ‘De banen van de hemellichamen kan ik berekenen. Maar het gedrag van mensen niet’. Dat zagen we in deze pandemie: keer op keer kwamen de RIVM-voorspellingen zelfs bij benadering niet uit”.

“Een inbreuk op grondrechten zoals het CTB is daarom niet te verdedigen met beroep op modellen die geen enkel voorspellend vermogen hebben. Dat zou betekenen dat we de wetenschap overvragen”.

Jona Walk besluit met: “twee redenen waarom het CTB niet effectief is:

  1. Het vaccin bleek overdracht van het virus niet geheel te kunnen blokkeren
  2. Het vaccin loopt altijd achter op het ontstaan van nieuwe varianten van het coronavirus.

Er is geen reden om te denken dat dit voor het coronavirus in de toekomst gaat veranderen. En daarom is er ook geen reden om het CTB ‘in de gereedschapskist’ te willen houden. Een instrument dat onze grondrechten ernstig beperkt, houden we niet in de gereedschapskist voor een puur theoretische toekomst.“

Manifest nog niet getekend? Ga dan naar: Onverdeeld open

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.