apr 28, 2023

14 jaar oud gezond en sportief meisje sterft onverwacht na derde corona mRNA vaccinatie

apr 28, 2023

In Japan stierf een veertienjarig meisje: doodsoorzaak was haar derde coronavaccinatie. Horen sterfgevallen van jonge mensen erbij, omdat veel andere levens gespaard werden door de mRNA-vaccinaties? Of was toediening van een op nieuwe technieken gebaseerd vaccin bij jonge mensen en kinderen die zelf nauwelijks getroffen werden door Covid-19 misplaatst?

In een artikel in PMC online geplaatst op 20 maart jl. (1) berichtten Japanse onderzoekers over de plotselinge dood van een 14-jarig gezond en sportief meisje. Zij stierf binnen 48 uur na haar derde Pfizer vaccinatie in augustus 2022.

Na haar eerste twee vaccins (12 september  en 3 oktober 2021) had het meisje geen grote klachten. Na de eerste vaccinatie: een pijnlijke arm: na de tweede een dagje verhoging.

Na de derde vaccinatie in augustus 2022 trad een lichte koorts op en de nacht daarop ademhalingsproblemen. De volgende ochtend waren ademhaling  en hartslag  gestopt en reanimatie mislukte.

Vanwege het onverwachte overlijden werd autopsie verricht om de doodsoorzaak vast te stellen. Aanwezigheid van virale of bacteriële infecties en auto-immuunziekten werd onderzocht en uitgesloten. Er bleek aanzienlijke weefselschade te zijn ontstaan in hart, longen, lever, nieren, middenrif, maag, duodenum, en blaas. Als doodsoorzaak werd een plotselinge dood door een fatale meervoudige ontstekingsreactie op het Pfizervaccin geconstateerd.

De auteurs merken op dat myocarditis en pericarditis vaker optreden na de vaccinaties en dat  het aantal gevallen toeneemt met het aantal vaccinaties.

Onvermijdelijk slachtoffer?

Voorstanders van de vaccinaties zouden kunnen aanvoeren dat deze dood tragisch is, maar onvermijdelijk bij een medische interventie die miljoenen levens heeft gered.

Dit is echter onjuist. In de eerste plaats werd gedurende 2020 al snel duidelijk dat het risico van het Sars-Cov-2 virus op overlijden zeer sterk leeftijdsafhankelijk was, met een infection fatility rate (IFR) voor mensen onder de 40 van 1/100,000, waarbij kinderen het minst getroffen werden. Hierdoor was toediening van een haastig ingevoerd vaccin, gebaseerd op nieuwe technologie met mogelijk ernstige bijwerkingen, bij gezonde kinderen en jong volwassenen medisch en ethisch niet verantwoord.

In de tweede plaats is het onduidelijk hoeveel levens er werkelijk door de vaccins gespaard zijn. Dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies zijn zeer vroeg afgebroken, en retrospective studies blijken problematisch te zijn (2). Daarnaast hebben de vaccins opties voor vroegbehandeling weggeconcurreerd en was er te weinig aandacht voor gezonde leefstijl en voedingssupplementen.

Het Artsen Collectief pleit voor het stoppen met de huidige mRNA-(herhaal)vaccins vanwege hun lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen, de onverklaarde oversterfte en aanwijzingen voor risico’s tijdens de zwangerschap en onbekendheid met de lange termijn risico’s van de genetische vaccins voor het kind.

Referenties:

  1. Nushida H, Ito A, Kurata H, Umemoto H, Tokunaga I, Iseki H, Nishimura A. A case of fatal multi-organ inflammation following COVID-19 vaccination. Leg Med (Tokyo). 2023 Mar 20;63:102244. doi: 10.1016/j.legalmed.2023.102244. Epub ahead of print. PMID: 36990036; PMCID: PMC10027302.
  2. Fung K, Jones M, Doshi P. Sources of bias in observational studies of covid-19 vaccine effectiveness. J Eval Clin Pract. 2023 Mar 26. doi: 10.1111/jep.13839. Epub ahead of print. PMID: 36967517.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.