mei 24, 2021

Brief naar leden Eerste Kamer over ‘Tijdelijke wet testbewijzen’: “Wet medisch en ethisch gezien onacceptabel, onnodig en gevaarlijk.”

mei 24, 2021

Artsen Collectief stuurt brief naar leden Eerste Kamer over ‘Tijdelijke wet testbewijzen’: “Als medici roepen wij u, als de leden van de eerste kamer, op om over meer dan 1 nacht ijs te gaan, voorliggende wet is medisch en ethisch gezien onacceptabel, onnodig en ronduit gevaarlijk voor de volksgezondheid in zijn gehele breedte.”

 

Geachte senator,

Aanstaande dinsdag 25 mei debatteert en stemt u over de ‘Tijdelijke wet testbewijzen’. Als Collectief van meer dan 1500 medisch specialisten vragen wij dringend vijf minuten van uw tijd.

Conclusie

 • Een laagdrempelig en zich frequent herhalend testprotocol om toegang tot sociale en economische activiteiten te verkrijgen is vanuit het COVID-19 ziektebeeld medisch en ethisch gezien onnodig en onjuist.
 • Het massaal testen van de bevolking op het SARS-CoV2 virus zonder medische beoordeling vooraf en het testen van mensen zonder klachten valt onder screening. SARSCoV2 voldoet binnen de geldende richtlijnen niet aan de eisen voor een screenbare aandoening.
 • Vanuit het ziektebeeld COVID-19 is er geen medische dan wel ethische grondslag voor het (indirect) verplichten van een ‘gezondheids-/ coronapaspoort’.

 Feiten over de testen

 • De huidige sneltesten en PCR-testen voor het nieuwe coronavirus kunnen op zichzelf geen diagnose stellen. Een uitspraak over de diagnose COVID19 en de besmettelijkheid van een persoon dient te gebeuren na beoordeling van klachten (soort en duur) en de reden van testen, door een arts. Zoals ook de WHO dat adviseert.[i]
 • Al eerder bevestigden J. van Dissel en M. Koopmans dat een positieve PCR (of sneltest) uitslag niet betekent dat iemand ook besmettelijk is. Zowel het Centers for Disease Control and Prevention als de U.S. Food and Drug Administration beschrijven dat het aantonen van (een deel van) RNA van SARS-CoV-2 met de PCR-test (of sneltest) niet betekent dat het virus ook de oorzaak is van de klinische symptomen.
 • De kans dat een positief testresultaat wijst op besmettelijkheid is tussen buiten het ‘coronaseizoen’ om (lage prevalentie van de ziekte) en bij mensen zonder klachten zo laag dat het gebruik van (snel)testen als screeningsinstrument zinloos is.
  • Aan de andere kant zal deze manier van het gebruik van (snel)testen wel leiden tot gezondheidsschade als gevolg van onnodige quarantaine eisen en maatschappelijke uitsluiting.
 • De betrouwbaarheid van een positieve test uitslag is afhankelijk van de sensitiviteit en specificiteit van de test en van de op dat moment geldende prevalentie. (zie bijlage 2 voor uitleg) In een recente Cochrane review varieerde de sensitiviteit van de antigeensneltesten fors, gemiddelde samengenomen sensitiviteit was 72,0% bij mensen mét en 58,1% bij mensen zonder klachten.[ii] (iets beter dan het opgooien van een muntstuk).
  • Het belang van het hebben van klachten als voorwaarde voor het gebruik van testen wordt extra duidelijk bij vergelijk met PCR-Ct-waarden. Bij mensen met een PCR-Ct-waarde > 25 was de gemiddelde sensitiviteit slechts 40,7%. (Het merendeel van de mensen dat zonder klachten een test doet en test zonder te letten op een specifiek moment na blootstelling, zal dit soort hoge en dus niets zeggende Ct waarden hebben)
 • Het percentage fout-positieven bij een PCR test lijkt te variëren tussen 0,8% en 4,0% en fout-negatieven tussen 2% en 30%, afhankelijk van het gekozen laboratorium.[iii] De manier van monstername brengt eveneens een foutmarge met zich mee. Daarnaast geldt dat hoe meer testen worden afgenomen bij lage prevalentie en minder specifieke klachten (lage pre-test probability), des te groter het aandeel vals-positieve uitslagen en positieve uitslagen zonder klinische waarde zal zijn.

Voor een verdere uiteenzetting over de gebruikte testen en de ongeschiktheid daarvan, verwijs ik graag naar bijlage 2.

Oproep

Als medici roepen wij u, als de leden van de eerste kamer, dan ook op om over meer dan 1 nacht ijs te gaan en u zich er van te doordringen dat de voorliggende wet medisch en ethisch gezien onacceptabel, onnodig en ronduit gevaarlijk is voor de volksgezondheid in zijn gehele breedte.

Er is een aantal zeer belangrijke vragen te stellen aan het kabinet en de kamer. Ik verwijs hiervoor naar bijlage 1 bij deze brief.

Kunt u garanderen dat de huidige adviezen ten aanzien van het nut en de noodzaak van de ‘tijdelijke wet testbewijzen’ afkomstig zijn van partijen zonder belangenverstrengelingen? Kunt u garanderen dat in Nederland, na invoering van een dergelijke wet, grondrechten van burgers voldoende beschermd worden?

Met bezorgdheid maar vertrouwende op uw integriteit en zuivere ethische kompas,

 

Hoogachtend,

 

Evelien Peeters, internist en voorzitter Artsen Covid Collectief
Mede namens de meer dan 1500 medisch specialisten aangesloten bij het Artsen Covid Collectief

 

Bijlagen

 1. Belangrijke Vragen over de tijdelijke wet testbewijzen
 2. Achtergrondinformatie ten aanzien van de ongeschiktheid van de SARSCoV2 testen voor de inzet van testbewijzen

 

Bronnen:

[i] https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

[ii] Dinnes J, Deeks JJ, Berhane S, et al. Rapid, point‐of‐care antigen and molecular‐based tests for diagnosis of SARS‐CoV‐2 infection. Cochrane Database Syst Rev.

[iii] Surkova E, Nikolayevskyy V, Drobniewski F. False-positive COVID-19 results: hidden problems and costs. Lancet Respir Med. 2020;8(12):1167-1168.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.