jul 9, 2020

Artsen Brandbrief: Open debat proportionaliteit coronamaatregelen

jul 9, 2020

In één week tijd hebben meer dan 600 artsen en 1000 zorgprofessionals de Artsen Brandbrief ondertekend waarin wordt opgeroepen om een open debat te voeren over de proportionaliteit van coronamaatregelen. Het doel van dit debat is om in de beleidsdiscussie over corona weer oog te krijgen voor het doel dat maatregelen zouden moeten dienen: het verbeteren van onze volksgezondheid.

Ondersteunt u de oproep van de brandbrief? Dan kunt u tot 16 juli  2020 de brandbrief onderschrijven via  www.opendebat.info. Na deze datum zal de brandbrief aan het ministerie van VWS en relevante politici worden aangeboden.   

Een open discussie over de coronamaatregelen betekent dat we naast de gewonnen levensjaren van coronapatiënten, ook oog moeten hebben voor andere factoren die van invloed zijn op onze volksgezondheid. Denk daarbij aan schade op het gebied van het psychosociale domein, economische schade en schade aan de non-covid gezondheidszorg. Alleen dan kunnen we het huidige coronabeleid goed wegen, en voorkomen dat noodverordeningen in het licht van de volksgezondheid berusten op willekeur en meer schade doen dan goed.

De ondertekenaars van deze brief zien dat er in zowel de gezondheidszorg als daarbuiten tal van initiatieven en organisaties zijn die hier het voortouw in willen nemen. De brief heeft als doel hun noodzaak te benadrukken en te ondersteunen.

De oproep voor een open debat over de proportionaliteit van coronamaatregelen is alleen maar actueler geworden. Er is immers, onder grote tijdsdruk, een wet in de maak, die tijdelijke noodmaatregelen wil normaliseren.

De spoedwet wordt vrijdag 9 juli door het kabinet beoordeeld met als doel om al volgende week aan de tweede kamer aangeboden te worden. Het gedeelte dat huisvredebreuk toestond in het licht van volksgezondheid en de corona-app zijn verwijderd. Of er echter verandering is gekomen in de extreme strafmaatregelen, inbreuk op de privacy, lichamelijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht is nog niet duidelijk.

De noodverordeningen en de wet in het licht van verbetering van de volksgezondheid staan in schril contrast met de tot op heden afwezige of weinig harde regels die de overheid voert waar het preventie van ziekten, optimale of waardegedreven zorg en investeringen in zorgpersoneel betreft.

Vanuit de beroepsgroep is dit het moment om het gezegde ‘Een middel mag niet erger zijn dan de kwaal’ nogmaals onder de aandacht te brengen.

De briefschrijvers spreken op persoonlijke titel en zijn niet verbonden aan een groep of organisaties.

Lees de verkorte brandbrief hier.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.