• ondersteund door 31.592 vrienden
  • waarvan 2.080 geverifieerde medici

mrt 11, 2021

Wet op het bevolkingsonderzoek wordt gewijzigd i.v.m. infectieziektebestrijding

mrt 11, 2021

Dit wetsvoorstel heeft tot doel meer keuzevrijheid te creëren voor mensen die gebruik willen maken van preventief gezondheidsonderzoek. Tegelijkertijd worden de nodige waarborgen gecreëerd om de kwaliteit van het preventief gezondheidsonderzoek te waarborgen en deelnemers te beschermen tegen de nadelen en risico’s van preventief gezondheidsonderzoek. Beroepsgeheim wordt opgeheven om bevolkingsonderzoek te verplichten. Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!