• ondersteund door 31.592 vrienden
  • waarvan 2.080 geverifieerde medici

aug 25, 2021

André Rouvoet (GGD GHOR): “We móeten de publieke gezondheid in Nederland versterken”

aug 25, 2021

André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, wil niet meer terug naar de periode van vóór corona. Hij wil inzetten op het versterken van de publieke gezondheid in Nederland. Dat zegt hij in een interview dat op 18 augustus jl. op de site van GGD GHOR Nederland is geplaatst.

Rouvoet noemt de periode voor corona ‘schrale publieke gezondheid en veiligheid’. Volgens hem zijn we de fase voorbij dat preventie een ‘projectje’ is en publieke gezondheid de sluitpost van de begroting. Hij is ervan overtuigd dat de verbinding tussen het behandelen en verzorgen van zieke mensen enerzijds en het voorkómen van ziekten anderzijds veel steviger moet worden. Hij staat daarin niet alleen. Ook een aantal ziekenhuisdirecteuren ziet dat de aandacht voor curatieve zorg deels verplaatst moet worden naar de preventieve zorg.

Het is een visie over gezondheidszorg die we als Artsen Collectief ook al langer onder de aandacht brengen. Lees o.a. ons artikel ‘Capaciteit zorgstelsel staat ter discussie’

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!