aug 2, 2021

Ambtenaren EZ tonen nevenschade aan: lockdown kost ruim half miljoen levensjaren

aug 2, 2021

Een lockdown kost 520.000 levensjaren meer dan ze oplevert. Hoewel gewaarschuwd door ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), besloot de regering de lockdowns willens en wetens door te laten gaan. Jan van der Zanden, ingenieur en oud-CBS-directeur, deed een WOB-verzoek en bracht de cijfers naar buiten. In een uitzending van BLCKBX-TV op 21 juli jl. benadrukt hij: “Ik wil graag zien dat onze overheid besluiten neemt, niet gebaseerd op angst en op emoties, maar gewoon op een goede analyse van het probleem.”

Van der Zanden bepleit dat de overheid dezelfde kosten-baten-analyses loslaat op het coronabeleid, zoals ze normaliter doet bij andere beleidsbeslissingen. Daarbij geldt als uitgangpunt de ‘qaly’ (Quality Adjusted Life Year), een rekenmethode voor het aantal gezonde levensjaren.

Ambtenaren ontraadden lockdown

De oud-CBS-directeur wilde inzicht krijgen in de kosten-batenanalyse van de overheid inzake de lockdown van 2020. Hij diende september 2020 een WOB-verzoek in bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) om inzicht te krijgen in de kosten-batenanalyse van de overheid van de lockdown in maart van dat jaar. Zo’n negen maanden later, op 8 juni 2021, ontving hij de stukken. Uit de data bleek dat ambtenaren een lockdown ontraadden aangezien er per saldo 520.000 gezonde levensjaren verloren zouden gaan.

 

 

 

 

Qaly

Een qaly is een standaard rekeneenheid en is de afkorting van “Quality-Adjusted Life Year”. De rekeneenheid wordt gebruikt om de kosten-effectiviteit van bepaalde interventies in te schatten en staat voor een 100% gezond levensjaar. In Nederland is een bepaalde norm gesteld voor hoeveel geld we over hebben voor een gezond levensjaar. Bij preventie: is dat € 20.000 per qaly en voor curatieve zorg € 80.000 per qaly.

Qaly’s zijn volgens Van der Zanden de meest objectieve rekeneenheid om termen als “nevenschade” en “disproportionaliteit” enige waarde, context en inhoud te geven: “Als je dit niet objectief meet, blijven het sentimentele woorden. Daarmee kun je geen zinnige afweging maken wat betreft kosten en baten.”
Het is echter opvallend, zoals interviewer Flavio Pasquino ook opmerkt, dat de term qaly nog nooit is genoemd in de debatten over corona in de Tweede Kamer of door onze demissionair minister van Volksgezondheid. Niemand gebruikt het woord, ook niet op tv. Van der Zanden begrijpt dat zelf ook niet, omdat dit zo’n “standaard beleidsinstrument is dat vooral bij VWS standaard gebruikt wordt”.

Long covid

Van der Zanden beseft dat emotie van invloed is (de informatie over utilitarisme en ‘Rule of Rescue-gedrag’ in de uitzending is zeer interessant), maar wil graag de situatie feitelijk benaderen/wegen om de juiste besluiten te kunnen nemen. Zo noemt hij ook ‘long covid‘ als voorbeeld: “Er gaan percentages van 1,2 rond. Dat is best veel. Dat betekent dat er behoorlijk wat schade kan zijn. Maar, er is nog geen énkele publicatie – terwijl dat al makkelijk had gekund – waarin duidelijk is ‘Hoe groot is nou de long covid? Ernstig, medium, light?’ Want je kunt natuurlijk long covid hebben na drie maanden, wat eigenlijk nog nauwelijks schade oplevert, en je kunt ook long covid hebben die desastreus is en waardoor je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt bent. Daar worden voorbeelden van in de krant genoemd. Maar ik vermoed dat het niet zo is dat die 1,2% allemaal arbeidsongeschikt is.”

En daarmee komt volgens Van der Zanden de discussie op de disproportionaliteit. “Waar wij dus behoefte aan hebben, is een berekening op basis van getallen – en ik ga er nu echt van uit dat die er nu echt gewoon kunnen zijn – waarin je ziet hoeveel kwaliteit van leven er nu wordt ingeleverd op grond van de long covid. Welke percentages hebben welke mate van arbeidsongeschiktheid of van levensgeluk dan kan je dat dus terugrekenen naar qaly’s.”
Zo stelt Van de Zanden dat je op basis van die rekenheden een objectieve beslissing kunt nemen of een lockdown verder verlengen gerechtvaardigd is, omdat die namelijk weer andere nevenschade veroorzaakt. Denk daarbij aan uitgestelde zorg, eenzaamheid, werkloosheid, faillissementen etc.

Van der Zanden besluit met de woorden dat hij denkt dat op het moment dat de politiek, vooral het kabinet, de systematiek gebruikt die normaliter op volksgezondheid wordt toegepast, en deze ook voor het corona toepast, het land weer verenigd zal zijn. “Dan heeft iedereen het gevoel ‘dit is fair, dit is eerlijk, er is een duidelijke afweging van belangen’.”

BLCKBX.tv

Het is de moeite waard om het gehele item (en artikel) van BLCKBX.tv/nextstep te bekijken/lezen. Zie daarvoor deze link: https://www.blckbx.tv/videos/overheid-offert-520000-levensjaren

Spread the love
Steun ons, word vriend!
Vind u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.