nov 12, 2021

Zweedse studie opnieuw onder de loep

nov 12, 2021

Enkele dagen geleden schreven we een artikel over een grootschalig Zweeds onderzoek in de Lancet, dat een afnemende bescherming liet zien van de vaccins. Door een aantal lezers werden wij erop gewezen dat het onderzoek stevige kritiek had gekregen. Zo ging op Twitter de kritiek rond van de Indiase maag-darm-leverarts Rajeev Jayadevan. Hij wees op een in de bijlage verstopte tabel  die een heel andere conclusie mogelijk maakte: niet de gevaccineerden hadden hun bescherming tegen ernstige ziekte verloren, maar de ongevaccineerden hadden in de loop van de tijd meer bescherming verworven, volgens hem als gevolg van natuurlijke immuniteit. Veel mensen hebben immers al een corona-infectie doorgemaakt.

De Zweedse auteurs (Peter Nordström et al) verklaren hun resultaten zelf door een afnemende bescherming van het vaccin. De grootste afname is volgens hen te zien bij ouderen en mensen met tenminste één onderliggende ziekte, juist de groep die kwetsbaar is bij een Covid-19-infectie. Uit het onderzoek: “Yet, it is of similar importance that our results, which were confirmed through sensitivity analyses, suggested a notable waning vaccine effectiveness against severe disease among older frail individuals and individuals with any comorbidity from 6 months through 9 months after vaccination.”
Op grond van hun studie pleiten de auteurs voor de inzet van een ‘booster’-vaccinatie – de reeds gegeven vaccins raken volgens hen immers uitgewerkt. In de tabel die hun conclusie moet onderbouwen (tabel 5 bij het onderzoek), is echter hetzelfde beeld te zien waar de Indiase arts ook al op wees. De gevaccineerden, ook de ouderen en de mensen met ziekte, behouden hun bescherming tegen ernstige ziekte, maar de ongevaccineerden komen zes tot negen maanden op gelijk beschermingsniveau. De kritiek lijkt dus terecht: gevaccineerden verliezen hun bescherming tegen besmetting, maar behouden volgens deze studie waarschijnlijk hun bescherming tegen ernstige ziekte.
Uiteindelijk is het aan de peer-review (check door andere onderzoekers) van de Lancet om de conclusie van het Zweedse onderzoek al dan niet bij te stellen.

Wordt het verhaal hierdoor mogelijk anders? Niet echt. De internationale trend is dat de bescherming bij gevaccineerden afneemt, ook tegen ernstige ziekte. Hierdoor moeten we er rekening mee houden dat deze winter het aandeel gevaccineerden met Covid-19 in het ziekenhuis zal toenemen.
Het Zweedse onderzoek laat in ieder geval zien dat een bevolking natuurlijke immuniteit kan opbouwen, en daarmee brede, langdurige bescherming tegen het coronavirus. Wat voor zin heeft dan het vaccineren van niet-kwetsbare mensen? Veel risico lopen ze niet op ziekenhuisopname en hun overlevingskans bij een infectie is nog altijd 99,95% (onder de 70 jaar). Lockdowns zijn voor niet-kwetsbaren op persoonlijk niveau zinloos en vertragen de opbouw van natuurlijke immuniteit in de populatie. Voor de mensen die wel kwetsbaar zijn voor Covid-19 biedt een 2G-systeem slechts schijnveiligheid. Gevaccineerden kunnen nog steeds besmet raken en het coronavirus overdragen op anderen, zeker vanaf een paar maanden na hun vaccinatie.

Het inrichten van een maatschappij met vaccinatiedwang dan wel -plicht om de huidige personeelscrisis in de zorg aan te pakken en het inzetten van schaarse middelen voor herhaalde vaccinaties van niet-kwetsbaren om het endemisch geworden SARS-CoV-2-virus aan te pakken vinden wij onzinnig en onethisch!
We zullen moeten leren leven mét corona en de oorzaken moeten aanpakken die ten grondslag liggen aan deze crisis: het enorme personeelstekort in de zorg, onze consumptie maatschappij en onze welvaartsziekten. Het Artsen Collectief pleit er daarom voor om nú nieuwe wegen in te slaan en andere oplossingen een kans te gaan geven.

Meer lezen op www.artsencollectief.nl/hoedanwel

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.