mei 19, 2022

Zorgen over gevolgen WHO-pandemieverdrag voor volksgezondheid

mei 19, 2022

Momenteel is de WHO achter gesloten deuren in onderhandeling over het zg. Pandemic Treaty, een pandemieverdrag dat aanbevelingen zal doen voor het onder controle brengen van een volgende pandemie. De angst bestaat dat alle overheden die dit verdrag ondertekenen zodra de WHO een pandemie uitroept, verplicht zullen worden tot nog meer ingrijpende maatregelen dan we de afgelopen twee jaar meemaakten.

Het Artsen Collectief vindt dat gezondheid meer is dan het bestrijden en voorkomen van ziekte en dat (keuze)vrijheid te allen tijde voorop hoort te staan. Ondertekening van dit verdrag betekent dat Nederland ermee akkoord gaat om tijdens een nieuwe pandemiedreiging te voldoen aan maatregelen die door de WHO worden opgelegd. De WHO is een private partij die niet democratisch gekozen is en dus ook niet onder democratische controlemechanismen staat.

Veel mensen denken dat ondertekening van dit verdrag geen directe bedreiging van onze democratie hoeft te zijn omdat Nederland altijd zelf de mate van naleving ervan zal kunnen bepalen. Daar hebben wij echter twijfels bij. Als zwaarwegende risico’s zien wij:

 • Modellen en data zijn niet openbaar beschikbaar
  Het uitroepen van een ‘pandemische dreiging’ door de WHO gebeurt op basis van niet-openbare modellen en niet-transparante data – en kan dus niet onafhankelijk worden getoetst.
 • Invloed van lobby’s en andere belangen
  Gezien de jarenlange verstrengeling van Nederlandse ministers en andere politici met instanties als de WHO en de WEF, is het de vraag of bij het beoordelen van door de WHO opgelegde maatregelen de volksgezondheid uitgangspunt zal zijn – of dat (op een onzichtbare, oncontroleerbare manier) lobby’s en economische afhankelijkheden zwaarder zullen tellen.
 • Verzwakking van democratie en grondrechten
  Er is nog altijd geen grondige evaluatie met een openbare en multidisciplinaire toetsing gedaan van de maatregelen van de afgelopen twee jaar. De gebruikte modellen zijn nog altijd niet gedeeld, er is gebrek aan transparantie. Dit terwijl inmiddels duidelijk is geworden dat de maatregelen niet proportioneel waren en helaas op langere termijn juist schadelijk bleken.
  Het tekenen van dit WHO-pandemieverdrag zal bij een nieuwe dreiging tot eenduidige vrijheidsbeperkende maatregelen binnen heel Europa kunnen leiden, met de mogelijke inzet van nog ernstiger ondemocratische regels dan tijdens de coronapandemie. Regels die ingaan tegen het menselijke grondrecht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking.

Het is duidelijk: wij maken ons zorgen over het nut en effect van het ondertekenen van dit verdrag en roepen op om je stem hiertegen te laten horen. Met een kleine moeite kun je toch al van invloed zijn!

Deel je onze zorgen ook? Teken dan deze petitie (van Idepen) en deel het met anderen. 

Bron: Indepen.nl

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.