jun 5, 2024

Covid-vaccins hebben mogelijk bijgedragen aan stijging sterftecijfer

jun 5, 2024

“Deskundigen roepen op tot meer onderzoek naar bijwerkingen en mogelijke verbanden met sterftecijfers”

In ‘The Telegraph’ op 4 juni 2024 schreef wetenschapsredacteur Sarah Knapton een artikel met als titel “Covid vaccines may have helped fuel rise in excess deaths” waarin ze de groeiende bezorgdheid onder deskundigen over de mogelijke bijwerkingen van covid-19-vaccins en hun verband met sterftecijfers rapporteert .

We hebben het artikel hieronder voor u vertaald:

“Covid-vaccins kunnen deels verantwoordelijk zijn voor de stijging van het aantal sterfgevallen sinds de pandemie, zo hebben wetenschappers gesuggereerd.

Nederlandse onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam analyseerden gegevens van 47 westerse landen en ontdekten dat er sinds 2020 meer dan drie miljoen extra sterfgevallen waren. En dat deze trend zich voortzette ondanks de uitrol van vaccins en de ingezette coronamaatregelen.

Zoals zij zeggen geven de “ongekende” cijfers “aanleiding tot ernstige bezorgdheid” en de onderzoekers roepen regeringen op om de onderliggende oorzaken – waaronder mogelijke schade door vaccins – volledig te onderzoeken.

De auteurs schreven in BMJ Public Health (British Medical Journal, internationaal een van de bekendste medische tijdschriften waarin gerenommeerd en peer-reviewed onderzoek naar geneeskundige onderwerpen wordt gepubliceerd, red.): “Hoewel covid-19-vaccins werden verstrekt om burgers te behoeden voor ziekte en sterfte door het covid-19-virus, zijn er ook vermoedelijke bijwerkingen gedocumenteerd. Zowel medische professionals als burgers hebben ernstige verwondingen en sterfgevallen na vaccinatie gemeld aan verschillende officiële databases in de Westerse wereld.”

Ze voegden eraan toe: “Tijdens de pandemie werd zowel door politici als door de media dagelijks benadrukt dat elk covid-19-sterfgeval ertoe deed, en dat elk individueel leven bescherming verdiende door middel van de coronamaatregelen en de covid-19-vaccins. In de nasleep van de pandemie zou dezelfde moraal moeten gelden.”

Uit het onderzoek blijkt dat er in Europa, de VS en Australië in 2020, op het hoogtepunt van de pandemie meer dan een miljoen extra sterfgevallen waren. Ook nadat de maatregelen waren ingevoerd waren er in 2021 nog 1,2 miljoen extra sterfgevallen en 800.000 in 2022. Onderzoekers zeiden dat deze cijfers zowel om covid-19-sterfgevallen gaan, als om sterfgevallen vanwege de “indirecte effecten van de gezondheidsstrategieën om de verspreiding en infectie van het virus aan te pakken”.

Ze waarschuwen dat als bijwerkingen van het covidvaccin onder andere waren opgetreden: herseninfarct, hersenbloeding, hartinfarct, hart- en vaatziekten, stolling, bloedingen, maagdarmklachten en bloedklontering.

Duitse onderzoekers hebben erop gewezen dat het begin van oversterfte in het begin van 2021 in Duitsland samenviel met de uitrol van vaccins, waarvan het onderzoeksteam vond dat het “verder onderzoek rechtvaardigde”.

Recentere gegevens over bijwerkingen zijn echter niet beschikbaar gemaakt voor het publiek, omdat landen hun eigen individuele schadedatabases bijhouden. Die zijn afhankelijk  van zelfrapportage door het publiek en artsen, meldden de experts.

Vertragingen bij andere behandelingen

Onderzoekers lieten weten het “waarschijnlijk” te achten dat de impact van coronamaatregelen, beperkte gezondheidszorg en sociaaleconomische onrust tijdens de pandemie hadden bijgedragen aan de sterfgevallen, hoewel ze beseffen dat dit moeilijk te bewijzen is.

Gordon Wishart, chief medical officer van Check4Cancer en gasthoogleraar kankerchirurgie aan de Anglia Ruskin University, waarschuwde herhaaldelijk dat het uitstellen van de kankerdiagnose tot sterfgevallen zou leiden: “Vroeg in de lockdownperiode werd al voorspeld dat beperkte toegang tot gezondheidszorg voor niet-covid-aandoeningen zou leiden tot vertragingen in de diagnose en behandeling van tijdgevoelige ziektes als kanker, hartaandoeningen, diabetes en dementie, en dat dit zou leiden tot een overschot aan sterfgevallen aan deze aandoeningen”.

Uit gegevens van NHS England blijkt dat het aantal nieuwe gevallen van kanker per 100.000 mensen 521 was in het jaar voorafgaand aan de lockdown. Het daalde daarna naar 456 in 2020-2021, wat suggereert dat er ongeveer 45.000 gevallen van kanker werden gemist in het eerste pandemiejaar. Vervolgens steeg het naar 540 per 100.000 in het daaropvolgende jaar, wat suggereert dat veel kankers laat werden gediagnosticeerd, wanneer behandeling minder effectief is.

Over de mogelijke schade door vaccins zei Wishart: “De auteurs wijzen er terecht op dat veel vaccingerelateerde ernstige bijwerkingen mogelijk niet zijn gerapporteerd, en dat het gelijktijdig optreden van oversterfte en covidvaccinatie in Duitsland op zichzelf al nader onderzoek waard is”.

“Het artikel roept meer vragen op dan het antwoorden geeft, maar je kunt het moeilijk oneens zijn met hun conclusie dat verdere analyse nodig is om de onderliggende oorzaken van oversterfte te begrijpen om je beter voor te bereiden op het toekomstige managen van pandemische crises”.

Lees ook: Oversterfteonderzoek noemt ook coronavaccins als mogelijke oorzaak

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.